Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na ceremonii zahájení znovu obnoveného katedrálního sněmu svatých žen-mírunositelek - 24. března roku 2003


  

 

Vážený biskupé Bakuský a Přikaspický!

 

Vážení představitelé ruského kléru!

Vážené paní a pánové!

Blahopřeju všem vám ktak velké události vživotě pravoslávních křesťanů Ázerbajdžánu, vživotě všeho Ázerbajdžánu - kzahájení katedrálního sněmu v Baku.

Tento sněm stejně jak i celé křesťanské náboženství a muslimské náboženství přežily ve XX. století mnoho složitých period, obstaly při velké zkoušce. Tento sněm, který sloužil místem pro vykonání náboženských obřadů ruského pravoslavního obyvatelstva během mnoha desítiletí, vroce 1920 byl uzavřen a biskup byl zlikvidován. Stejný osud postih ázerbajdžánskou inteligenci, ázerbajdžánské náboženské činitele. Během 20.-30. roků mnozí znich byli nevinně stíháni represáliemi a ztratili vše co měli.

Ale řízením osudu se na začátku 90. roků minulého století Sovětský svaz padl a Ázerbajdžán získal svou státní nezávislost. A samozřejmě, že ázerbajdžánský národ, ázerbajdžánská vláda začaly využívat svobody a nezávislosti a budovat svůj život tak jak počítají nutným. Ve spojitosti stím, samozřejmě, že vÁzerbajdžánu začalo obnovení mnoha ztoho, co vminulosti sloužilo blahu všech národů žijících vÁzerbajdžánu včetně i tento katedrální sněm.

Je pravdou, že se nepodařilo hned začat tyto práce, protože vroce 1990 kvůli známým událostem vnaší republice část ruského pravoslavního obyvatelstva odjela zÁzerbajdžánu a ti, kteří zůstali stejně jako i sám ázerbajdžánský národ přežívali složité období svého života. Ale jak je vám známo, začínajíc od roku 1990 jsme začali zjednávat ve státu a postupně jsme se dosáhli ustanovení společensko-politické stability.

Nezávislý Ázerbajdžánský stát uskutečňuje úkoly, které před ním stojí, buduje právní, demokratické společenství a během minulých roků toho hodně dosáhl. Mnoho ztoho, co bylo zakázano při Sovětské vládě, je obnoveno a předáno do používání národa, lidí, včetně bylo vytvořeno biskupství a, když se nemýlím, vroce 1998 ono získalo status Bakuského a Přikaspického. Mimochodem, existoval i do sovětské moci, to znamená, že biskupství Bakuské a Přikaspické existovalo mnohá desítiletí, do roku 1934, ale potom všechno to bylo zlikvidováno. Díky Bohu, že se podařilo všechno to obnovit a dát možnost pravoslavním křesťanům a všem křesťanům využívat této náboženské organizace a teď je najevo výsledek činnosti a obnovení tohoto starobylého chrámu.

Vtomto směru je vykonána velká práce. Gratuluji Vám, posvěcený biskupé, ktěm úsilím, které Jste vynaložil pro obnovení tohoto chrámu a, samozřejmě, že zasluhuje vysokého hodnocení činnost Ázerbajdžánce, ruského businessmanu Ajdyna Kurbanova, který udělal hodně pro to, aby se obnovil tento chrám.

A dnes také zaslouženě dostal přivítání a vysoké hodnocení Ruské pravoslavní církve. Ze starobylých časů vÁzerbajdžánu žili pžedstavitelé mnoha národů, existovala náboženství mnoha národů. Ázerbajdžán a jeho národ se vždy lišily náboženskou toleranci. Jsem rád, že všichni tady o tom zmínili a je to skutečně pravdou. Nikdy vÁzerbajdžánu nebyly žádné konflikty, žádné srážky mezináboženského základu. Dokonce i během těžkých roků konce 80. - začátku 90. roků minulého století nebyly poznamenány žádné negativní fakta takového druhu. I dnes vnezávislém Ázerbajdžánu jsme vytvořili všechny podmínky pro svobodu každého člověka včetně i pro svobodu vyjadřování náboženké příslušnosti, svobodu svědomí. Každý je spolu se svým náboženstvím, přislušníkem které je. Ale tohle nepřekáží lidem vÁzerbajdžánu žít vdobrém souhlasu, vzájemném porozumění, nejsou tady žádné rozdíly ve spojitosti snárodní a náboženskou příslušností. Mimochodem, ve spojitosti stím chci zvláště zmínit společnou činnost ázerbajdžánského kléru včetně svatého šejcha Allahšukjura Pašazade, svatého biskupa Aleksandra a vedoucího židovské náboženské obci, zmínit to, že navázali mezi sebou moc dobré a přátelské vztahy a úplně vzájemné porozumění. Takové vzájemné styky mezi náboženskými konfesemi vÁzerbajdžánu, myslím, můžou sloužit vzorem pro mnoha státy. A já děkuji našim náboženským vedoucím za tuhle dobrou práci a věřím, že oni i dále budou rozvíjet a rozšířovat tuto spolupráci.

Zkrátka, ruské pravoslavní obyvatelstvo vÁzerbajdžánu se cítí normálně a jako Prezident dnes oznamuji, že obyvatelstvo může i dále svobodně žít vÁzerbajdžánu, pracovat, zabývat se svou oblibenou prácí, aktivně se účastnit společenského života našeho státu a budu za to jen vděčen. Myslím, že zahájení tohoto katedrálního sněmu bude napomáhat budoucímu sjednocení pravoslavních křesťanů a všech křesťanů a spolu stím bude sloužit budoucímu upevňování a rozvoji přátelských vztahů mezi národy žijícími vÁzerbajdžánu.

Ve spojitosti stím bych chtěl říct o našich dobrých vztazích sRuskem. Mezi Ruskem a Ázerbajdžánem existují přátelské a partnérské vztahy. Vysoce hodnotíme tyto vztahy, dosahujeme jejich rozvoje a upevňování, využíváme všechny možnosti, zvlaštnosti ekonomické spolupráce. Návštěva Ázerbajdžánu Prezidentem Ruska panem Putinem a zpětná návštěva Ruska Prezidentem Ázerbajdžánu, jiné naše četné schůzky nám dávají možnost analýzovat naše vztahy na každé etapě a učiňovat opatření pro jejich rozvoj. A tedy dnes zahájení tohoto katedrálního sněmu také je krokem a nemalým krokem vpráci rozvoje mežstátních styků mezi Ruskem a Ázerbajdžánem.

Ještě jednou všem gratuluji ktéto velké události, přeju každému pravoslavnímu křesťanu, každému obyvateli Ázerbajdžánu dobrého zdraví, blahobytu a úspěchů vpráci.

Vážení přátelé, biskupé Bakuský a Přikaspický, svatý Aleksandře!

Jste včele pravoslavního kléru vÁzerbajdžánu a spolu stím se aktivně účastníte společenského života našeho státu a hodně děláte pro upevnění vztahů mezi ruským a ázerbajdžánským národy. Ve spojitosti stím jsem svým Nařízením vyznamenal biskupa Bakuské a Přikaspické eparchie Aleksandra nejvyšším vyznamenáním Ázerbajdžánu - řádem "Slávy". A využívajíc příležitosti chci tady ve vaší přítomnosti vtento slavnostní den odevzdat svatému Aleksandrovi toto vysoké vyznamenání a popřát mu dobrého zdraví, štěstí, blahobytu a velkých úspěchů vjeho moc důležité činnosti.