Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva na ceremonii věnované třetímu výročí Chodžalinské genocidy - Baku, mešita "Tezepir", 26. února 1995


Vážení  spoluobčané! Vážení muslimové!

Dnešního dne jsme se shromáždili v mešitě Tezepir, v domě Alláha v souvislosti se smutečním dnem. Vzpomínáme třetí výročí Chodžalinské genocidy, Chodžalinské tragédie.

Ázerbájdžánský národ a lid za svoji velmi dlouhodobou historii dobyl na své životní cestě velkých vítězství, pozvedl se do velkých vrcholů a přitom obohatil světovou kulturu. Muslimský svět přinesl darem světové kultuře takovou svatou knihu jako je Korán. Ázerbájdžánský národ a lid za svou bohatou a dlouhou historii se rovněž setkával s velkými pohromami a neštěstím, v různých etapách se udávaly i tragédie. Jednou z nich je i více jak šest let pokračující agrese ze strany arménských agresorů, okupantů našeho národa a lidu a rozdrobení ve výsledku této této agrese našeho území, když jsme jich část ztratili, smrt našich občanů, krveprolití. Ale jednou z nejstrašnějších z těchto pohrom, nejtěžší ránou je pro nás  Chodžalinské tragédie.

Během historii se nejednou zdůrazňovaly fakta o barbarském vztahu a  chování člověka k člověku. Na mnohých místech ve světě proběhla genocida. Genocida provedená arménskými agresory proti Ázerbájdžánu, je jedním z nejtěžších zvěrstvech mezi nimi. Genocidy prováděné dlouhou dobu, je možné říci v průběhu celého XX. století, arménskými agresory proti ázerbájdžánskému národu a lidu, způsobily našemu lidu a národu ohromné ztráty a pohromy. Jedny z největších, nejtěžších ran mezi nimi je Chodžalinská genocida, šest let pokračující válka.

Válku začali a vyvolali arménští agresoři. Ázerbájdžánský národ brání svoji zemi. Je zřejmé a jasné, že se ve válce prolívá krev, máme oběti, zažíváme velké útrapy. Nicméně barbarská vojenská operace, kterou provedli agresoři před třemi roky proti chodžalincům, civilnímu obyvatelstvu, ženám, dětem, starcům, nemocným se jeví jako nejstrašnější a nejtěžší etapou, černou stránkou šestileté války.

Chodžalinské události ukázali ještě to, že arméni nejenom vtrhli do naší země, okupovali naše území, ale dali se i takovou barbarskou cestou, jako je provedení genocidy proti našemu národu. Toto se otevřeně projevilo v chodžalinských událostech. Během této strašné noci byl ázerbájdžánskému nanesen  těžký úder. Tato ráno nás děsí do dnešní doby. Ještě se nezacelila, nevyléčila, tahle rána navždy zůstane v našich srdcích. Jak jsem již podotknul, útok v noci na civilní obyvatelstvo, jeho barbarské vyvraždění na místě, vraždy dětí, žen starců, nemocných, s velkou krutostí prováděné těžké mučení ještě jednou dokladuje o barbarství našich nepřátel.

Chodžalinská genocida, agrese, barbarství arménů proti našemu národu, použití proti lidem samých podlých metod vešlo a zůstane v historii lidstva.

Padlí v této noci, občané  Ázerbájdžánu, dali svůj život za teritoriální integritu naší republiky, stali se obětí, šechidami na cestě boje našeho národu a lidu za národní svobodu. Jejich tragická smrt, to, že stali šachidami, je svědectvím hrdinství, pevnosti, chrabrosti ázerbájdžánského národa a lidu.

Za období války, která trvá více jak šest let, jsme utrpěli mnoho ztrát. Ještě jednou zdůrazňuji, že chodžalinští  šechidové jsou naši občané,kteří rovněž padli ve jménu teritoriální integrity, suverenity teritoriální Ázerbájdžánu. Dnešního dne jsme se zde shromáždili, abychom uctili jejich památku, abychom  všichni  sklonili  hlavu,  pomodlili  se  za  ně.   Jménem  celého

Ázerbájdžánského lidu a národu, ázerbájdžánského státu v tento smuteční den opětovně vyjadřuji soustrast našemu národu v souvislosti s touto tragickou událostí. Vyjadřuji svou hlubokou soustrast rodinám, příbuzným šechidů, padlým v Chodžali. Ať Alláh uklidní a utěší duše chodžalinských šechidů.  Ať Alláh uklidní a utěší duše všech našich šechidů. Ať Alláh dá trpělivost všemu našemu národu a lidu. Ať Alláh dá trpělivost k tomu, abychom se všichni zbavili všech neštěstí, pohrom a trápení, abychom si zajistili úplnou nezávislost, teritoriální integrity nezávislého Ázerbájdžánu, abychom uchovali navěky nezávislost a samostatnost Ázerbájdžánu.

Chodžalinská tragédie – to je naše hoře a zármutek, náš žal, náš smutek. Nicméně v tuto samou dobudou to také boje, cesta národní svobody, které prošel v průběhu věků ázerbájdžánský lid a národ, jsou slavnou a úspěšnou cestou. I v minulosti se na naší cestě objevovalo těžkosti. Těžkosti existují i dnes. Ale nic nezlomilo a nezlomí ázerbájdžánský lid a národ. Z těchto událostí si musíme vzít ponaučení, že musíme být více odvážní, více odolní a houževnatí, více jednotní. Musíme poznat, jako vlastníci svých osudů, že se sami musíme bránit, bránit svoji nezávislost a jít cestou, kterou nám určil Alláh, musíme otevřít svoji cestu a jít touto cestou kupředu.

Proto dnes, kdy se modlíme za pokoj a klid duší všech našich šechidů, společně s tím musíme držet hlavu vzhůru. Jak bychom se neutápěli ve smutku, musíme být také optimisty, musíme hledět dopředu, s nadějí do budoucnosti, žít nadějí. Jsem plně přesvědčen, že ázerbájdžánský národ překoná všechny tyto těžké etapy. Těžkosti spojené nejenom s válkou, okupací částí naší země, těžkou a složitou situací našich uprchlíků. Nyní náš národ a lid žije v přechodné době. Prožíváme sociálně-ekonomickoukrizi. V životě lidí se objevuje mnoho těžkostí. Nicméně během historické doby na cestě našeho národa se vyskytly podobné těžké etapy, on je ale zvládl a prošel jimi, proto žil po tisíciletí a bude nadále dopředu žít i další tisíciletí.

Nesmíme ztrácet víru, no nemůžeme odstoupit od svého přesvědčení, od naší zvolené a vybrané cesty. Naše zvolená cesta – to je nezávislost a samostatnost  Ázerbájdžánu, národní svoboda, trvalá nezávislost Ázerbájdžánu jako suverénního státu. Cesta, na kterou jsme se vydali, je cestou věrnosti, našim morálním hodnotám, tradicím, náboženství, jazyku, historii. Jak budeme věrní všemu tomuto, tak natolik můžeme zjistit příčiny a důvody dnešní těžké situace, budeme pomáhat přítel příteli, podporovat přítel přítele a jsme schopni odporovat arménským okupantům.. A tím osvobodíme svoji zemi a vyvedeme náš lid a národ, naší republiku z této krizové situace.

Věřím, že naše cesta je slavnou cestou, je správnou cestou, cestou která hájí zájmy našeho národa. Budeme pokračovat v této cestě. Nezávislý Ázerbájdžánský stát věří v jednotu našeho národa a lidu,věří v jeho odolnost  a to je naše jednota, pevnost, výdrž, trpělivost, které nás vyvedou z této těžké situace. 

Znovu prosím Alláha uklidnit  a utěšit duše chodžalinských šechidů. Opět prosím Alláha uklidnit a utěšit duše všech šechidů. Chci vás znovu ubezpečit, že ázerbájdžánský stát bude tvrdě stát na pozici ochrany práv našeho národa a lidu, ochraně našeho území a zbaví ázerbájdžánský národ od těchto pohrom a neštěstí.

Přeloženo z publikace „Gejdar Alijev. Naše nezávislost je věčná.“ (vystoupení, projevy, prohlášení, rozhovory, dopisy, výzvy, příkazy) – „Azernešr“, Baku - 1998, sv. 3, str. 215-217.