Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na slavnostní výroční ceremonii vpaláci Republika věnované 1300-letí eposu "Kitabi-Dede Gorgud". 9. dubna roku 2000


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Vážené hlavy států!

Vážené hlavy medžlisů!

Vážení hosti!

Vážené paní a pánové!

Dnes ázerbajdžánský národ jako velký svátek slavnostně oslavuje 1300-letí majestátního eposu "Kitabi-Dede Gorgud". Tento jubileum je historickou událostí mající mimořádný význam pro nás, pro cleý turkický svět, pro celou kulturu lidstva. Je to svátkem úcty knašim historickým kořenům, našim národnostním tradicím, našim národně mravním hodnotám, knaší kultuře, vědě a mnoha stoletním dějinám našeho národa. Je to svátkem naší národní svobody a státní nezávislosti.

Už 1300 let žije "Kitabi-Dede Gorgud", který je velikou historickou památkou ázerbajdžánského národa a všech národů mluvících turkickými jazyky. Když zvážíme, kolik úsilí vynaložily naše národy pro vytvoření eposu "Kitabi-Dede Gorgud" ještě dřív než před 1300 let, a to, že konečně vytvořily tuto historickou památku, tehdy si můžeme představit jak starobylou historii, jaké hluboké kořeny a jak bohatou kulturu mají naše národy.

Během 1300 let "Kitabi-Dede Gorgud" prošel velkou, majestátnou a slavnou cestu. Nehledě na všechny potíže a meze "Kitabi-Dede Gorgud" během 1300 let byl duševní potravou pro naše národy, pomáhal jim žít, bojovat, chápat a bránit své národnostní uvědomění.

Ale je také třeba zmínit, že vysoce oceňujíce hsitorii "Kitabi-Dede Gorgud" musíme uznat, že během posledních tří roků vÁzerbajdžánu byla vykonána velká práce voblasti studia, výzkumu a propagování dědictví "Kitabi-Dede Gorgud", díky čemuž se náš národ, celý turkický svět a národy mluvící turkickými jazyky dozvědely o "Kitabi-Dede Gorgud" a celému světu bylo ukázano, jakou je neocenitelnou hodnotou.

Včera úspěšně ukonšil svou práci VI. Bakuský samit Společenství turkických států. Na tomto samitu jsme analýzovali práci vykonanou během 8 roků minulých od doby vytvoření Společenství turkických států, prozkoumali jsme ji a podtrhli jsme dosáhnutí velkých úspěchů. Vytvoření Společenství turkických států, bezpodmínečně, se stalo historickou událostí vturkickém světě, vživotě každého znašich národů. Ale tento fakt, že společenství žije, rozvíjí se a rozšířuje se během těchto 8 let zjedné strany demonstruje jak nutným bylo to společenství a zjiné strany ukazuje kolik výhod přinese našim národům vbudoucností.

Úspěchy dosáhnuté během minulých roků jsou výsledkem našich společných úsilí. Ale také je nutno podtrhnout, že Společenství turkických států, které bylo vytvořeno podle iniciativy Turecké republiky, našeho drahého kamaráda a bratra Sulejmana Demirele, samozřejmě nejdříve svědčí o velkých zásluhách Turecké republiky.

Dnes jsme vshichni úspěšně ukončili VI. Samit a sešli jsme se na výročí "Kitabi-Dede Gorgud", který je společnou historickou památkou našich národů. Tento fakt, že konámé toto jubileum spolu shlavami turkických států dodává mu velký význam a zvyšuje jeho úroveň. Vyjadřuji vděčnost všem, kdo se účastní tohoto výročí a kdo přijal naše pozvání a přijel do Ázerbajdžánu a srdečně je všechny vítám.

Vítám Prezidenta Turecké republiky, velkého kamaráda ázerbajdžánského národa, mého drahého bratra Sulejmana Demirele!

Vítám Prezidenta Republiky Kazachstán, našeho váženého hoste, mého drahého kamaráda, bratra Nursultana Nazarbajeva!

Vítám Prezidenta Republiky Kyrgizstán, mého drahého kamaráda a bratra Askara Akajeva!

Vítám hlavu delegace Republiky Uzbekistán, předsedu Olij mažlisu (Vrchního medžlisu) Uzbekistánu váženého Erkina Chalilova!

Vítám hlavu delegace Republiky Turkménie, předsedu Medžlisu Turkménie váženého Sahhata Muradova!

Vítám generálního ředitele UNESCO, našeho váženého hoste pana Koisiro Macuru!

Vítám velkého kamaráda ázerbajdžánského národa, nejstaršího člena, veterána francouzského parlamentu pana Žaka Bomele!

Spocitem spokojenosti podtrhuji, že na výročí "Kitabi-Dede Gorgud" přijeli společensko-politické činitelé, vědci, spisovatelé, kteří se účastnili konaných vÁzerbajdžánu vědeckých konferencí. Jsou tady spolu snámi. Vyjadřuji vděčnost všem našim hostům za to, že přijeli do Ázerbajdžánu, a všechny je srdečně vítám.

Výzkum a propagování "Kitabi-Dede Gorgud" během minulých tří roků přinesly velké výhody ázerbajdžánskému národu. Ještě jednou jsme stáli plně chápat své historické kořeny, svá národnostně-kulturní dědictví. Už si uvědomujeme jak velký vklad vnesli do světové civilizace ázerbajdžánský národ a všechny turkické národy. Vtéto řadě "Kitabi-Dede Gorgud" zaujímá zvláštní místo.

"Kitabi-Dede Gorgud" je naší hlavní knihou. Dede Gorgud je náš starobyly dědeček, předek. Jsme pyšni na to, že máme takovou historickou památku jako "Kitabi-Dede Gorgud" a jsme pyšni na to, že máme tak starobylého předka jako Dede Gorgud.

"Kitabi-Dede Gorgud" vždy přivolával národy a národnosti kjednotě a míru. Vytvoření vroce 1992 Společenství turkických států je jasným příkladem plnění odkazů Dede Gorguda.

Po získání státní nezávislosti a národní svobody jsme dostali dobré možnosti pro zajištění této jednoty a rozuměli jsme tomu, jak je důležitou pro naše národy.

Přivolávání "Kitabi-Dede Gorgud" kjednotě je nutným dnes pro každého znás. Má největší význam národnostní jednota, národní solidarita vÁzerbajdžánu, který jde cestou státní nezávislosti, vede ve státu budování právního, demokratického a světského státu,

Slavnostně oslavujeme dnes výročí 1300-letí "Kitabi-Dede Gorgud" a demonstrujeme věrnost jeho odkazům a oznamujeme, že ázerbajdžánský národ na cestě nezávislosti se stane ještě sjednoceněji vrozhodování všech složitých otázek, které stojí před ním, a vždy se bude postupovat.

"Kitabi-Dede Gorgud" je hrdinským eposem. Sledujeme dnes ve svém životě odkazům "Kitabi-Dede Gorgud" a napomáháme prohlubování u našeho národa citů lásky, věrnosti Vlasti, vlastenectví. "Kitabi-Dede Gorgud" je moc nutným pro nás dnes.

"Kitabi-Dede Gorgud" přivolával lidí, národy kmíru a usmíření. Náš národ je dnes věrným těmto odkazům "Kitabi-Dede Gorgud". Vdůsledku útoku Arménie proti Ázerbajdžánu 20 procent našich zemí je obsazeno, zobsazených zemí je vyhnáno víc než milión Ázerbajdžánců, kteří dnes žijí vtěžkých podmínkách ve stanech. Dostávali jsme velké údery. Ale nehledě na to všechno, ázerbajdžánský národ stále demonstruje celému světu svou mírumilovnou politiku. Jdeme cestou proklestitou Dede Gorgudem. Jdeme cestou míru. Chceme urovnat tento konflikt mírnou cestou. Chceme upevnění míru a klidu ve všech státech, zvláště turkických státech. Tedy dnes vtento výroční den ještě jednou demonstrujeme svou věrnost odkazům Dede Gorguda.

"Kitabi-Dede Gorgud" je památkou obsahující vsobě velké vědecké, kulturní a duševní myšlenky. Na dnešek je udělána velká práce ve věci studia a donesení "Kitabi-Dede Gorgud" do nynějších generací. Zvláště, velké hodnocení zasluhuje práce vykonaná během posledních tří roků členy výročné komise, vědci, badateli, spisovateli, společenskými činiteli Ázerbajdžánu. A proto dnes, vtento výroční den, vyjadřuji vděčnost našim vědcům, spisovatelům, kteří se zabývali výzkumem a propagováním "Kitabi-Dede Gorgud" a napsali cenná vědecká díla, knihy ktěmto výročním ceremoniím. Chci vyjadřit jistotu vtom, že oni byli nadšeni těmito výročními opatřeními a budou pokračovat svou vědeckou práci i vbudoucnosti. Budou se prozkoumány ještě neotevřené stránky eposu "Kitabi-Dede Gorgud", ještě neznáme do dnes myšlenky budou doneseny do nynějších a budoucích generací ázerbajdžánského národa a celého turkického světa.

Dnes cítíme neomezený pocit hrdosti, protože máme tak velkou historickou památku, jako "Kitabi-Dede Gorgud", protože jsme dnes svobodní, nezávislé- suverenní a můžeme analýzovat svou historickou minulost, své duševní hodnoty, svou kulturu a donést je do našeho národa, národnosti a budoucích generací.

Největší význam výročí "Kitabi-Dede Gorgud" spočívá vtom, že ještě jednou ukazuje naši národní svobodu, státní nezávislost a samostatnost. Odkazy "Kitabi-Dede Gorgud" nás dnes přivolávají stále jít cestou nezávislosti, udělat národní svobodu a státní nezávislost Ázerbajdžánu věčnými. Přeju všem vám, celému ázerbajdžánskému národu, všem ázerbajdžánským občanům velkých úspěchů ve jménu dosažení tohoto cíle. Děkuji.