Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva při oficiálním přijetí, organizovaném z důvodu výročí 10 let státní nezávislosti Ázerbájdžánu. 18. října 2001


Vážené dámy a pánové!

Vážení velvyslanci!

Vážení hosté! 

Srdečně vás pozdravuji s desátým výročím státní nezávislosti Ázerbájdžánu, přeji vám pevné zdraví, dlouhý život, hodně štěstí a mnoho úspěchů v našich společných budoucích záležitostech každému z vás, každému občanovi Ázerbájdžánu.

Pro každý národ, každou národnost není nic sladší a nic dražší než vlastní svoboda, nezávislost. Ve XX. století mnohé se národy světa dobily své svobody, své nezávislosti. První světová válka, druhá světová válka zcela a úplně změnily mapu celého světa. Svobodu pak získaly desítky národů, které do té doby žily v koloniálních podmínkách.

Když po druhé světové války vznikla Organizace spojených národů, měla přibližně asi 50 členů. V současné době počet států, které jsou členy Organizace spojených národů dosahuje počtu 200. Podívejte se kolik národů, kolik národností během tohoto nevelkého historického období si vybojovalo a dosáhlo národní svobody, vytvořily nezávislé státy a nyní jsou zastoupeny v mezinárodních organizacích a jsou právoplatnými členy Organizace spojených národů.

Koncem XX. století, možná i později mnoho jiných, my, nakonec, jsme mohli získat svou státní nezávislost. Je pravdou, že stránky naší historie dosvědčují, že ázerbájdžánský národ a lid, vyhlásil svoji nezávislost ještě v roce 1918, postavil svůj stát, žil nezávisle. Ale tato nezávislost byla ztracena. V roce 1991 v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu všechny svazové republiky v počtu 15, které byly součástí Sovětského svazu, vyhlásily svou státní nezávislost a vstoupily do světového společenství jako nezávislé státy.

Když jsme přijali dne 18. října1991 Ústavní akt o nezávislosti naší země, jsme celému světu oznámili tu skutečnost, že Ázerbájdžán je nezávislý stát. A nyní v současné době je to už deset let, kdy jsme nezávislí. Během těchto let jsme prošli velice těžkou a velmi slavnou cestu. Jsme plně rovnoprávným členem Organizace spojených národů. Členem všech mezinárodních světových organizací.  Nakonec, počátkem letošního roku jsme rovněž vstoupili do jedné z nejvíce autoritativních mezinárodních organizací světa -jako Rady Evropy. Na všechno jsme velice hrdí a náš národ a lid má být právo hrdý. Ale pocitu hrdosti našeho lidu a národa připívá to, že on je už konečně svobodný, je svým vlastním hospodářem svého osudu, že podpis ázerbájdžánského národa a lidu stojí v řadě spolu s podpisy národů světa. Když žijeme už deset let jako nezávislý stát, Ázerbájdžán vydržel tuto zkoušku.

Slavnostně oslavujeme těchto deset let. Nyní už několik dnů, může být i několik měsíců, ve městech, okresech, obcích, vesnicích, na závodech, na univerzitách, v různých organizacích ázerbájdžánský národ a lid s pocitem velké radosti oslavuje 10 let státní nezávislosti Ázerbájdžánu. V tomto ohledu se toto stalo radostí každého ázerbájdžánského občana, všeho ázerbájdžánského lidu. Toto není radost pouze jednoho člověka, jedné rodiny, ale radost a nejvíce milovaný svátek celého ázerbájdžánského národa a lidu a všech ázerbájdžánských občanů.

Jsem absolutně přesvědčen, že v případě, když jsme v průběhu během deseti let prošli těžkou cestu, dokázali jsme ochránit a udržet svou nezávislost, byli jsme schopni jí upevnit, vybudovat v Ázerbájdžánu nezávislý, demokratický, právní stát, vytvořit a založit všechny potřebné instituce tohoto státu, znamená to, že jsme vytvořili a založili velmi pevné základy pro budoucí Ázerbájdžán. Splnili jsme první, nejtěžší část, na nás položené mise.

Ale ještě máme dluh před naším národem a lidem. A náš dluh spočívá v tom, že se Ázerbájdžán musí ještě více rozvíjet jako nezávislý stát, musí se stát ještě víc silným, aby nezávislost Ázerbájdžánu přinesla štěstí každému jeho občanovi. Před námi stojí velmi složité a velké úkoly. Je velmi příjemné, že většina našich občanů chápe tyto úkoly, bere je za své, přijímá je a stará se je vyplnit. My jsme, státní orgány, orgány moci a vlády Ázerbájdžánu více, než každý občan, pociťujeme tuto odpovědnost. Můžete si být jisti ohledně toho, že pro budoucí štěstí našeho národa  a lidu, stálosti jeho nezávislosti budeme nadále i v budoucnosti ještě s větší ctí a úsilím plnit nám svěřené úkoly.

Poprvé během těchto deseti let jsme se shromáždili na takové večerní setkání v souvislosti s touto ceremonií. Takové přání vznikalo i v průběhu předchozích let, ale když jsem vzal v úvahu mnohá fakta a skutečnosti, myslel sem si, že je ještě brzo. Ale dnes, je těchto deset let ji minulostí.

Když vám nyní blahopřeji, současně s pocitem velké vděčnosti a uznání vzpomínám na naše šechidy, kteří obětovali svůj život za územní a teritoriální jednotu a celistvost, nezávislost Ázerbájdžánu. Pozdravuji rodiny šechidů. Dnešního dne oni musí být hrdi na to, že jejich děti, bratři, sestry, hlavy rodin se stali šechidy za svou vlast, národ, za svou zemi. Oni se stali šechidami ve jménu nezávislosti Ázerbájdžánu, jejich památka bude žít věčně, vždy bude v našich srdcích.  

Srdečně pozdravuji všechny ty, kdo projevil své hrdinství, byl zraněn a stal se invalidou, bránil země Ázerbájdžánu. Snažíme se, aby se jejich život stal snesitelnějším a normálním. Aby se jejich rány zahojily. Ale myslím si, že jejich rány jsou ránami celého našeho národa. Jsem absolutně přesvědčen, že rány a zranění našeho národa a lidu i těch, kteří bránili svoji vlast, se zahojí a náš lid a národ se zbaví těchto utrpení.

Zdravím všechny naše vážené lidi z naší vlasti, představitele vědy, kultury, umění, všechny ty, kdo svědomitě a poctivě pracují ve státní službě, upevňují naši státnost.

Pozdravuji ázerbájdžánské vojáky, zdravím armádu Ázerbájdžánu, která je dnes  na stráži a ochraňuje země Ázerbájdžánu, naše syny, kteří jsou v zákopech. Jejich službu budeme vždy oceňovat. Věřím, že každý ázerbájdžánský mladík je poctěn, že stojí na stráži a ochraňuje svoji vlast. Pozdravuji vás všechny, zdravím ázerbájdžánský národ a lid.

Pozdravuji vás!

Přeji vám hodně zdraví!

Nechť budou naše cesty světlé. Buďte zdrávi!

Včera jsme uspořádali velkou ceremonii, byla řečena dobrá slova. Chtěl bych, aby se zde všichni cítili svobodně a dobře.