Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na shcůzi hlav států a vlád zemí - členů Rady avro-atlantického partnérství - Madrid, 9. července roku 1997


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

 

Vážený pane předsedo!

Paní a pánové!

Srdečně vás vítám a přeju úspěšné společné práce ve jménu bezpečnosti, svobody a rozkvětu všech národů světa.

Přikládáme velký význám konstruktivnímu dialogu a spolupráci mezi NATO a novými nezávislými státy vytvořenými po upádku Varšavské smlouvy.

Spolu se zastavením studené války, hrozby jaderné katastrofy, rozdělení světa na dva nepřátelské tábory, lidstvo se setkalo stakovými novými vyhrůžkami, jako ozbrojené konflikty, agresívní separatizmus, bezkontrolní rozšířování zbraně, těžké vojenské techniky, raketových systému schopných nést jaderné a chemické bojové hlavičky.

Tyto negativní procesy moc škodí zájmům našich národů, paralizují ekonomiku, překáží rychlejší integráci nových nezávislých států do světového společenství, hrubě narušují lidská práva miliónů mírných obyvatelů.

Jak víte, Ázerbajdžánská republika byla vystavena útoku ze strany republiky Arménie, vdůsledku čeho dvacet procent území naší republiky je obsazeno arménskými ozbrojenými síly, víc než milión našich občan jsou vyhnáni zrodných zemí a žijí jako uprchlíci ve stanečných městečcích vnejtěžších podmínkách.

Ázerbajdžánská strana dělá všechno pro dosažení spravedlného a pevného míru, zaujímá nejkonstruktivnější pozice vramcích Minského procesů OBSE. Víc než tři roky se udržuje režím zastavení palby a my se hodláme ho dodržovat až do konečného urovnání konfliktu.

Na Lisabonském samitu OBSE všechny státy-účastníky mimo Arménie podpořily základní zásady urovnání arméno-ázerbajdžánského konfliktu, to je uznání územní celistvosti Ázerbajdžánu a Arménie, poskytnutí Nahornímu Garabachu vysokého statu samosprávy ve složení Ázerbajdžánského státu a záručení bezpečnosti pro celé obyvatelstvo Nahorního Garabachu.

Ale kvůli nekonstruktivní pozici Republiky Arménie úsilí Minské skupiny OBSE stále ještě nemají žádoucí výsledky. Doufáme, že spolu předsednictví Minské konference - Rusko, SSA, Francie - bude moct dosáhnou podepsání mírné smlouvy a potvrzení pevného míru mezi Arménií a Ázerbajdžánem.

Ze stejného hlediska počítáme také saktivní rolí NATO a Rady avro-atlantického partnérství, které nesmí být neúčastnými pozorovateli ozbrojených konfliktů na Kavkazu. Je nutno mít na vědomí to, že tyto konflikty tvoří velkou hrozbu také pro celoevropskou bezpečnost.

Využívajíc dnešní schůzi chci oznámit, že Ázerabjdžánská republika vítá vytvoření Rady avro-atlantického partnérství a pokládá ho za důležitý mechanismus plitických konzultací, aktivní spolupráce mezi NATO a státy-partnéry.

Aktivně se účastníme vprogramu NATO "Partnérství ve jménu míru" a spoléháme na to, že tento program bude napomáhat zdokonalování našich ozbrojených síl pro odpovídání jejich cílům a úkolům zajištění míru a stability vEvropě.

Na konci svého projevu gratuluji Prezidentům Polska, Maďarska a Česka k přijetí jejich států do členů NATO.

Blahopřeju Rusku kpodepsání základního aktu mezi NATO a Ruskem. Blahopřeju také Prezidentu Ukrajiny kpodepsání zvláštní dohody mezi NATO a Ukrajinou.

Děkuji za pozornost.