Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva při setkání s novináři před Bílým domem ve Washintgtonu dne 15. února 2000


Vítám vás a chápu, že ode mne očekáváte nějakou informaci. Mohu vám jenom říci, že moje setkání s prezidentem panem Billem Clintonem proběhlo nadmíru úspěšně, bylo velice efektivní a velice obsahové. Za prvé, jsme si promluvili a posoudili otázku, jakým způsobem by bylo možné ukončit mírovou cestou arménsko-ázerbájdžánskou válku, náhorně-karabašský konflikt. Předpokládám, že naše jednání, výměna našich názorů, jsou velmi vážné a důležité pro řešení této otázky a povedou k posunu mírových jednání.

Dále jsme si vyměnili své názory v otázce využívání energetických zásob Kaspického moře. Určitě je vám známá ta skutečnost, že jsme podepsali, dohodu o výstavbě ropovodu Baku-Ceyhan. Dnes jsme si promluvili o jeho praktickém využití. Rovněž jsme mluvili o možnosti realizace a výstavby transkaspického plynovodu, který povede z Turkmenistánu, přes Ázerbájdžán, Gruzii do Turecka. Ve všech těchto otázkách máme společný názor a já jsem ve větší míře velice spokojený s názorem a míněním prezidenta.

Jednou z posuzovaných otázek byla i otázka nespravedlivého jednání a posuzování ve vztahu k Ázerbájdžánu ze strany kongresu USA v roce 1992, zde mám na mysli přijetí nespravedlivého pozměňovacího návrhu č. 907. V takové spravedlivé zemi, jakou je Amerika, spravedlivém kongresu, byl bohužel odsouhlasen i takový nespravedlivý zákon. Toho dosáhla arménská loby v Americe, nicméně toto ustanovení nebylo přijato na základě nějakých zákonných podkladů. Pozměňovací návrh č. 907 byl přijat jakoby kvůli tomu, že «Ázerbájdžán drží Arménii v blokádě». Naopak je skutečností, že arménské ozbrojené síly vedly válku proti Ázerbájdžánu, okupovaly 20 procent ázerbájdžánského území a do dnešní doby je drží v okupaci. Více jak milion Ázerbájdžánců bylo z okupovaného území násilně vyhnáno, byla tam provedena etnická čistka. Lidé vyhnaní ze své rodné země, přežívají ve stanech ve velice těžkých podmínkách.

V takovém případě je názor a mínění o tom, že Ázerbájdžán «drží Arménii v blokádě», naprosto a úplně nepodložené. Z tohoto důvodu je pro nás, otázka změny pozměňovacího návrhu č. 907 velice závažná a důležitá. Rovněž tuto otázku jsme posoudily s prezidentem. 

Mezi Ázerbájdžánskou republikou a Spojenými státy americkými se vytvořily přátelské, partnerské vztahy, roste a vytváří se široká a rozsáhlá ekonomická spolupráce, která je výhodná pro obě strany. Považujeme Ameriku za svého přítele a strategického partnera. Já ještě jednou opakuji, že jsem spokojen se svým setkáním s prezidentem a jednáním s ním. Děkuji.

Otázka: Pane prezidente, ropovod na trase Baku-Ceyhan se musí profinancovat. Myslíme si, že hlavní část nákladů musí být od soukromých společností. Už jste o tomto hovořili během jednání, vyměnili jste si své názory o tom, jakým způsobem bude financován ropovod na trase Baku-Ceyhan? Jestliže jste o tomto hovořili, můžete nám sdělit, kdo bude financovat tento projekt? 

Odpověď: Projekt Baku-Ceyhan bude financován pouze ze strany soukromých společností. Do konsorcia, které se vytváří a organizuje v Ázerbájdžánu, budou patřit společnosti ze Spojených států amerických, společnosti z Velké Británie a rovněž tak druhé společnosti, protože všechny společně se zabývají těžbou ropy v Ázerbájdžánu, tyto společnosti ponesou finanční náklady za ropovod Baku-Ceyhan. Tuto otázku již nebylo potřeba projednávat s prezidentem.

Otázka: Pane prezidente, posuzoval se na setkání problém terorismu v kavkazském regionu? A jak se Ázerbájdžán staví k problému wahhábismu? 

Odpověď: tuto otázku jsme neprojednávali. K problematice wahhábismu se stavíme velice negativně a považujeme toto hnutí za velice nebezpečné pro Severní Kavkaz a rovněž tak pro celý Kavkaz i pro ostatní země našeho regionu. 

Otázka: Jaké kompromisy činí Ázerbájdžán a Arménie pro dosáhnutí mírového řešení v Náhorním Karabachu? Je vůbec nějaká pravděpodobnost předání území, aby se dosáhlo míru?

Odpověď: Samozřejmě, kompromisy se musí dělat z obou stan. Naše jednání jsou především spojeny s určením a stanovením kompromisů, ale z důvodu, že jednání ještě nejsou dokončena, zatím nemohu o tom hovořit a ve spojení s tímto nemohu o tom podat informaci.

Ještě má někdo nějakou otázku nebo ne? Děkuji.

Noviny «Bakinskij rabočij», 18. února 2000