Vystoupení prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva na přijetí konaném v New Yorku, které organizovaly ropné společnosti Ameriky dne 29. září 1994


Vážené dámy a pánové!

Dne 20. září se v Ázerbájdžánu, v jeho hlavním městě Baku, udála a proběhla historická událost. Mezi Ázerbájdžánskou republikou a velkými světovými ropnými společnostmi byla podepsána, všem již známá, velká a důležitá smlouva s dobou platnosti třicet let.

Je vám známo, že Ázerbájdžán je ropnou zemí a ještě ve starobylých dobách ho nazývali «Zemí ohně». Ázerbájdžán byl první zemí na světě, kde se průmyslově těžila ropa - již v roce 1847 v Baku, poprvé vytryskla první ropná fontána. A teprve o několik let později se započalo s těžbou ropy v Pensylvánii. Je pravdou, že první ropná fontána v Ázerbájdžánu se nestala známou ve světě. Z tohoto důvodu si mnozí myslí, že první ropná fontána vytryskla v Pensylvánii. Ale mezitím tato skutečnost a fakt byl prostudován a já, během ceremonie podepsání ropného kontraktu v Baku, dne 20. září, jsem s touto skutečností seznámil celý svět a to na základě historických podkladů a dokumentů. Všechny jsem informoval o tom, že v Baku, vytryskla ropná fontána o několik let dříve než v Pensylvánii. 

Počátkem století, v roce 1900 50% vytěžené ropy připadalo na podíl Ázerbájdžánu. V dnešní době, kdy končí XX. století, ale i v prošlé době byla ázerbájdžánská ropa známá po celém světě, ve všech koutech celého světa využívali ázerbájdžánskou ropu. Ale bohužel, jméno Ázerbájdžánu, práce, které byly udělány naší republikou, nebyly známé ve světovém měřítku, včetně USA. V současné době, koncem XX. století, na prahu XXI. století ázerbájdžánská ropa se opět stává známou po celém světě. Jednání, která probíhala v období tří let, jsou u konce, jak u Ázerbájdžánu, tak i u ropných společností, byla podepsána smlouva o spolupráci, zajištění a provedení společné práce.

Uzavření a podepsání tohoto kontraktu je spojené s nezávislostí Ázerbájdžánu. Právě teď, je to již 150 let, kdy se Ázerbájdžánu průmyslově těží ropa. Bohužel, ale náš národ nebyl vlastním hospodářem tohoto bohatství. Ázerbájdžánský národ a lid, naše republika poprvé podepsala smlouvu historického významu se světovými ropnými společnostmi. jsem velice rád, že během těchto tří let se mezi Ázerbájdžánem a USA vznikly těsné vztahy v souvislosti a ve spojení se zajištěním tohoto smluvního kontraktu. V současné době má Ázerbájdžán mnoho přátel v Americe. Pravdou je, že jich není tolik, klik bychom si přáli. Ale ve srovnání s předcházející dobou, je v současné době počet našich přátel dostatečně velký.

Mám velikou radost z toho, že zde americký kongresman pan Greg Laflin pronesl velice hezká slova o Ázerbájdžánu. Včera jsem pobýval v Institutu Harrimana Kolumbijské univerzity - institutu, který studuje bývalý Sovětský svaz, setkal jsem se s profesory institutu, vědeckými pracovníky a spolupracovníky, s profesorem Tadeusem Svjatichovskim, který má velice rád Ázerbájdžán, napsal mnoho o naší zemi. Já jsem se velice zaradovat tomu, že existuje taková osobnost jako je Svjatichovski, která píše pravdu o Ázerbájdžánu. Ale v tu samou dobu jsem se s lítostí zeptal, proč je v celé Americe tak málo takových lidí jako je Svjatichovski a pro Ázerbájdžán existuje jenom jeden Svajatichovski. Tam mi pak řekli, že v budoucnu bude hodně takových Svajatichovskich. Dnes, když hovořil pan Laflin, jsem si pomyslel, proč má Ázerbájdžán pouze jednoho Laflina v Americe. Přál bych si, aby Ázerbájdžán měl v Americe stovky takových Laflinů.

Možná, že chce pan Laflin, aby byl být jediným a aby v Ázerbájdžánu milovali jenom a pouze jeho. Ale předpokládám, že pan Laflin je člověk s velkou duší, že nikdy nebude žárlit a že bude chtít, aby bylo hodně kongresmanů, kteří by mělo rádo Ázerbájdžán, tak jako on. Když jsem nyní zde, spolu s Vámi, vzpomínám si na příjem a setkání v paláci «Gjulistan», které se konalo 20. září. Salon paláce «Gjulistan» je 4-5 x větší nežli je tento. Polovina hostů, kteří se účastnili tohoto přijetí, byli hosté, kteří přijeli z Ameriky. Já jsem ten večer pomyslel a i nyní si to myslím, že počet přátel Ázerbájdžánu v Americe se zvětšil a narostl. Myslím si, že Lafin není jediným přítelem, počet našich přátel narostl. Předpokládám, že se v současné době nacházíme teprve na počátku této cesty. Každý den, každý měsíc, budeme rozšiřovat pracovní skupinu a naše přátelské vztahy se ještě více upevní. Smlouva o kontraktu, která byla podepsána v Baku má ekonomický, humanitní a politický význam. Když jsem dne 14. září podepsal příkaz ohledně uzavření tohoto kontraktu, myslel jsem si a předpokládal jsem, že přijímám a ukazuji velice důležitý krok, jako demonstraci nezávislosti Ázerbájdžánu ve vztahu k celému světu. Toto je skutečnost. Protože bylo velice mnoho stran a sil, které se postavili na odpor proti podepsání této smlouvy o kontraktu. Někdy nám dokonce vyhrožovali. Ale v současné době, protože nezávislost Ázerbájdžánu je velice pevná a silná, jsme se nelekli nějakých vyhrůžek, překážek a podepsali jsme tento kontrakt.

Nepochybně je to velice odvážný krok pro Ázerbájdžán. No, já pevně věřím, že je to velice nadějný krok pro budoucnost celého Ázerbájdžánu. Ropné společnosti západních zemí a rovněž tak USA májí rovněž takový shodný názor. Pro nás je velice důležitý a významný rovněž jak ekonomický, tak i jiný význam této smlouvy. Tento kontrakt vytváří obrovský a významný základ pro rozvoj vztahů mezi Ázerbájdžánem a USA, rovněž tak i s druhými západními zeměmi.

Představte si, že smlouva o kontraktu byla podepsána dne 20. září a už 25. září prezident Ázerbájdžánu poprvé přiletěl na návštěvu do USA. 26. září se pak prezident Ázerbájdžánu setkal s prezidentem USA Billem Clintonem a vedl s ním velice vážný a důležitý rozhovor. Dnes jme se tu shromáždili a oslavujeme tuto historickou událost, stejně tak jako v paláci «Gjulistan». Podívejte se, kolik událostí proběhlo během jednoho týdne. Všechno toto jsou historické události pro Ázerbájdžán. Všechno toto jsou pocity, které vycházejí z hloubky duše, ázerbájdžánského národa a lidu. Všechno toto jsou projevy úcty a pocty ázerbájdžánského národa a lidu, Ázerbájdžánské republiky k západu, USA. Všechno toto je prvním mostem pro přátelství, který je vytvořen mezi našimi národy. Jsem přesvědčen, že na této cestě nás nemůže zastavit nijaká síla. Přijali jsme velice smělý krok a jsme připraveni jít až do konce. Já, jako prezident Ázerbájdžánu, budu do konce zajišťovat a plnit úkoly, které připadnou na mojí část, dám ruce k dílu pro rozšíření přátelských vztahů mezi ázerbájdžánským a americkým lidem a národem. Jsem přesvědčen, že občané Ameriky, vy, jste našimi přáteli, když jste se blíže seznámili s Ázerbájdžánem a pocítili jste jak je náš národ laskavý a dobrosrdečný.

Blahopřeji Vám všem k této historické události. Jsem velmi rád, že jsem nyní v tyto dny v USA, v New Yorku. Moje setkání s prezidentem USA panem Billem Clintonem považuji za velmi důležitá. Jsem přesvědčen a věřím, že toto je výborným základem pro přátelské vztahy mezi USA a Ázerbájdžánem. Pan Laflin mne informoval, že již dvakrát, pobýval v Ázerbájdžánu. Pozval jsem ho do naší země ještě potřetí. Někteří z vás přijedou do naší země i bez mého pozvání, protože zde v naší zemi mají pracovní jednání. Ale měli byste vědět, že jsme připraveni, přivítat v Ázerbájdžánu každého z Vás, jako drahého a váženého hosta.

Dnešní setkání je pro nás historická událost. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí. Přeji upevnění moci takovému velkému státu, jakým jsou USA. Vyjadřuji své blahopřání celému americkému národu.