Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva v Ázerbajdžánském historickém muzeu na první schůzi Řídícího výboru v souvislosti se "Smlouvou století". 24. ledna roku 1995


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Vážené paní a pánové!

Vážení hosti!

Dnes začíná reální práce uskutečňování velké smlouvy století - naftové smlouvy, která se připravovala během několika let a konečně byla podepsána. Jednání, která se vedou pro uzavření této smlouvy, vykonané přípravné práce a všechny procesy v předvečer jejího podepsání, můžeme o tom ještě jednou rozhodně říct, že nebyly snadné a hladké. Tato historická událost je výsledkem velké, houževnaté a s věrou plnící se práce.

Ázerbajdžán je státem nafty. V minulosti naši vlast nazývali "státem ohňů" a my jsme byli pyšní na tento název. Je známo, že od druhé poloviny XIX. století je možné, že u nás po prvé ve světě přistoupili k těžbě nafty. Naftový průmysl Ázerbajdžánu má velkou historii. Tato historie prošla hodně důležitých etap. Když jsme přistoupili k těžbě nafty průmyslovým způsobem, tady působily také naftové společnosti cizích států, které vedly společné práce v oblasti těžby nafty a jejího zpracování. Pak činnost těchto společností v Ázerbajdžánu byla pozastavena; sovětská vláda znárodnila naftový průmysl. Těžící se u nás nafta byla dlouhá léta používána pro zajištění potřeb všeho Sovětského svazu.

Před třemi lety náš národ získal svou nezávislost a národní svobodu. Ázerbajdžánský národ a ázerbajdžánský stát se stály neomezenými majiteli svých bohatství. Všechno to umožnilo využívat naftová ložiska volně a tak, jak považuje správným sám ázerbajdžánský stát. Je známo, že ázerbajdžánští naftaři v oblasti těžby nafty mají velké zkušenosti v praktickém plnění prací a mají velký vědecký a technický potenciál. V důsledku napjaté práce a aktivní činnosti ázerbajdžánských vědců, inženýrů, geologů, naftařů a vrtačů se těží nafta v Kaspickém moři už víc než 45 roků.

Všechno to vytvořilo hezký základ pro používání ázerbajdžánským státem svých bohatství včetně naftových ložisk, která jsou jeho nejcennějším majetkem. Ale spolu s tím na nynější etapě pro efektivní využití těchto naftových ložisk považujeme za nutné spolupracovat s naftovými společnostmi světa, které také mají velkou zkušenost a velký potenciál. Právě proto se více než tři roky vyjednávalo o společném využití ložisk v ázerbajdžánském sektoru Kaspického moře spolu s velkými naftovými společnostmi zahraničních států. S pocitem velké spokojenosti musím poznamenat, že jak těžká by nebyla tato jednání, ukončila se úspěšně a byla podepsána velká naftová smlouva o společném využití naftových ložisk.

Jednání, která se vedou více než tři roky s velkými naftovými společnostmi světa po využití naftových ložisk, stále se nacházela ve středu pozornosti Ázerbajdžánu a, je možno říci, že ve středu vší světové veřejnosti. Stále se projevoval velký zájem k přípravě této smlouvy a k vyjednávání. Náš národ a veřejnost s velkou náději očekávaly ukončení těchto jednání a podepsání smlouvy. Ale v některých kruzích světové veřejnosti byly síly, které měli dost horlivý a negativní vztah. Všemožně se snažily překážet přípravě a podepsání smlouvy. Ale vůle státu, nezávislé Ázerbajdžánské republiky a naše spolupráce s naftovými společnostmi zahraničních států, které se vytvářely na zdravém základu, napomáhaly likvidaci všech těch překážek. A konečně 20. září roku 1994 naftová smlouva byla podepsána. Ale i po tom jednotlivé kruhy v cizích státech se pokoušely překážet uskutečnění tohoto dokladu, podnikaly se i útoky. Všechno to je známo. My jsme všemu tomu zabránili. Během přípravy smlouvy jsem si byl jist, že my se svou vůli budeme moct zabránit všem těm překážkám, útokům, nátlakům a postavit se na odpor a my jsme to udělali. Smlouva už funguje a vešla do historie jako "Smlouva století".

Podepsaná smlouva byla projednávána v parlamentu Ázerbajdžánu a byla přijata Národním shromážděním. 2. prosince roku 1994 jsem podepsal zvláštní zákon o potvrzení této smlouvy. Takovým způsobem pro reální uskutečnění smlouvy byly vytvořeny politické, ekonomické a právní základy. Teď už se musí vykonávat reální práce. Vysoce oceňujíc vykonanou práci chci dnes vyjádřit jistotu o tom, že se tato smlouva už neprodleně musí uskutečňovat. Jsou vytvořeny pro to zvláštní dělnické skupiny, vedoucí výbor po smlouvě a jsou učiněna další organizační opatření pro výkon reálních prací. Všechno to schválím a gratuluji vám k začátku reálních prací. Gratuluji také všem lidem, kteří tady budou pracovat i dále.

Je nutno poznamenat, že i když proces přípravy smlouvy prošel těžkou a složitou cestu, realizace této smlouvy bude ještě těžší. Čeká nás hodně napjaté a důležité prací. Jsem si jist, že představitelé a vedoucí konsorcia, společností-účastníky smlouvy spolu se Státní naftovou společností Ázerbajdžánu zajistí postupné, dlouhotrvající a okamžité řešení těchto otázek.

Smlouva je předvídána na dobu 30 let. Samozřejmě, že první roky budou těžkými. Zvlášť nás, ázerbajdžánskou stranu a osobně mě jako Prezidenta zajímá práce prvních roků. Myslím, že program prací předvídaných na první roky musí být vykonán předčasně. Dnes vy tady určíte program a rozpočet na rok 1995, provedete diskusi a usnésete se kvůli očekávaných prací. Přál bych, aby první rok předvídaných prací prošel na vysoké úrovni a aby byla podniknuta všechna optření pro jejich postupnou, každodenní, měsíční realizaci.

Víte, že o této smlouvě a kolem ní se i dnes v jednotlivých kruzích, v tisku a v jednotlivých státech pokračují řeči. Rozšířuje se mínění, že jako by i když smlouva je uzavřena, ale západní společnosti nebudou spěchat uskutečnit ji. Prý také, že uskutečnění smlouvy během prvních rocích od roku 1995 až do roku 1998 nepřinese žádné významné výsledky pro ekonomiku Ázerbajdžánu. I když tyto síly nemohly překážet podepsání smlouvy, chtějí způsobit všemožnou škodu její realizaci. Doufám, že západní naftové společností, vedoucí naftových společnosti, které vcházejí do konsorcia, nepolitují své síly, aby odpověděly všem lživým sílám, které vystupují proti této smlouvě. Zavažují všechno to a prosím vás, aby první 3-4 roky programu realizace smlouvy byly moc přesnými a aby se podnikala všechna nutná opatření pro její výkon ještě dřív, než je předvídáno.

Ve věci realizaci této smlouvy Státní naftová společnost Ázerbajdžánu, naši naftaři, naši vědci mají moc velký a čestný úkol. Chci vyjádřit jistotu o tom, že naftaři Ázerbajdžánu, zodpovědné osoby Státní naftové společnosti, všechny osoby zapojené do výkonu tohoto dokladu ještě jednou plně pochopí jak velký význam má tato smlouva pro skutečnost a budoucnost Ázerbajdžánu a budou se ji snažit uskutečnit.

Dnes ještě jednou chci poznamenat, že jsme během procesu přípravy této smlouvy, jejího podepsání a podepsání z mé strany jako Prezidenta zákona o nabytí právní platnosti smlouvy mysleli na skutečnost a budoucnost Ázerbajdžánu. A všichni musí vědět, že s těmito úmysly a přání chceme, aby smlouva začala fungovat. Realizace smlouvy získává důležitý význam pro zanesení velkých změn v budoucích letech do ekonomiky naší republiky, která teď je v kritickém stavu. Realizace smlouvy má spolu s tím velký význam pro budoucí vyhlídky rozvoje Ázerbajdžánu. Podepisujíc ji jsme také mysleli na život budoucích generací Ázerbajdžánu. Práce vykonávané pro uskutečnění smlouvy budou mít vliv také na jiné oblasti naftového průmyslu Ázerbajdžánské republiky.

V útrobách ázerbajdžánské země u nás je ještě hodně nevyužitých naftových a plynových bohatství. V ázerbajdžánském sektoru Kaspického moře jsou ještě i jiná bohatá ložiská nafty a plynu, které nebyly prozkoumány našimi vědci-geology. Budeme uskutečňovat tuto smlouvu, nasbíráme zkušeností a učiníme všechna opatření pro využití těchto naftových ložisk i v moři, i na suši. Pro rozrešení těchto otázek jsme hotovi také spolupracovat s naftovými společnostmi zahraničních států. S této pozice praxe uskutečňování smlouvy bude ještě důležitějším pro naše budoucí práce. Myslím, že naftové společnosti vcházející do konsorcia a Státní naftová společnost Ázerbajdžánu zvažují všechny ty perspektivy a dobře zorganizují svou práci.

Srdečně gratuluji představitelům naftových společností zahraničních států-účastníků konsorcia, kteří jsou tady přítomní, k začátku uskutečnění této smlouvy. Ujišťuji je o tom, že ze strany státu a z mé strany jako Prezidenta Ázerbajdžánu se její uskutečnění bude stále nacházet pod kontrolou a také bude zajištěno učinění nutných opatření pro včasný výkon těchto prací.

Gratuluji Státní naftové spoleřčnosti Ázerbajdžánu, její vládě, naftařům a našemu národu k začátku reálního uskutečnění této smlouvy.

Vážené paní a pánové, vážení hosti! Přeju všem vám úspěchů v této důležité a významné práci. Ať bude úspěšnou a prospěšnou!