Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na zahájení IX. mezinárodní výstavy a konference "Nafta, plyn, naftové propracování a naftová chémie Kaspického moře - 2002". 4. června roku 2002


Vážené paní a pánové!

Srdečně blahopřeju vám kzahájení IX. Bakuské mezinárodní výstavy a konference "Nafta, plyn, naftové propracování a naftová chémie". Zcelého srdce vítám všechny účastníky výstavy a konference a přeju vám úspěchů vpráci.

Bakuská výstava nafty a plynu získala tradiční povahu. Už se koná devět roků za sebou. Každý rok představitelé nových států přijíždějí do Ázerbajdžánu pro účast ve výstavě. Všechno to názorně svědčí o tom, že se Bakuská mezinárodní výstava nafty a plynu přeměnila ve výstavu-konferenci světového rozsahu.

 

Nepochybuji, že stejně jak i vminulých rocích účastníci, kteří přijeli do Ázerbajdžánu ze 31 států světa, provedou na nynější výstavě, konferenci plodnou výměnu názorů, budou se dělit jeden sdruhým vědeckými dosaženími a zkušenostmi pro rozvoj naftového a plynového průmyslu. Bakuská mezinárodní výstava nafty a plynu ještě jednou vnese svůj vklad do oblasti naftového a plynového průmyslu světa.

Konání vBaku takové výstavy není náhodou. Baku, Ázerbajdžán je starobylým naftovým krajem. Před 150 lety vÁzerbajdžánu po prvé ve světě nafta byla dobyta průmyslovým způsobem. Během následujících desítiletí naftová ložiska Ázerbajdžánu vzbudila zájem velkých společností světa a na konci XIX. na začátku XX. století se Baku přeměnil vregión planety snejvětším dobytím nafty.

To je naše minulost. Ale uskutečňující se teď během posledních roků práce a konání po deváté Bakuské výstavy nafty a plynu se přeměnily Ázerbajdžán do jednoho znejvětších naftových centrů moderního světa. Základ všeho toho byl položen vroce 1994. Vtuhle dobu byla vytyčena naftová strategie nezávislého Ázerbajdžánského státu a bylo začato její uskutečnění. Začátek té práce byl položen "Smlouvou století", kterou Státní naftová společnost Ázerbajdžánu podepsala vroce 1994 smnoha naftovými společnostmi světa a o které oznámila celému světu.

Podepsání "Smlouvy století" stálo důležitým údajem pro svět, včetně pro státy zabývající se dobytím nafty a plynu a celkem pro státy zajímající se energetickými zdroji.

Možná, že tohle bylo pochopeno jako zázrak. Vtuhle dobu jsme podnikli vážné kroky. Ázerbajdžán se ještě zabýval upevněním své státní nezávislosti. Před mladým a nezávislým Ázerbajdžánským státem stály velké a složité úkoly. Ale tehdy, právě vroce 1994, jsme podnikli tento krok. Byli ti, kteří vto nevěřili, pokládali to za fantazii. Byli i ti, kteří se snažili překážet naší práci. Hned zmnoha centrů světa začaly znít výčitky, prý, do určení právního statu Kaspického moře nelze uskutečňovat vmoři takhle velkou práci. Bránili se naší práci. Ale byli jsme hluboce jisti vpodniknutém kroku a spolu stím jsme pracovali dost rozhodně.

 

Dnes jsou tu dosáhnuté námi úspěchy. Po uplynutí tří roků po podepsání "Smlouvy století" - vroce 1997 jsme dostali ranou naftu na ložisku "Čirag". Samozřejmě, že před tím, jak začít dobývat naftu, jsme učinili opatření spojená sexportem této nafty na světový trh. Bylo vybudováno exportní potrubí Baku-Novorossijsk. A proto, když vlistopadu roku 1997 jsme slavnostně oslavovali dobytí rané nafty na naftovém ložisku "Čirag", nafta dostávaná na tomto ložisku se už nakládala na tankové lodě vpřístavu Novorossijska vČerném moři.

Pak jsme ještě výššími tempy pokračovali naši práci. Vroce 1999 jsme ukončili exportní naftovod Baku-Supsa vzápadním směru a vdubnu jsme slavnostně oslavili jeho zahájení. Naftovod Baku-Supsa také pracoval splnou mocí. Když jsme oslavovali jeho zahájení, nafta se nakládala na tankové lodě vgruzinském přístavu Supsa. Tedy jsme úspěšně vřadě prípadů předčasně splnili první část tohoto projektu.

Dnes na naftovém ložisku "Čirag" se každý rok dobývá víc než 5 miliónů tuny nafty, která se vyváží naftovodem Baku-Supsa.

Státní naftová společnost Ázerbajdžánu podepsala smnoha naftovými společnostmi světa smlouvy spojené se společným osvojením bohatých naftových a plynových ložisk vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře. Práce na těchto ložiscích se pokračují.

Včervnu roku 1996 po řádné Bakuské mezinárodní výstavě nafty a plynu jsme podepsali sBP a mnoha jinými společnostmi smlouvu o společném osvojení ložiska "Šachdeniz" vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře. A vroce 2000 už tam byly provrtány vrty. BP a jeho partnéři - jiné naftové společnosti - vystoupili sžádostí o výzkumu spolu se Státní naftovou společností Ázerbajdžánu velkých zásob plynu na ložisku "Šachdeniz" a zmínili, že dobytí tam plynu může překročit jeden trilión metrů krychlových. To je, samozřejmě, minimum. Myslíme i na převoz plynu, který se bude dobývat na ložisku "Šachdeniz".

Uskutečňujíc podepsanou smlouvu o naftovém ložisku "Azeri-Čirag-Gunešli" a zvažujíc její budoucí výsledky jsme ještě vroce 1994 začali učiňovat opatření spojená sexportem této nafty na světové trhy. I tehdy, i během posledních roků naše rozhodnutí o budování velkého exportního naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan bylo definitívním.

Do dneška vcentrech, - samozřejmě, že vněkterých znich, - zybývajících se problémy nafty a plynu vrůzných státech světa, se navrhují mínění o nemožnosti tohoto naftovodu nebo o tom, že není ekonomicky výhodným. Ještě jednou opakuji, tato mínění záleží vtom, že dané potrubí je ekonomicky nevýhodné, není možné, není možné zajistit bezpečnost tohoto potrubí a tak dál. Ale to všechno nám nezabránilo jít zvolenou cestou, tak jak jsme věřili, že nejvýhodnější cestou exportu nafty, dobývané nejen na ložisku "Azeri-Čirag-Gunešli", ale i na jiných ložiscích vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře a dokonce i v jiných regiónech Kaspického moře, to je na ložiscích patřících jiným přikaspickým státům, na světový trh je velký exportní naftovod Baku-Tbilisi-Džejchan. Byli jsme si jisti ve svém řešení. A proto vroce 1998 vAnkaře byla podepsána dohoda o budování naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan. A pak začaly praktické práce.

Vroce 1999 během konání Istanbulského samitu OBSE hlavy států Turecka, Gruzie, Ázerbajdžánu a Kazachstánu podepsaly důležitou dohodu o úplné realizaci velkého exportního naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan. Tato dohoda byla uzavřena pod zaštitou Spojených států Amerických a Prezident SSA Bill Klinton také ji podepsal. Po té se pokračuje praktická práce. Už se nacházíme vpředvečeru budování naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan.

Vbřeznu minulého roku jsme podepsali sTureckou republikou dohodu o exportu plynu, který se bude dobývat na ložisku "Šachdeniz".

Samozřejmě, že jak projekty naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan, stejně i projekty plynovodu Baku-Tbilisi-Erzurum se objevily a budou se uskutečňovat súčestí Gruzie.

Tedy jsme si včas pomysleli na zajištění exportu nafty a plynu, které se budou dobývat, a učiňujeme nutná opatření.

Díky naší práci velké zásoby nafty a plynu Kaspického moře byly otevřeny pro celý svět.

Informací o existenci bohatých naftových a plynových ložisk vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře je hodně. Jak je vám známo, Ázerbajdžán ještě před 50 lety na legendárních Naftových Kamenech, ve vzdálenosti 100 kilometrů od pobřeží začal dobývat naftu a plyn zmořských hloubek. A proto máme postačující zkušenost a velký vědecký potenciál vtéto oblasti. Po té, jak Ázerbajdžán se stál nezávislým státem jsme, zjedné strany, začali pro sebe uskutečňovat tyto práce všírším měřítku a, zdruhé strany, jsme objevili celému světu velké možnosti Kaspického moře. A tohle vzbudilo velký zájem ke Kaspickému moři vcelém světě, zvlášť na Západu - ve Spojených státech Amerických, Evropě a také vasijských státech.

Kaspické moře, Kaspický bazén je znám dnes jako región, který má nejbohatší naftová a plynová ložiska. A proto se přikaspické státy začaly během poslední doby zabývat na svých pobřežích, svých sektorech dobytím nafty a pylnu. Věří vmoc velkou budoucnost a perspektivy této práce.

Vrtání naftových vrt, dobytí nafty vmořských hloubkách není lehkou prací. Svého času jsme vÁzerbajdžánu mohli vrtat vrty na hloubce přiblížně 120-150 metrů. Ale zárověň jsme věděli, že se velká část naftových a plynových ložisk vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře nachází vjeho hloubkové části. A proto byla nutná vrtací zařízení, která mají moderní techniku a technologii. Začali jsme tuto práci na začátku 1970. roku. Pro stavění takových zařízení vBaku byl vybudován závod hloubkových základů. Funguje i teď. Ale neodpovídá moderní technice a technologii.

Během minulých roků pro uskutečnění naší naftové strategie, pro vykonání práce spojených sosvojením ložisk "Azeri-Čirag-Gunešli" vKaspickém moři byla vytvořena zařízení, která mají moderní techniku a technologii a vedou vrtací práce na velkých hloubkách, - to jsou vrtací zařízení "Dede Gorgud", "Istiglal", "Gurtuluš"... Nechci uvádět jiná čísla. Jen chci říct, že na vytvoření těchto tří vrtacích zařízení bylo vynaloženo víc než 450 miliónů dolarů. Dnes jsou to jediná vKaspickém moři zařízení schopná vést a vedou vrtací práce na velkých hloubkách - 1000 metrů. Jiné přikaspické státy nemají tady taková zařízení. Ve skutečnou dobu Ázerbajdžánská mezinárodní operační společnost, to je konsorcium, včele které je BP, připravuje nové velké vrtací zařízení. Bude odevzdána do provozu vroce 2003.

Uskutečňování "Smlouvy století" získalo nám velké úspěchy. Jsme svědci ukazatelů, které značně překračují ukazatele předvídané vdaném projektu. Teď začíná první fáze plně měřítkového osvojení ložisk "Azeri-Čirag-Gunešli". Bude po ní následovat druhá, třetí fáze. Během nastávajících 5-6 let jen na těchto ložiscích se bude dobývat 40 miliónů, a pak 50 miliónů tuny nafty. To je přimým výsledkem státní nezávislosti Ázerbajdžánu. Svědčí o tom, jak důležitý význam má státní naftová strategie Ázerbajdžánu, jak odůvodněnou je podle vědeckého názoru. Státní naftová startegie Ázerbajdžánu bude i dále mít své pozitívní výsledky.

 

Všechna ta vykonána vnašem státu práce, jak jsem už řekl, se stála možnou díky státní nezávislosti. To je výsledek budování vÁzerbajdžánu právního, demokratického a světského státu. Je výsledkem upevnění vÁzerbajdžánu demokratických hodnot a tržní ekonomiky. Samozřejmě, že to všechno uskutečňujeme pro rozvoj ekonomiky našeho státu, pro zlepšení blahobytu našeho národa a pro to, aby se nezávislý Ázerbajdžánský stát stál ekonomicky ještě mohutnějším. Budeme pokračovat naši práci ve všech směrech.

Spolu stím naše činnost má mezinárodní význam.

Protože jsme uskutečňovali tuto práci pro náš národ, naši národnost, náš stát a získali jsme kpráci velké naftové společnosti světa. Dnes jen vprvním projektu - "Smlouvě století" - pracují víc než 400 zahraničních společností. A tohle rozšířuje a upevňuje vztahy Ázerbajdžánu sekonomicky vyspělými státy světa. Zajišťuje mohutný přísun zahraničních investic do Ázerbajdžánu. Zajišťuje rozvoj vztahů mezi Ázerbajdžánem a evropskými státy, se Spojenými státy Americkými ve všech oblastech.

 

Spolu stím tyto projekty - jak projekty, spojené sdobytím nafty a plynu, stejně také projekty velkého exportního naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan, plynovodu Baku-Tbilisi-Erzurum, napomáhají zajištění bezpečnosti vnašem regiónu. Spolu stím tvoří široké možnosti pro rozvoj ekonomických vztahů vnašem regiónu. Všechno to je výsledkem naftové strategie uskutečňující se po získání Ázerbajdžánským státem nezávislosti. To je výsledek státní nezávislosti Ázerbajdžánu. To jsou činitele, které tvoří a zajišťují ekonomické vztahy Ázerbajdžánu smnoha státy světa, svelkými i početnými společnostmi.

 

Všechno to nachází svůj odraz i vprováděné vÁzerbajdžánu po deváté Bakuské mezinárodní výstavě nafty a plynu. Myslím, že provedení každý rok takové výstavy vÁzerbajdžánu je užitečným pro každého jejího účastníka. Spolu stím je to užitečné i pro nás - pro Ázerbajdžán.

Exponáty, které se tady ukazují, debata, která se konají na konferenci, - všechno to přináší a bude přinášet velkou výhodu účastníkům výstavy.

Věřím, že Bakuská mezinárodní výstava nafty a plynu se bude každý rok konat i vbudoucnosti. Vpříštím roce spolu svámi oslavíme desítiletí této výstavy. Zase se tady sejdeme. Věřím, že práce, kterou přikaspické státy budou konat vsouvislosti sdobytím nafty a plynu vKaspickém bazénu, uskutečnění státní naftové strategie Ázerbajdžánu všírším měřítku vbudoucnosti ještě víc obohatí Bakuskou mezinárodní výstavu nafty a plynu.

Děkuji organizátorům této výstavy - společnosti "Spirhed Exibition", Ázerbajdžánské obchodní a průmyslové komoře. Ještě jednou vítám účastňující se výstavy a konference hosty Ázerbajdžánu, kteří sem příjeli zdaleka. Gratuluju všem vám kzahájení výstavy. Přeju každému zvás zdraví a úspěchů vpráci. Dekuji.