Rozhovor prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva se speciálním představitelem státního departamentu USA pro regionální konflikty velvyslancem Keri Kavano i jeho doprovodem – prezidentský palác, 9. května 2000


Gejdar Alijev: Vážený pane Kavano !

Vážený velvyslanče !

Vážení hosté !

Rád se s Vámi opět setkávám. Vítám Vás v Ázerbájdžánu ! Doufám, že při dnešním jednání můžeme posoudit pro nás velmi vážné otázky.

Styky mezi Spojenými státy americkými a Ázerbájdžánem jsou velmi časté. Tyto styky jsou jak ekonomické, politické, společenské, tak i v ostatních oblastech. Avšak, pane Kavano, máme tu oblast, která je ze všech nejdůležitější. Je to oblast vyřešení arménsko-ázerbájdžánského konfliktu, pokračování mírového procesu. Myslím si, že toto můžeme podrobně s Vámi projednat, prosím.

Keri Kavano: Máte absolutní pravdu, styky mezi Spojenými státy americkými a Ázerbájdžánem jsou velmi bohaté a časté. Jsem velmi rád, že jsem sem opětovně přijel, kvůli mírovému procesu a pokračování dialogu.

Dnes hovoříme o míru. Další delegace, která zítra k vám přijede ze Spojených států amerických, bude s Vámi jednat ohledně ekonomické spolupráce mezi našimi státy.

Počítám, že dnes, je překrásný den pro to, abychom diskutovali o míru. Když oslavuje svátek vítězství, ještě jednou vzpomínáme, jakou cenu stála válka, jaká je cena míru, jaký je jeho význam.

Je mi známo, že i ázerbájdžánský lid chápe válkou způsobenou škodu, způsobené ztráty, cenu míru. Jsme přesvědčeni, že nadcházející měsíce přinesou možnosti pro rozvoj mírového procesu. Moje návštěva během tohoto týdne v tomto regionu rovněž sleduje tento cíl. V průběhu této návštěvy jsem navštívil jak Jerevan, tak i Ázerbájdžán. Dovolte mi doplnit, že prezident Clinton a státní tajemník paní Albrightová se rovněž bezprostředně zabývají touto věcí.

Připravujeme pro příští měsíc návštěvu prezidenta Clintona v Moskvě. Před touto návštěvou je rozhodnut ještě jednou přezkoumat naše vztahy a využít tyto poznatky pro zajištění úspěchu mnou uvedených cílů v Moskvě.

Dovolte mi rovněž oznámit, že za týden budu v Ženevě jednat s mými kolegy, kteří jsou spolupředsedy v Minské skupině. Během tohoto jednání si vyměníme své poznatky o nových návrzích, aby se uspíšil mírový proces. Den po tomto jednání se spolupředsedy, všichni tři budeme dále jednat se zástupci mezinárodních organizací. Hlavním cílem tohoto setkání je rovněž vyhodnocení a organizace nezbytných předpokladů pro zajištění rekonstrukčních prací. Na tomto setkání v Ženevě budou jednat zástupci více jak 12 mezinárodních organizací a my budeme jednat o plánech poskytnutí pomoci k opětovnému osídlení území uprchlíky, kteří se vrátí domů po osvobození od okupace těchto území. Během těchto setkání si vyměníme názory na rekonstrukci a obnovu železnic, elektráren, vesnic, měst na území, které bylo osvobozeno od okupace. Oni chápou, že je to velmi složitý a těžký úkol. Rovněž rozumí tomu, že ještě není zajištěn konečný a definitivní mír, ale na druhé straně chápeme, že nastala vhodná doba k přípravě k tomu, aby bylo dosaženo míru. Po zajištění míru je nezbytné, aby se lidé vrátili domů.

Nastala doba pro normalizaci života lidí, zajištění jejich práce. Jak v Ázerbájdžánu, tak i v Arménii. Během těchto měsíců se budeme velmi vážně zabývat těmito problémy. 

Gejdar Alijev: Opravdu, to je velmi významný den. Před 55 lety velká koalice – Sovětský svaz, Spojené státy americké, Velká Británie, samozřejmě společně s vlasteneckými silami Evropy dosáhla konečného vítězství nad německým fašizmem. Když se dnes setkáváme s veterány a vyrážíme hlubokou úctu k památce mrtvých občanů Ázerbájdžánu, ještě jednou připomenu to, že vítězství má velký význam a jak hrozná a strašná byla tato válka a to nejenom pro XX. století, ale možná, že byla nejhorší pro celou historii lidstva. Je potěšitelné, že 55 let po skončení této světové války nezačala další světová válka, na druhou stranu, ale ještě neprošlo v našem století ani 20 let po skončení první světové války a začala druhá světová válka. To svědčí o tom, že lidská společnost, lidstvo je nyní více nakloněno míru, že kráčí k míru.

Po druhé světové válce začala „studená válka“. Tato rovněž trvalo velmi dlouho, ale i ona nakonec skončila. Sovětský svaz se rozpadl. Varšavská smlouva zanikla. Naše země, včetně Ázerbájdžánu, získaly nezávislost. Všechno toto je důsledkem daného světového procesu. Vysoko si toho ceníme, avšak i v tuto dobu ještě neskončily lokální války, Je jedno, jakou máme radost z toho, že není světová válka, nás velmi znepokojuje existence lokálních válek, konfliktů. Konkrétně nás, v Ázerbájdžánu, protože naše země velmi utrpěla během arménsko-ázerbájdžánského konfliktu. Především proto, mi v Ázerbájdžánu, toužíme po míru, možná více než jiné země, možná nejvíce ze všech lidí z celé planety.

Je to už šest let – 1. května je to už šest let – co žijeme v období režimu pozastavené palby. To dosvědčuje, že Ázerbájdžán provádí mírovou politiku a že je přívržencem míru.

Jak je vám známo, v posledních letech jsme za účasti Minské skupiny, jejích spolupředsedů  –Ruska, USA a Francie, přijali mnoho kroků pro dosáhnutí míru. Nakonec, je vám známo i to, že v minulém roce se konalo mezi prezidentem Ameriky a prezidentem Ázerbájdžánu několik přímých jednání. Dnes mohu říci, že tato jednání nás přivedla k míru. O tomto je vám známo, ale  Ázerbájdžán není vinen, že se mírový proces zastavil. Ve spojení se známými událostmi, které se staly v říjnu minulého v Arménii, se mírový proces zastavil. Nejednou jsem o tom s vámi hovořil, mluvil jsem o tom na setkání v Davosu, v únoru na setkání ve Washingtonu. V tu dobu našich setkáních s prezidentem Billem Clintonem, paní Albright a ostatními představiteli, kde jste byl přítomen i vy, jsem vysvětlil pozici Ázerbájdžánu. Ona spočívá v tom, že si přejeme prodloužit mírový proces. Z tohoto pohledu jsem nesmírně rád, že jste připraven dát nový impuls tomuto mírovému procesu. Toto dosvědčuje Vaše návštěva jak v Arménii, tak i v Ázerbájdžánu. Vítám tuto skutečnost. Jak jste podotkl, setkání v Ženevě zástupců spolupředsedů a následně za tímto setkáním i setkání spolupředsedů s mezinárodními finančními strukturami samozřejmě svědčí  o tom, že máte velmi seriozní záměr v této oblasti. S velkou nadějí sleduji Vaše plány.

Informovali jste nás, že připravujete návštěvu prezidenta Billa Clintona v Moskvě. V rámci této návštěvy bude na programu rovněž otázka řešení arménsko-ázerbájdžánského konfliktu. Přál bych si aby tato otázka byla na prvním místě programu jednání.Prosím předat prezidentovi Billu Clintonovi, aby si ještě jednou připomenul naše jednání v únoru. Během diskuse mi ještě jednou řekl, že udělá všechno pro to, aby se vše vyřešilo mírovou cestou. Jsme připraveni se seznámit s výsledky vaší činnosti v této oblasti. Jsem přesvědčen, že výsledkem obnovení vaší činnosti budou předloženy takové návrhy, které zabezpečí, aby se problém zbytečně nezdržoval a  řešení bude zajištěno v co nejkratší době.

Při setkání s Vámi v říjnu minulého roku, kdy jsme viděli reálnou možnost vyjednání míru, jsme na váš návrh, zahrnuli do programu i otázky rekonstrukce a obnovy.

Když jsme se v listopadu minulého roku setkali s panem prezidentem Billem Clintonem v Istanbulu, kde jste byl rovněž přítomen, tyto otázky byly opět na programu dne.  V době mého jednání s prezidentem Francie Jacquesem Chirakem, jedním ze spolupředsedů Minské skupiny, tento přednesl velmi seriózní myšlenky o práci ohledně obnovy a rekonstrukce s požadovanou mobilizací finančních reserv Evropské unie. Všechno toto nám dává naději, že v nejbližší době můžeme dosáhnout mírové cesty. Proto dnes diskutujeme o otázkách rekonstrukce a obnovy. V minulých letech se otázkou rekonstrukce a obnovy nikdy v programu jednání neprojednávala a to z toho důvodu, že v té době naděje na dosažení míru nebyla tak blízká. Myslím si, že dnes se přibližuje. Všechno nyní závisí na Vás. Vše co záviselo od nás, jak dobře víte, jsme splnili. Z tohoto důvodu jsem velmi rád, že jsem si vyslechl Vaši informaci.

Keri Kavano: Sdílím Vaše naděje a věřím, že jsme se dnes velmi přiblížili k nastolení míru. Všechno toto záviselo jmenovitě s Vaším vedením a mnohé záviselo i od Vaší trpělivosti..

Období od října minulého roku bylo velice složité pro Arménii, ale já věřím a říkám, že moje návštěva v tomto týdnu v Arménii, v Jerevanu, ještě jednou potvrdila, že se tam situace stabilizuje. V Jerevanu jsem uslyšel tu samou snahu vedení ohledně nastolení míru a cítil jsem přání zakončit tento proces.

Využívám toho, že mi byl výše uveden příklad, chtěl bych říci několik slov o vašich veteránech. Nemohu zapomenout na dojem, který ve mně film, zfilmovaný německou armádou. Tento film byl nafilmován v den Hitlerových narozenin. Ve filmu je ukázán dort, který toho dne přinesli Hitlerovi jako dárek. Hitler byl z tohoto dortu, který připomíná mapu, odkrojit kousek a to konkrétně Baku. Aby Hitler zvítězil v této válce, musela německá armáda získat Baku, které považovala za „briliant“. Ovšem jí se nikdy nepodařilo vidět Kaspické moře. Její cesta, která se protáhla až k vaší zemi, byla zastavena vaším národem, který projevil velkou odvahu. Myslíme si, že skutečnost, že se jim nepodařilo dobýt „briliant“ zkrátil dobu celé války.

My, Američané, jsme se poprvé s Němci setkali v Belgii. V té válce jsme mohli zvítězit proto, že jim prakticky došel benzín. Zvítězili jsme proto, že oni byli osasamoceni. Hovořili jste o alianci Spojených států amerických, Sovětského svazu, Velké Británie a ostatních zemí. V této souvislosti má tato aliance v určitém smyslu význam i v Minské skupině. Rusko, USA, Evropská unie - všichni vynakládají úsilí k dosažení společného cíle. S Boží pomocí se dnes hrozba odlišuje od té minulé. Ale cena míru, jak i v minulosti, zůstává vysoká.

Doufám, že díky našemu společnému úsilí, se dočkáme, jako dříve, zase míru. Rozumíme, že dosažení míru se zpozdilo. Vysoko si ceníme toho, že jste si vědomi toho, cením si Vaší trpělivosti. Chápeme, že prodlužován této otázky působí těžkosti vašemu národu.

Jak jste již informováni, v prosinci minulého roku jsem společně s mými kolegy z Minské skupiny navštívil uprchlické tábory. Rozumíme potřebám uprchlíků. Naše setkání v uprchlických táborech s těmito uprchlíky, to, že jsme mohli vidět na své vlastní oči jejich potřeby, doslova sehrálo roli „horkého benzinu“ abychom ještě aktivněji pracovali. Jinými slovy řečeno, dodalo nám to sílu a energii ke zvýšení našeho úsilí k dosažení míru, navrácení uprchlíků do jejich domovů.

Bez vaší pomoci, bez pomoci Arménie bychom nemohli dokončit tento proces. Dnes, když vidíme upřímnou snahu účastníků konfliktu k možnostem ve věci dosažení míru, ještě více jsme pookřáli.

Dovolte mi, abych se dotkl ještě jedné otázky, spojené s prezidentem Billem Clintonem. Jsem přesvědčen, že není potřeba ještě jednou připomínat panu Clintonovi slova, které řekl během setkání s Vámi v únoru, protože konflikt v Náhorním Karabachu a situace, která v souvislosti s tímto nastala  je průběžně  v centru jeho pozornosti, myslí na to. On si vždy přál, aby se konflikty tady na Kavkaze vyřešili.

Musím rovněž říci, že po setkáních s Vámi a prezidentem Kočarjanem v Istanbule pan prezident Bill Clinton se tímto problémem zabýval s velkou energií. Vám je rovněž známo, že je připraven udělat všechno možné pro to, aby byl nápomocen k vyřešení této otázky.

Závěrem mi dovolte říci, že moje navštěva má i jiný cíl. Dnes, nehledíce na to, že jsme ve vaší zemi v den oslav Svátku Vítězství, je nám známo, že zítra je pro vás osobně důležitý den, je to den vašich narozenin. Chtěli bychom vám přinést osobní dárek. Bylo pro nás velice těžké pro Vás vybrat důstojný dárek. S ohledem na velký vklad, který jste přinesl mírovému procesu by tento dárek musel, který bychom Vám měli dát, být obrovským a do letadla by se ani nevešel. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že i dárek, která nemá velké rozměry, může mít velkou morální hodnotu. Proto jsem Vám přivezl nevelký dárek.

Gejdar Alijev: O co se jedná ?

Keri Kavano: Je to malý kousek Agdamské mešity, její malinká část. Ale když je to malý kousek, je to malá část země, kterou jste připraven a kterou chcete obnovit. Věříme, že přijde den, kdy celá tato velkolepá mešita bude obnovena. Pomůžeme vám s její rekonstrukcí a obnovou a docílíme podmínek pro to, aby se lidé v ní mohli zase modlit

Gejdar Alijev: Velké díky Vám. Velice Vám děkuji. Dojali jste mne. Opravdu jsem neočekával a nepředstavoval si takovou originálnost.

Je mi známo, že jste v prosinci byli v Agdamu. Jestli jste měl u sebe kousek této mešity a dnes jste mi ho přinesl, den před mými narozeninami, jste člověk, který je celou svou duší spojen s mírem a snaží se udělat všechno možné pro to, aby Ázerbájdžán dosáhl míru. Víte, je to tak neočekávané, že jsem hluboce dojat. Jsem Vám velmi vděčný. Přeji si, abychom s Vaší pomocí, ve výsledku naší práce, společně přijeli do Agdamu, obnovili tuto mešitu, obnovili celé okupované území.

Tento dárek budu ochraňovat a po osvobození Agdamu od okupace Vás požádám, abychom společně navštívili Agdam a předali tento kousek jako cenný muzejní exponát na uložení v této mešitě. Toto u mne vyvolává ještě větší naděje, že v brzké době dosáhneme míru.

Řekl jste velmi hezká slova o našich veteránech a námi dosaženého společného vítězství v roce 1945. O dortu, který přinesli Hitlerovi k narozeninám je nám rovněž známo, také jsme to viděli ve filmech. Opravdu na tom dortu bylo Baku zobrazeno samostatně, oni chtěli obsadit Baku, Ázerbájdžán.

Až budu dnes vystupovat před veterány, vzpomenu rovněž to, že Ázerbájdžán dodával 70% ropy a ropných produktů vyráběných v Sovětském Svazu. Bez Baku, ázerbájdžánské ropy by bylo velmi těžké zvítězit.

Belgie je malá země. Tam jste mohli zvítězit díky tomu, že Němcům došel benzín. Počítejte s tím, že v případě takového obrovského území, jako je Sovětský svaz, by došel benzín, by německý fašismus lehko zvítězil. Ano, v té době jsme bránili Kavkaz, Ázerbájdžán, bránili ropu, bránili Kaspické moře.

V dnešní době se snažíme zpracovávat bohaté ropné zásoby spolu s vámi – Spojenými státy americkými a západními státy z celého světa a to jménem demokracie, jménem nezávislosti Ázerbájdžánu. V této oblasti jsme dosáhli opravdových výsledků.

Nyní je naším hlavním cílem dosažení míru. Není potřeba dokazovat, že po dosažení míru, zde bude všechno jiné. Proto Vám ještě jednou děkuji za nynější návštěvu, za poznatky, které jste nám poskytl pro rozvoj mírového procesu. Ještě jednou opakuji, že jsme s Vámi připraveni spolupracovat v této oblasti a dosáhnout stanovených cílů. Děkuji.

 Noviny „Bakinskij rabočij“, 11. května 2000