Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva na slavnostní ceremonii oslav národního svátku Ázerbájdžánu Novruz bajramy - 21. března 2003


Drahé sestry, bratři !

Srdečně vás zdravím v souvislosti s naším z jedním nejdražších svátků ázerbájdžánského národu a lidu - Novruz Bahamy, svátku jara. Každému z vás přeji zdraví, štěstí, našemu lidu - mír a klid !

Drazí přátelé, před několika měsíci jsme oslavovali 11 - té výročí státní nezávislosti Ázerbájdžánu. 11 let náš národ a lid svobodně a nezávisle žije ve své vlasti, ve svém vlastním státě a je pánem svého vlastního osudu. V Ázerbájdžánu bylo zapotřebí postupně vytvořit a zajistit vytvoření demokratického státu. Ekonomika Ázerbájdžánu se rozvíjí, životní úroveň našeho národa a lidu se neustále zlepšuje každým dnem.

Zajistili a vytvořili jsme společenskou a politickou stabilitu v Ázerbájdžánu, ona je vidět v každém koutku, v každém regionu země. Náš lid žije spokojeně, svobodně, zajímá se o své věci. Jmenovitě pro všechno toto ázerbájdžánský lid obnovil své obyčeje a tradice, své národní a lidové duchovní poklady a na vysoké úrovni oslavuje své národní svátky.

Svátek Novruz je jedním z výsledků, které byly přineseny našemu lidu díky státní nezávislosti Ázerbájdžánu. V minulosti jsme tradičně oslavovali tento svátek. Ale jenom u sebe doma, u své rodiny. V současné době se stal celonárodním svátkem. V tyto dny náš lid a národ slaví tento svátek Novruz Bahamy s hlubokým přesvědčením ve všech koutcích Ázerbájdžánu. Ještě jednou a opakovaně zdůrazňuji, všechno toto je důsledkem a příčinou, které přinesla státní nezávislost

Ázerbájdžánu našemu národu a lidu. Náš lid a národ bude i nadále trvale oslavovat své obyčeje a tradice, bude je ochraňovat a neustále rozvíjet. Protože oni jsou národním a lidovým bohatstvím našeho národa a lidu.

Jak jsem již jednou řekl, náš lid a národ žije klidně. Ale v tyto dny jsou rovněž takoví naší spoluobčané, kteří oslavují tento svátek ve stanových městečkách. Po mnoho let přežívají v těžkých podmínkách. Ale žijí a přežívají s velkou nadějí. U nich se objevuje velká rozhodnost, jsou trpěliví, a za tuto trpělivost, já v tento velice slavnostní den, zdůrazňuji své osobní poděkování všem uprchlíkům, vynuceným přesídlencům, našim spoluobčanům, žijících ve stanových městečkách.

V tento slavnostní den já zvláště posílám pozdrav a přání našim spoluobčanům, našim občanům, kteří žijí ve stanových městečkách a prohlašuji a říkám jim, celému našemu lidu, národu: Tato doba bude velmi dlouhá. Ázerbájdžánský stát postupně vyvíjí značné úsilí a činnost pro mírové uregulování arménsko-ázerbájdžánského konfliktu, očekávám a jsem v naději, že ve výsledku se dobijeme osvobození našeho území. Obnovíme teritoriální celistvost Ázerbájdžánu a naši spoluobčané vyhnaní ze své rodné země se zase vrátí do svých míst, ke svým rodným kořenům.

Už je to více jak osm let co je v Ázerbájdžánu režim klidu zbraní.Ale válka ještě není ukončena. Naši hrdinští vojáci, naše armáda stojí na straně ázerbájdžánské země a jsou neustále připraveni osvobodit území Ázerbájdžánu. V tento slavnostní den já srdečně pozdravuji ázerbájdžánské vojáky, naše syny, kteří jsou v zákopech a přeji jim mnoho úspěchů v jejich slavné věci.

Drazí přátelé, tento svátek našeho kraje, tento svátek - lidový a národní svátek. Jsem velmi rád, že náš lid, národ si vysoko a hodně cení tohoto svátku a žije v tyto slavnostní dny slavnostní náladou. Ještě jednou vás pozdravuji se svátkem, přeji každému z vás hodně štěstí a zdraví a mnoho úspěchů v životě. Děkuji.

Noviny "Bakinský pracující", 25. března 2003.