Zdravice prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva ázerbájdžánskému lidu v souvislosti se svátkem Ramazan - 15. prosince 2001


Drazí bratři a sestry!

Srdečně Vás zdravím s posvátným svátkem muslimského světa - svátkem Ramazan

Měsíc Ramazan, ve kterém byl islám vybrán Všemohoucím  náboženstvím pro lidstvo a ve kterém byla poslána posvátná kniha Korán, tento měsíc je jedním z nejpožehnanějších měsíců, který měl obrovský vliv na historii  duchovnosti národů celého světa. V této posvátný měsíc islámu, který vyzývá k zachování míru, pokoje a klidu, bratrství, muslimové demonstrují a ukazují schopnost překonat ve jménu vítězství těchto humanistických principů jakékoliv zkoušky, jakýchkoliv ztrát. Naši bratři a sestry, kteří díky síle víry v jejich srdcích důstojně překonali těžké zkoušky, mají právo oslavovat velký svátek proto, aby se poděli druh s druhem o pocit radosti a hrdosti.

S obnovou a vznikem Ázerbájdžánské státní nezávislosti náš národ a lid získal možnost patřičným obrazem využívat své bohaté národní a náboženské poklady. Nyní už více jak deset let ázerbájdžánský národ a lid svobodně oslavuje své náboženské kulty v požehnané dny měsíce Ramazan. Naši muslimové, kteří vykonávají ve dnech zkoušky měsíce Ramazan a tak naplňují svůj dluh, oslavují dnes, demonstrují svou solidárnost, zdůrazňujíc druh druhu svoji úctu a lásku, uctívají památku svých blízkých, kteří zemřeli.

Ano, Alláh uklidní duše svých synů a dcer vlasti, kteří obětovali svůj život za svobodu, nezávislost a teritoriální celistvost  Ázerbájdžánu, v tento posvátný den přeji hodně trpělivosti rodinám a blízkým našich šechidů.

Posílám své pozdravy, nejsrdečnější blahopřání všem našim spoluobčanům, kteří žijí mimo hranice Ázerbájdžánské republiky. Vyzývám vás všechny k těsné spolupráci a solidaritě ve jménu upevnění nezávislosti našeho rodného Ázerbájdžánu, obnovení jeho teritoriální celistvosti, ve jménu šťastného života našeho národu a lidu.

Při příležitosti tohoto prvního v novém tisíciletí a v novém století svátku Ramazan prosím Všemohoucího Vám poslat pevné zdraví, dobrou náladu, velké úspěchy v životě činnosti při cestě  progresu naší země !  Všechno nejlepší k svátku!

Noviny "Bakinský pracovník", 11.prosinec 2001.