Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na slavnostní ceremonii v paláci "Republika" věnované pátému výročí "Smlouvy století". 20. září roku 1999


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Vážené paní a pánové!

Vážení hosti a přátelé!

Srdečně blahopřeju vám, všemu ázerbajdžánskému národu, občanům našeho státu ktomuto svátku - pátému výročí "Smlouvy století".

Pětiletá historie "Smlouvy století" a jeho plnění, nádherné dosažení jsou výsledkem procesu budování vÁzerbajdžánu právního, demokratického a světského státu, výsledkem přemýšlené politiky provádějící se vÁzerbajdžánu voblasti stanovení zásad tržní ekonomiky, integrace naší republiky do světové ekonomiky a získání do naší republiky zahraničních investic. To je výsledek konané všemi námi společné práce po podepsání před pěti lety smlouvy.

Srdečně blahopřeju dnes kté události Ázerbajdžánské mezinárodní operační společnosti a všem její pracovníkům, Státní naftové společnosti Ázerbajdžánu, všem naftařům, všem organizacím, podnikům, všem lidem uskutečňujícím činnost vsouvislosti splněním této smlouvy a vyjadřuji jim všem svou vděčnost.

Vyjadřuji srdečnou vděčnost státním delegacím, které našly čas a přijely na tento skvělý svátek, za řečená tady dobrá slova a za vysoké ohodnocení "Smlouvy století" a jeho vykonání.

Na tento svátek nám byly poslány blahopřejní dopisy. Blahopřání poslali Prezident Spojených států Amerických pan William Klinton, ministerský předseda Velké Británie pan Toni Bler, Prezident Turecka pan Sulejman Demirel, ministerský předseda Japonska pan Obuti, ministerský předseda Norska pan Bondevik, ministerský předseda Belgie pan Verchfstadt, prezidenti sousedních států: Prezident Gruzie pan Ševardnadze, Prezident Uzbekistánu pan Karimov, Prezident Kazachstánu pan Nazarbajev, král Saúdské Arábie a mnoho jiných politických pracovníků, státníků a tato blahopřáni se tady zazněla.

Vtěchto blahopřáních je odražen pocit hluboké úcty kÁzerbajdžánskému státu. Vtěchto blahopřáních dostala vysokou známku práce vykonaná Ázerbajdžánem spolu snejvětšími naftovými společnostmi mnoha států světa. Vtěchto blahopřáních jsou nám vyjádřeny přání dobra a úspěchů vnaší budoucí práci. Za to všechno vyjádřuji vděčnost.

Ázerbajdžán je starobylým naftovým krajem. Dobytí nafty průmyslovým způsobem vÁzerbajdžánu má 150letou historii. Tato historie může být podmínečně rozdělena na tři etapy: první - od začátku dobytí nafty do roků 1918-1920, druhá - po té a do získání Ázerbajdžánem státní nezávislosti, třetí - doba státní nezávislosti Ázerbajdžánu.

Během všech těch 150 let naftový průmysl Ázerbajdžánu se stále rozvíjel a sloužil nejen Ázerbajdžánu, ale i národům celého světa. Po rocích 1918-1920 naftový průmysl Ázerbajdžánu se dostal do velkého rozvoje, objevil se velký vědecko-technický a kadrový potenciál naftového průmyslu. Ázerbajdžán prokazoval své služby vobjevení a propracování nových naftových ložisk na území bývalého Sovětského svazu. Nafta dobytá vÁzerbajdžánu během Druhé světové války hrála zvláštní roli vdocílení vítězství nad německým fašizmem.

Ázerbajdžán se přeměnil vnaftovou akademii. Na území bývalého Sovětského svazu, vRusku, vregiónech, které se nazývají "Druhý Baku", "Třetí Baku", "Čtvrtý Baku", vjiných místech pracovali, pokračují pracovat i dnes ázerbajdžánští naftaři.

Největší zásluhou ázerbajdžánského národa, ázerbajdžánských naftařů a vědců je to, že před 50 lety objevili vKaspickém moři bohatá naftová a plynová ložiska a před 50 lety se po prve začalo dobytí nafty průmyslovým způsobem na Naftových kamenech. To bylo po prvé ve světě.

Náš host zVelké Británie, který tady vystoupil, zmínil, že 30 let dobývají naftu vSeverním moři. Ázerbajdžán také před 50 lety začal dobytí nafty vKaspickém moři. Po té naše zkušenost se rozšířila po cēlém světu a teď všude ve světě jsou vytvořena největší naftová těžiska, která mají moderní techniku a technologii a která jsou schopna dobývat naftu zmořské hloubky. Přítomnost vKaspickém moři naftových a plynových ložisk, jejich průzkum a předložení teď celému světu je velkou zásluhou ázerbajdžánského národa, vědců a naftařů.

Díky tomu všemu před pěti lety jsme mohli podepsát "Smlouvu století". Jak je známo, ložiska "Azeri", "Čirag" a "Gunešli" byla objevena vroce 1970 a tam se začalo dobytí nafty. Pak vKaspickém moři byla objevena i jiná ložiska, byl určen jejich naftový a plynový potenciál. Ázerbajdžánští naftaři, geologové a vědci objevili naftová a plynová ložiska nejen vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře, ale i po celé vodní ploše moře. Všechno to je velkou zásluhou naftařů, vědců a geologů uskutečňujících do nás činnost voblasti nafty. Musíme dnes sevděkem pamatovat o tom a musíme být vděčnými jim za tyto zásluhy.

Po té, jak Ázerbajdžán před pěti lety podepsal "Smlouvu století", přikaspické státy také začaly propracování naftových a plynových ložisk ve svých sektorech, na úsecích Kaspického moře. Tedy Ázerbajdžán objevil bohatá naftová a plynová ložiska Kaspického moře, Ázerbajdžán zahrál velkou roli vzajištění dobytí nafty a plynu vKaspickém moři. Na konci XX. století vstupujíc do XXI. století Ázerbajdžán položil základy používání všech energetických bohatství a zdrojů Kaspického moře nejen pro Ázerbajdžán, ale i pro celý svět včetně pro všechny přikaspické státy. Dnes jsme na to pyšní.

Díky tomu všemu "Smlouva století" a všechno, co jsme udělali, má velký historický význam. Díky tomu "Smlouva století" má mezinárodní význam. Díky všemu tomu podepsaná před pěti lety smlouva je jmenována právě "Smlouvou století".

Dnes tady vreferátu Ilhama Alijeva a vjiných projevech byla řečena podrobná informace o práci, která byla vykonána během uplynulých pěti roků. Už můžeme vidět výsledky naftové dohody. Ázerbajdžán dostáva získy. Už dobýváme naftu, vyvážíme ji a vytvořili jsme dva naftovody pro export nafty, snažíme se vytvořit i hlavní naftovod. Dnes oznamuji, že pro přepravování ázerbajdžánské nafty, kaspické nafty na světové trhy musí být vybudován a dán do provozu naftovod Baku-Džejchan, který má obrovský význam.

Víme, jaký získ přinese Ázerbajdžánu vnásledujících rocích desítiletí "Smlouvy století" a jiné podepsané dohody a vsouvislosti stím byla uvedena konkrétní čísla. Když se podepisovala "Smlouva století", někteří nám nevěřili a obávali se, byli i takoví, kteří prováděli diverse. Ve všech případech, i proces jejího podepsání a uskutečnění byl velmi složitým a moc těžkým pro Ázerbajdžán. Ale překonali jsme všechny útrapy, zlikvidovali jsme všechny potíže, snesli jsme kladený nám odpor a dodrželi jsme dané slovo, vroce 1997 jsme dobyli ranou naftu.

"Smlouva století" byla podepsána právě díky důvěře projevené nezávislému Ázerbajdžánskému státu velkými státy a jejich naftovými společnostmi. Pak naše práce vykonaná spolu snašimi partnéry a společnostmi, které jsou ve složení Mezinárodní operační společnosti, ještě jednou dokázala celému světu to, že za prvé, Kaspické moře a jeho ázerbajdžánský sektor má bohatá naftová a plynová ložiska a za druhé, sÁzerbajdžánským státem je možné vést dlouhodobou a spolehlivou práci.

Základ všeho toho tvoří konané vÁzerbajdžánu procesy demokratického budování. Základ všeho toho tvoří zásada otevřenosti Ázerbajdžánu pro celý svět. Základ všeho toho tvoří postupná normalizace a stabilizace po roku 1993 společensko-politické situace vÁzerbajdžánu. Právě při podmínkách takové stability, při podmínkách dnešního stabilního a svobodného života vÁzerbajdžánu naftové společnosti světa, velké státy a země projevily důvěru Ázerbajdžánu a začaly snámi spolupracovat. Právě proto během minulých tří roků byly podepsány dodatečně ještě 18 dohod. Dnes máme 19 dohod svelkými naftovými společnostmi světa, se společnostmi patřícími 14 státům a zemím. Směle můžu vám říct, že se každá znich bude uskutečňovat stejně postupně, jako i "Smlouva století".

Práce, kterou plníme teď a která nás ještě očekává, se uskutečňuje jak ve jménu dneška, stejně ve jménu budoucnosti Ázerbajdžánu. Chceme, aby naše země vždycky byla nezávislou a svobodnou. Dosáhli jsme toho. Ale ještě hodně musíme udělat pro to, abychom zajistili naši nezávislost, ekonomickou a politickou nezávislost.

Chceme přeměnit náš stát vekonomicky rozvitý. Chceme vytvořit pro občane našeho státu blahodárný život. Chceme stále žít jako nezávislý stát. Všechna ta práce - práce vykonaná nejen vnaftovém odvětví, ale i vostatních odvětvích ekonomiky a života Ázerbajdžánu - směřuje právě ktéto cíli. Víte, že jsme dosáhli velkých úspěchů i vjiných odvětvích ekonomiky. Překonali jsme ekonomický pokles, který byl do roku 1995. Od roku 1996 ázerbajdžánská ekonomika přežívá dobu rozvoje a hrubá vnitřní výroba, výroba průmyslové a zemědělské produkce se rozvíjí a roste každý rok.

Vroce 1994 inflace vÁzerbajdžánu tvořila 1600 procent. Vroce 1997 se nám podařilo tomu zabránit. Dnes není inflace, hodnota manatu, naší národní měny, se zvýšila. Všechno to napomáhalo zvýšení blahobytu našich občan. Během posledních 3-4 roky střední mzda našich občan se zvýšila třikrát. Není toho všeho dost. Nemůžeme s tím být spokojeni. Dnes si prostě chceme ještě jednou vzpomenout na dosáhnuté úspěchy.

Dnes, když jsme tady oslavujeme pětiletí "Smlouvy století", nás poslouchají ve všech koutcích Ázerbajdžánu. Myslím, že nás poslouchají i žijící ve stanečních městech naši drazí krajani vyhnaní zrodných krbů, kteří se stáli uprchlíky vdůsledku okupace ázerbajdžánských zemí arménskými ozbrojenými sílami. Oni nám věří, trpí, teď nás poslouchají a myslí: všechno to je dobré, ale kdy se vrátíme do rodných krajů a do rodných krbů? Dnes oznamuji, že všechna uskutečňující se námi práce je nutná pro upevnění Ázerbajdžánu jako státu, pro zvýšení ekonomického potenciálu Ázerbajdžánu. Samozřejmě, že všechno to bude napomáhat řešení i jiných otázek.

Oznamuji, že dosáhneme mírného řešení arméno-ázerbajdžánského konfliktu, naši krajani vyhnaní zrodných krbů se vrátí na své země, územní celistvost Ázerbajdžánu bude zajištěna.

Tedy, naftová strategie Ázerbajdžánského státu už má své pozitívní výsledky, je uznána vě světě a je jedním zčinitelů, které tvoří základ nezávislého, svobodného rozvoje Ázerbajdžánu.

Zmínil jsem, že uskutečňující se námi práce je zaměřena do budoucnosti. Každý rok budeme svědky nádherných výsledků této práce a náš národ to pocítí. Ale povinností naše dnešní generace, včetně mou povinností jako Prezidenta Ázerbajdžánu, je to, že bychom udělali všechno možné pro upevnění státního budování vÁzerbajdžánu, pro upevnění Ázerbajdžánského státu tak, aby náš stát mohl vždycky být nezávislým. Naší povinností je to, že bychom položili základ svobodného a zdárného života budoucích generací. Uskutečňujeme to všechno a velké získy, bohatství, které dostáváme ze "Smlouvy století" a jiných smlouv, pokládají základy šťastného života budoucích generací ázerbajdžánského národa. A to je splněním námi svých povinností před námi.

Ázerbajdžán je mírumilovným státem. Ázerbajdžán usiluje o mír jak ve státu, stejně i vregióu a vcelém světě. A proto chceme mír na Kavkazu a vcelém světě. Jsem si jist, že dosáhneme míra a klidu. Všichni chceme, aby Ázerbajdžán i dál žil vmíru, klidu a blahobytu.

Přeju Ázerbajdžánskému státu, národu a národnosti budoucích úspěchů. Jsem si úplně jist, že všechno, co dnes děláme, povede Ázerbajdžán dopředu, zvýší, zvýší a zvýší vlajku Ázerbajdžánu!