Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na ceremonii uvedení do provozu vrtacího zařízení "Gurtuluš". 29. srpna roku 2000


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Vážené paní a pánové!

Vážení hosti!

Drazí naftaři!

Dnes jsme se sešli na té slavnostní ceremonii vsouvislosti snovou významnou historickou událostí vživotě Ázerbajdžánu. Úspěšně se uskutečňuje spolupráce Ázerbajdžánu svelkými naftovými společnostmi světa. Během posledních roků jsme dosáhli mnoho úspěchů a dnes se podniká nový krok vtomto směru. Do provozu se dává nové vrtací zařízení.

Jak víte a tady také bylo řečeno, že při budování, montování a vytvoření tohoto vrtacího zařízení spolu pracovali a dali ho do provozu naftové společnosti mnoha zahraničních států a Státní naftová společnost Ázerbajdžánu. Vytvoření tohoto vrtacího zařízení spolu sodborníky zahraničních společností se aktivně účastnili ázerbajdžánští naftaři, inženýři, odborníci a pracovníci.

Gartuluji vám ktéto významné události. Blahopřeji společnostem zahraničních států, které zajistily vytvoření a odevzdání do provozu tohoto zařízení a které pracovaly stejně jako my!

Blahopřeji a srdečně děkuji ázerbajdžánským naftářům, zvláště, našim odborníkům, kteří pracovali nad vytvořením tohoto zařízení a kteří se toho aktívně zúčastnili, našim inženýrům a všem naftařům!

Gratuluji všemu ázerbajdžánskému národu, občanům státu ktéto významné události!

Natig Alijev, který vystoupil svelkou zprávou o vrtacím zařízení "Gurtuluš", a naši hosti nás podrobně informovali. Tato informace nás všechny skutečně překvapila.

Včem je význam vytvoření tohoto vrtacího zařízení a odevzdání jej dnes do provozu pro Ázerbajdžán a pro náš národ?

Za prvé, to svědčí o tom, že nová naftová strategie nezávislého Ázerbajdžánského státu se úspěšně realizuje.

Za druhé, to svědčí o tom, že se do Ázerbajdžánu pokračují dostávat zahraniční investice. Jak tady zmínili, na vytvoření tohoto zařízení bylo utraceno 175 miliónů dolarů. To jsou nové investice kapitálu pro Ázerbajdžán.

To ukazuje celému světu vysokou úroveň ázerbajdžánského národa, naftařů, odborníků a dělníků a ukazuje jejich schopnost splňovat velkou práci.

To svědčí o tom, že se do Ázerbajdžánu dostává nejmodernější technika, technologie nejvyšší ve světě úrovně, což má moc velký význam i pro rozvoj naftového průmyslu Ázerbajdžánu, i pro zvýšení úrovně ázerbajdžánských specialistů, naftařů a inženýrů.

To svědčí o tom, že díky budování tohoto zařízení víc než tisíc Ázerbajdžánců získali zaměstnání, dostávali vysokou mzdu a zlepšili svůj blahobyt. Jak tady bylo řečeno, od budování tohoto zařízení Ázerbajdžán dostal získ ve formě daně a jiných výplat včástce 28 miliónů dolarů.

Tokové jsou praktické výsledky nové naftové strategie Ázerbajdžánu a jeho vítězství! Takové jsou výsledky kurzu, kterému úspěšně následujeme!

Pamatujete, jak vroce 1994, když Ázerbajdžán byl vtěžkém stavu, náš stát zakoušel i sociálně-ekonomické potíže, i společensko-politická stabilita vrepublice nebyla na nutné úrovni, jsme získali do Ázerbajdžánu velké naftové společnosti světa. Uvěřily Ázerbajdžánskému státu a rozhodly investovat do naší země velké kapitály. Vdůsledku společné práce vzáří roku 1994 Ázerbajdžán podepsal smlouvu s11 velkými naftovými společnostmi světa. Tato smlouva byla tak moc obrovská, že ji jmenovali "Smlouvou století".

"Smlouva století" vyvolala ve světě velkou rezonanci. Tato údalost potěšila ázerbajdžánský národ, naše přátele, vzbudila u našeho národa velké náděje. Pamatujete, že byli takoví, kdo nevěřil vtuto smlouvu, bylo hodně i síl, které přály překážet jejímu uskutečnění. Ale život a minulé roky potvdily, že Ázerbajdžánský stát šel správnou cestou a velké státy světa, které začaly vroce 1994 společnou práci sÁzerbajdžánem, a naftové společnosti už vidí praktické výsledky tohoto.

Během krátké doby jsme získali praktické výsledky. Vroce 1997 jsme dobyli naftu na ložisku "Čirag" a začali jsme ji exportovat na světový trh. Tato nafta se začala exportovat potrubím Baku-Novorossijsk. Pak během krátké doby jsme vybudovali naftovod Baku-Supsa, slavnostně jsme ji zahájili vdubnu roku 1999 a nafta dobývaná na ložiscích Ázerbajdžánu se dostává těmto naftovodem na světové trhy.

Objevili jsme velké, obrovské zásoby plynu na ložisku "Šachdeniz" vKaspickém moři. A oznámili jsme celému světu, že Ázerbajdžán známý jako naftový stát teď bude i plynovým státem a má nové možnosti pro dodání plynu na vnější trh, proto vede nutnou praktickou práci.

Po "Smlouvě století" během uplynulých roků byly podepsány 19 smlouv. Zúčastňují se jich do 30 společností zahraničních státu. Všechno to je názorným důkazem toho, jak velké množství nafty a plynu Ázerbajdžán bude dobývat a dodávat na světové trhy.

Pro dodání na světové trhy velké nafty jsme se během uplynulých pěti let zabývali problémy budování hlavního exportního naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan. Jak víte, vlistopadu minulého roku na istanbulském samitu OBSE prezidenti Ázerbajdžánu, Gruzie a Kazachstánu podepsali dohodu o naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan a pod tímto velkým projektem se podepsal i prezident Spojených států Amerických. Tedy, dosáhli jsme vytvoření hlavního naftovodu pro dodání velké nafty na světové trhy.

Teď Ázerbajdžánská mezinárodní operační společnost spolu se Státní naftovou společností Ázerbajdžánu, naftovými společnostmi Turecka, Gruzie učiňují opatření nutné pro začátek budování hlavního exportního potrubí Baku-Tbilisi-Džejchan. Tato opatření je nutno rychle učinit a začít pracovat.

Bohužel, teď jsme se setkali snovými potížemi. Někteří zase chtějí překážet budování hlavního exportního potrubí Baku-Tbilisi-Džejchan. Někteří vyjadřují mínění o tom, že vÁzerbajdžánu není tolik nafty a proto, prý, není potřeba budovat toto potrubí.

Samozřejmě, že někteří ztěchto síl, krugů, možná, se nevyznávají vtomto a někteří za různých důvodů chtějí překážet dodávce na světové trhy ázerbajdžánské nafty zbazénu Kaspického moře, který má velké energetické zdroje. Ale nic nebudou moct udělat. Projekt hlavního exportného potrubí Baku-Tbilisi-Džejchan musí být připraven, o tom byla podepsána dohoda a budování tohoto potrubí se musí začít. Toto potrubí bude vybudováno, tato práce bude včas vykonána a nikdo nebude moct tomu překážet. Dnešní událost, tato slavnostní ceremonie je názorným potvrzením toho, co jsem řekl. Víte, že během posledních několika let byla připravena a odevzdána do provozu dvě obrovská vrtací zařízení pro vedení výzkumných prací, pro vrtání štěrbin vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře - poloponořová vrtací zařízení "Dede Gorgud" a "Istiglal". Teď splňují své úkoly.

Dnes jsme svědci budování, přípravy a dání do provozu nového vrtacího zařízení. Taková vrtací zařízení se budou budovat i vbudoucnosti, protože bohatá naftová a plynová ložiska vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře a celkem energetické zdroje Kaspického regiónu potřebují mnoho takových vrtacích zařízení pro konání vrtacích, průzkumných prací a pro to, aby se začalo dobytí nafty a plynu. Kdyby tak nebylo, tak jaká je potřeba vkládat 175 miliónů dolarů na vytvoření takového vrtacího zařízení?!

Všechno, co jsem řekl, je odpovědí těm nepřejícníkům, nepřátelsky chovajícím se kÁzerbajdžánu a závidícím našemu státu a celkem překážejícím integraci ekonomiky Ázerbajdžánu do světové ekonomiky.

Vykonána námi do dneška a očekávající vbudoucnosti práce vtéto oblasti zajišťuje cesty, které vedou k zlepšení blahobytu ázerbajdžánského národa, krozvoji ekonomiky Ázerbajdžánu a krozkvětu našeho státu jako nezávislého.

Převážná většina ázerbajdžánského národa vysoce hodnotí uskutečňující se námi práci, skládá vni velké náděje a těší se ze všech těch dosaženích, včetně znašeho dnešního úspěchu. Ať mají radost ti, kdo to přeje, a ať oslepnou ti, kdo to nepřeje!

První poloponořující vrtací zařízení jsme jmenovali "Dede Gorgud". To má mimořadně velký historický a národní význam. Dede Gorgud je našim starobylým předkem. Zajištění používání nových naftových ložisk vKaspickém moři, zvýšení blahobytu ázerbajdžánského národa díky tomuto vrtacímu zařízení potěší duši našeho starobylého předka, kterým je právě Dede Gorgud. A proto jsme ho jmenovali "Dede Gorgud".

Druhé vrtací zařízení jsme jmenovali "Istiglal". Proč? Protože, kdybychom nezískali svou nezávislost, suverenitu, kdyby naše národnost nebyla svobodnou, kdyby Ázerbajdžán nezískal státní nezávislost a nebyl rovnoprávným státem ve světovém společenství, neuskutečnili bychom tento velký plán naftové strategie a jiné práce. Nezávislost a suverenita jsou dnes a budou i dále pro nás, pro náš národ nejdražším pojmem. A proto jsme toto vrtací zařízení jmenovali "Istiglal".

Nové zařízení, které dáváme dnes do provozu, je jmenováno "Gurtuluš". To také má velký význam. Proč "Gurtuluš"? Protože "Gurtuluš" znamená vysvobození ázerbajdžánského národa ze zotročení a kolonialismu. "Gurtuluš" znamená vysvobození ázerbajdžánského národa z bídy, které byl výstaven během posledních roků. "Gurtuluš" znamená vysvobození zvypuknuté vroce 1993 vÁzerbajdžánu občanské války. "Gurtuluš" znamená odvrácení hrozícího Ázerbajdžánu rozdělení. "Gurtuluš" znamená nezávislost a svobodu Ázerbajdžánu. A proto toto zařízení se jmenuje "Gurtuluš".

Přeju úspěchů vrtacímu zařízení "Gurtuluš" a lidem, kteří ho budou řídit a budou tam pracovat, a chci vyjádřit jistotu vtom, že vrtací zařízení "Gurtuluš" vnese svůj vklad do uskutečnění nové naftové strategie Ázerbajdžánského státu, bude důstojně uskutečňovat práci po vrtání nových naftových dír, po dobytí nafty a plynu a bude nás těšit svými dosaženími.

Drazí přátelé!

Dnešní událost nás všechny těší, protože jsme svědci nového vítězství a nového úspěchu. Jsem rád ještě i proto, že jsem se dostal možnost zase setkat smoc váženými a moc drahými pro mě ázerbajdžánskými naftaři.

Ať žijí ázerabjdžánští naftaři!

Ať žije nezávislý Ázerbajdžán!

Přeju vrtacímu zařízení "Gurtuluš" nodně úspěchů!

Děkuji.