Inaugurační Řeč Prezidenta Ázerbajdžánské Republiky Gejdara Alirza Oglu Alijeva - 18. Října Roku 1998


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Drazí krajani!

Paní a pánové!

Vážení hosti!

Srděčně vás vítám, projevuji vám vděčnost za to, že jste přišli na ceremonii přísahy Prezidenta Ázerbajdžánu. Projevuji svou hlubokou vděčnost ázerbajdžánskému národu a občanům za to, že mě zase zvolili Prezidentem Ázerbajdžánské republiky.

Zakouším pocit hrdosti, že jsem znova zvolený Prezident nezávislého Ázerbajdžánu, a oceňuji projevenou mi důvěru jako nejvyšší známku mé činnosti jako Prezidenta Ázerbajdžánu.

Právě teď jsem před vámi, před všemi obšany Ázerbajdžánu odpřisáhnul na Konstituci Ázerbajdžánské republiky a na bohoslužební knize - Koranu. Oznamuji, že vždycky budu věrným své přísaze a do konce svého života budu oddaně sloužit naší vlasti - Ázerbajdžánu a našemu národu.

Hlavy států, vlády hodně zemí, společensko-politické činitelé, pracovníci vědy a kultury poslali gratulace v souvislosti se zvolením mě za Prezidenta Ázerbajdžánské republiky. Vyjadřuji svou vděčnost za všechna ta blahopřání.

Ze sousedních států do naší republiky přijeli státní představitelé vysoké úrovně a hlavy států pro přimou účast na ceremonii přísahy Prezidenta Ázerbajdžánu. Dnes oni jsou s námi v této hále. Spolu s námi jsou také velvyslance cízích států v Ázerbajdžánu a představitelé mezinárodních organizací. Do Ázerbajdžánu přijeli četní hosti. Všem hostům, kteří přijeli do Ázerbajdžánu, říkám: "Vítám vás".

Všechno to oceňuji jako výrazný vzor našeho přátelství a spolupráce. Příjezd do Ázerbajdžánu prezidentů kavkazských republik, hlav států, delegací a jejich účast na ceremonii přísahy Prezidenta Ázerbajdžánu má velký význam. To je výrazné stělesnění jednoty a solidarity kavkazských národů, to říká o skutečnosti myšlenky "společného kavkazského domu", to předvádí odhodlanost kavkazských národů a republik být ještě blíž ve vztazích jednoho s druhým a to vyjadřuje jejich přání zajistit mír a klid na Kavkazu.

Tvoření míru na Kavkazu, přetvoření Kavkazu v oblast míru, odstranění existujících konfliktů jsou nejhlavnějším přáním a snem všech kavkazských národů a republik.

To, že národy Kavkazu jsou dnes spolu, to, že se prezidenty kavkazských republik sešli v Ázerbajdžánu ještě jednou svědčí o tom, že my - národy a republiky Kavkazu chceme mír, klid a chceme přeměnit Kavkaz v región nejpevnějšího míru a blahobytu ve světě. Jsem si jist, že pomocí našich společných úsilí toho dosáhneme.

Drazí přátelé!

18. října roku 1991 Nejvyšší rada Ázerbajdžánské republiky vyjádřila vůli národa, přijala Ústavní akt Ázerbajdžánské republiky o státní nezávislosti a oznámila světu nezávislost Ázerbajdžánu. Dnes je sedmé výročí toho historického údaje. Je to svátek Ázerbajdžánu. Z celého srdce blahopřeju k tomuto svátku všemu Ázerbajdžánskému národu a všem občanům a přeju Ázerbajdžánu a našemu národu nových a nových úspěchů na cestě nezávislosti.

V roce 1993 ázerbajdžánský národ mě pozval k moci a v říjnu roku 1993 jsem byl zvolen Prezidentem Ázerbajdžánu. Během uplynulých pěti let Ázerbajdžán žil, upevňovala se a rozvíjela se nezávislost naší země. Během uplynulých pěti let ázerbajdžánský národ prošel těžkou a složitou, ale spolu s tím i slavnou cestu. V roce 1993 v Ázerbajdžánu byla odvrácena občánská válka a ročlenění Ázerbajdžánu. Pak v Ázerbajdžánu byly odvráceny pokusy státního převratu, teroristické a záškodnické akty.

V roce 1994 v arméno-ázerbajdžánském konfliktu byl dosáhnut režím zastavení palby a tento režím se pokračuje. V důsledku toho v Ázerbajdžánu byla zajištěna společensko-politická stabilita. Kvůli tomu jsme prošli těžkou a složitou cestu. V těchhle rocích v Ázerbajdžánu byl ukončen zmatek, bezmocnost, nepořádek a byly zlikvidovány nezákonné ozbrojené odřady a byly zneškodněny zločinné skupiny. Teď za okolností společensko-politické stability v naší republice občané Ázerbajdžánu dostali možnost žít v klidu a svobodně.

Uskutečňuje se promyšlená, důsledná a odpovídající národním zájmům našeho národa vnitřní a vnější politika Ázerbajdžánského státu. V Ázerbajdžánu se uskutečňuje proces budování demokratického, právního a světského státu. V Ázerbajdžánu jsou vytvořeny a fungují všechny státní instity, které jsou založeny na demokratických zásadách a na rozdělení moci nezávislého státu. Nezávislý Ázerbajdžán přijal první demokratickou Ústavu. Na základě domokratických voleb je zvolen první parlament nezávislého Ázerbajdžánu - Milli Medžlis, zákonodárnou mocí kterého jsou přijaty v Ázerbajdžánu početné zákony. Všechno to demonstruje existenci a rozvoj v Ázerbajdžánu nezávislého státu.

Během minulých roků hlavní místo zaujímal proces budování armády v Ázerbajdžánu. Dnes s pocitem hrdosti je možno říct, že v našem státu je vytvořena pravidelná a odborná armáda a tato silná armáda je schopna uhájit suverenitu, statnost, nezávislost a země Ázerbajdžánu.

Minulé roky byly roky vytvoření, prohlubování a rozvoje demokracie v Ázerbajdžánu. Na základě zásad demokracie byla rozběhnuta práce státu, vlády, formovalo se společenstvo Ázerbajdžánu. Obrana práv člověka a zajištění svobod člověka vždycky v Ázerbajdžánu byly ve středu pozornosti. Nezávisle na náboženství, na jazyku, na národnosti občané Ázerbajdžánu mají stejná práva a můžou je používat jak si přejí.

V Ázerbajdžánu je vytvořena pluralistická společnost. Úplně je zajištěna svoboda tisku, slova a myšlenky. V Ázerbajdžánu volně jednají politické strany, společenské organizace, různé skupiny a orgány tisku. Svobody a spolu s tím i práva občan se obraňují a budou se obraňovat státem. A právě v důsledku toho v Ázerbajdžánu stálo možné přijetí způsoběm celonárodní volby první demokratické Ústavy a v Ázerbajdžánu stálo možné zvolení na základě zásad demokracie prvního parlamentu - Milli Medžlisu.

Provedené v naší republice v roce 1998 volby prezidenta ještě jednou ukázaly celému světu, že nezávislý Ázerbajdžán jde cestou demokracie. Plnění během pěti let plné moci prezidenta zvoleného v Ázerbajdžánu v roce 1993 a provedení následujících voleb po uplynutí této lhůty samostatně potvrzuje existenci demokracie v Ázerbajdžánu a její rozvoj v naší zemi.

Je známo, že v důsledku nedostatku po získání Ázerbajdžánem státní nezávislosti vnitřní společensko-politické stability v naší zemi a za jiných různých důvodů se státnost Ázerbajdžánu nemohla rozvíjet. Minulé pět let byly roky vytvoření a rozvoje státnosti v Ázerbajdžánu. Prezidentské volby v Ázerbajdžánu byly uskutečněny na základě demokratických zásad. V Ázerbajdžánu byly provedeny svobodné, nezávislé a spravedlné volby.

Aktiví účast na těchto volbách řady stran a organizací, přítomnost šesti kandidátů na prezidenta, provedení předvolební kampani v podmínkách svobody a zveřejnění, moc vážná konkurence kandidátů na prezidenta, konáné v důsledku toho prezidentské volby, nevídaná do dnes v Ázerbajdžánu aktivita voličů a účast většiny voličů na prezidentských volbách a konečně v důsledku všeho toho včasné provedení prezidentských voleb v Ázerbajdžánu - všechno to svědčí o existenci demokracie v Ázerbajdžánu a svědčí o velkých krocích podniknutých ve směru rozvoje demokracie.

Státní orgány zesílily boj se zločinností, aby zajistily společensko-politickou stabilitu v Ázerbajdžánu. Dnes s uspokojením můžu říct, že tento boj má své pozitívní výsledky. Je zněškodněn a likvidován oddíl organizovaných zločinců, které byly před několika roky v Ázerbajdžánu, zločinci byli potrestáni a takovým způsobem byly vytvořeny nutné podmínky pro klidný život občan Ázerbajdžánu, pro jejich práci a činnost. Spolu s tím během minulých roků jsme z jedné strany upevňovali státnost v Ázerbajdžánu, organizovali jsme pořádek a usilovali jsme o zachovávání kázeně a z druhé strany jsme prováděli humanní politiku.

Jedním z hlavních směrů činnosti dnešního Ázerbajdžánského státu je humanismus. Právě v důsledku této humanní politiky během posledních dvou let mými nařízeními byli osvobozeni z míst vykonávání trestu 1856 lidí. V důsledku amnestií uskutečněných z mé iniciativy více než 40 tisíc lidí byli osvobozeni z míst vykonávání trestu a od vykonávání trestu. Tuto politiku budeme pokračovat i dále. Oznamuji, že v nejbližší dobu zase vydám nařízení o milosti a předložím novou iniciativu pro uskutečnění velké amnestie.

Proces státního budování v Ázerbajdžánu jde bok po boku s procesem ekonomického budování. Bývalá ekonomická situace v Ázerbajdžánu je známa. V dobu získání Ázerbajdžánem nezávislosti v souvislosti s úpadkem Sovětského svazu a spolu s tím v důsledku začaté v roce 1988 vojenské agrese ze strany Arménie velký ekonomický potenciál Ázerbajdžánu byl v určité míře zničen. Od konce 1980. roků ekonomika v Ázerbajdžánu se začala dostávat do úpadku. Pokles v ekonomice v rocích 1992 až 1993 vytvořil 20-25 procent.

V důsledku prováděné správné ekonomické politiky i v této oblasti jsme byli schopní zřejmě změnit stav. A základ toho je v demokratizaci všech oblastí života v Ázerbajdžánu. Spolu s reformami, které se provádějí ve společensko-politické oblasti a v oblasti státního budování, spolu s uplatněním zásad demokracie během minulých roků jsme provedli řadu reform a uskutečnili jsme reformy v ekonomické a sociální oblastech pro demokratizaci a liberalizaci hospodářství. Zakladem toho je zvolená námi strategická cesta.

Své hospodářství Ázerbajdžán buduje ve shodě se světovou ekonomikou. Naše země zvolila zásady tržní ekonomiky. Nejhlavnějším naším úkolem stálo sjednocování zkušeností vyspělých států světa s reáliemi Ázerbajdžánu a vytvoření v naší republice tržní ekonomiky. S uspokojením oznamuji, že jsme dosáhli značných výsledků v této oblasti.

V souvislosti s konfliktem Ázerbajdžánu s Arménií a také v souvislosti s odehranými uvnitř známými událostmi naše republika přistoupila k uskutečnění ekonomických reform později než jiné státy - členy Společnosti nezávislých států. Ale nehledě na to během krátké doby jsme dosáhli uskutečnění ekonomických reform a už vidíme jejich pozitívní výsledky.

Je možno říct, že tyto reformy se uskutečňovaly hlavně od konce roku 1995 až do začátku roku 1996 a uskutečňují se i dnes. V důsledku toho v roce 1996 jsme odvrátili úpadek v ekonomice Ázerbajdžánu a dosáhli jsme stability ekonomiky a postupného jejího rozvoje. V roce 1996 jsme dosáhli stability a roky 1997 až 1998 v ekonomice ázerbajdžánu, ve výrobě průmyslového a zemědělského výrobků a ve výrobě vnitřní celkové produkce byly roky rostu a rozvoje.

V důsledku toho během dvou let v Ázerbajdžánu byla provedena zřejmá práce pro zvyšení blahobytu národa, pro řešení sociálních problém a byly položeny základy pro provedení této práce i v budoucnosti. Byli jsme schopni zabránit inflaci v Ázerbajdžánu. V rocích 1994 až 1995 inflace potlačovala ekonomiku Ázerbajdžánu. Provedené ekonomické reformy, liberalizace ekonomiky, opatření ve finanční oblasti vytvořily možnost zabránit inflaci.

Víte, že se během posledních měsíců v některých regiónech světa odehrala finanční krize. Tato krize se odrazila i v Rusku, rozšířila se i do jiných států, které jsou ve složení Společenství nezávislých států.

Uskutečňujeme těsné ekonomické vztahy s Ruskem a jinými státy, které jsou člény Společenství nezávislých států. A proto tato finanční krize samozřejmě mohla ovlivnit i Ázerbajdžán. Ale dříve učiněné námi opatření a také opatření uskutečněné v souvislosti s těmi událostmi zabránily tomu. Dnes finanční stav v Ázerbajdžánu je stálý, národní měna Ázerbajdžánu - manat - je úplně stabilní

Mezi opatřeními učiněnými námi v oblasti hopodářství důležité místo zaujímá plodná spolupráce s mnoha státy světa. Otevřeli jsme naši zemi celému světu. Jsme stát, který jde cestou otevřené a svobodné ekonomiky. Na základě toho Ázerbajdžán podepsal s několika velkými naftovými společenstvy světa smlouvy historického významu o společném používání naftových a plynových ložisk. Tyto smlouvy se už uskutečňují. Už vidíme jejich praktické výsledky. Tahle a všechna jiná práce, kterou provádíme v ekonomické oblasti, zaručuje rychlý vzrůst investicí cizích kapitálů do Ázerbajdžánu.

Teď kapitál, který se investuje do Ázerbajdžánu, tvoří pro každého člověka 160 dolarů. Tento ukazatel je nejvyšší mezi státy, které jsou člény Společnosti nezávislých států. Myslíme, že práce, kterou konáme spolu s velkými společnostemi světa v oblasti nafty a plynu, je moc značná nejen pro Ázerbajdžán, ale spolu s tím i pro celý Kavkaz, pro Střední Asii a pro bazén Kaspického moře.

Na základě smlouv podepsaných v oblasti nafty a plynu podle dosáhnutých projektů do Ázerbajdžánu během očekávaných 25-30 roků bude investován kapitál přibližně v částce 45-50 miliardů dolarů SSA. Získ Ázerbajdžánu z těchto smlouv udělá přibližně 200 miliardů dolarů. Práce, kterou vykoná Ázerbajdžán v této oblasti, jak jsem už poznamenal, vytvoří dobrý základ i pro provedení přes území Ázerbajdžánu transkavkazského naftového a plynového potrubí a vytvoří základ pro uskutečnění takhle velkého projektu.

Všechno to má moc důležitý význam pro dnešní a budoucí Ázerbajdžán. Ale naše spolupráce s jinými státy už zachycuje všechny odvětví hospodářství. Teď v Ázerbajdžánu fungují víc než 1300 společenstv zahraničních států.

Na základě programu privatizace se široce uskutečňují ekonomické reformy. Uskutečnění programu privatizace dává své pozitívní výsledky. V Ázerbajdžánu ukončena privatizace malých a středních společenstv, před námi stojí úkol privatizace velkých společenstv.

V provádění ekonomických reform v Ázerbajdžánu zvláštní místo zaujímá pozemková reforma. Na konci roku 1995 jsme podnikli velmi smělé kroky, přijali jsme radikální zákon "O pozemkové reformě" a během minulé krátké doby uvádíme tento zákon v život. Zákon "O pozemkové reformě" v Ázerbajdžánu se uskutečňuje na základě principů předání země do soukromého a osobního vlastnictví. Už to uskutečňujeme. Do dneška 80 procent země v Ázerbajdžánu, která bude předána do osobního a soukromého vlastnictví, už se nachází v soukromém vlastnictví.

Úplně je privatizováno chovatelské odvětví zemědělského sektoru. V důsledku toho se o mnoho zvyšila výroba zemědělských a potravinářských výrobků v Ázerbajdžánu a doufám, že v nejbližší dobu sám Ázerbajdžán bude zajišťovat sebe potravinářskými výrobky.

Včera jsem poslouchal zprávu vysílanou v moskevské televizi o provedení referenda v souvislosti s předáváním země do soukromého vlastnictví v Kirgizii. To těší. Ale jsme už to uskutečnili díky přijatému námi zákonu. A národ to správně pochopil a uskutečňuje ho. Je známo, že v mnoha státech, které jsou člény Společnosti nezávislých států, tato otázka - zemní reforma, otázka o předávání země do soukromého vlastnictví má moc ostrou povahu. Ale Ázerbajdžán ukázal, že ázerbajdžánský národ skutečně usiluje o vytvoření vlastnictví, podnikatelstva a o vytvoření svobodné ekonomiky, a proto přijaté námi zákony a učiněné opatření se schvalují národem a občany a oni je úspěšně uváději v život.

Tedy Ázerbajdžán během minulých pěti let vyšel ze státní krize, z politické a ekonomické krize. V Ázerbajdžánu je zajištěna společensko-politická stability a tento proces se pokračuje. Dosáhli jsme makroekonomické stability v ekonomice. Všechno to položilo základy pro budoucí úspěšný rozvoj Ázerbajdžánského státu v budoucnosti.

Spolu s těmi úspěchy vidíme také chyby, nedostatky ve všech oblastech našeho života a víme o těch udělaných omylech. Dobře víme jakou škodu způsobily našemu státu. Bohužel, v orgánech moci, ve státních orgánech a ve výkonných orgánech Ázerbajdžánu jsou osoby, kteří ještě neumějí pořádně plnit své povinnosti. Jsou i takové, kteří zneužívají svého postavení pro osobní zájmy, narušují zákony, zabývají se úplatkářstvím a korupcí. Jsou v Ázerbajdžánu cizí živele, které překážejí uskutečnění svobodné ekonomiky. Z jedné strany se snažíme rozvíjet v Ázerbajdžánu podnikatelstvo, chceme vytvořit vrstvu podnikatelů, chceme vštípit lidem podnikatelské vlastnosti a z druhé strany chceme vytvořit takové podmínky, aby se každý člověk svobodně zabýval svou prácí, tak že chceme rozvoje svobodné ekonomiky a tržní ekonomiky.

Ale bohužel v orgánech moci jsou lidé, kteří nám v této práci překážejí. Bezpráví v místních výkonných orgánech, ve zvláštních ministerstvech, omyly v orgánech obrany práva překáží nám při uskutečnění naší politiky a opatření.

Dobře víme, že provádějící se ekonomická politika a uskutečňující se reformy spolu s rozvojem ekonomiky celkem mají určitý negativní vliv na stav špatně zaopatřených vrstev. A proto věnujeme zvláštní pozornost sociálnímu zaměření našich reform a toto se bude i dále nacházet ve středu naší pozornosti. Učiníme efektivní opatření pro zlepšení podmínek života špatně zaopatřených lidí. Zvažujeme rozvoj ekonomiky, zvyšujeme naše příjmy, rozvíjíme rozpočet a v nasledujícím období dosáhneme zvyšení mzdy, zvyšení platů důchodcům a příspěvků. Takhle budeme věnovat zvláštní pozornost špatně zaopatřené kategorii našich občan. To je jeden z důležitějších našich úkolů.

V této oblasti ve středu naší pozornosti se bude i dále nacházet stav našich občanů, kteří jsou násilně vyhnáni arménskými ozbrojenými síly z obsazených zemí, a stav těch, kdo stál uprchlíky, a také jejích podmínky života a finanční stav. Dnes musím přiznat, že nehledě na všechno, co jsme udělali, stav našich krajanů žijících v táborech je těžký a složitý. Každý, kdo vidí lidí žijící v těchto stanech z jedné strany se zhrozuje a z druhé strany myslí na to, jak je náš národ trpělivý.

Dříve jsem se také scházel s lidmi, kteří jsou vyhnáni z obsazených zemí a kteří teď žijí v táboru uprchlíků, scházel jsem se i během posledních měsíců. Je možno říci, že jsem byl ve většině stanových měst. Navštívil jsem stany, mluvil jsem s lidmi, ještě jednou jsem vlastníma očima viděl jejich stav. Opravdu je to velká vytrvalost, velké hrdinství: ztrátit své domy, majetky, příbuzné a blízké a teď i v horkém létě i v krutém mrazu žít ve stanech.

A proto jsem oznamoval a dnes ještě jednou opakuju, že musíme učinit dodatečná opetření, aby se zlepšil a ulehčil stav této kategorie obyvatelstva do osvobození obsazených zemí. Ale spolu s našimi opatřeními každá osoba, každá zodpovědná úřední osoba pracující v orgánech moci, každý občan mající možnosti se o ně musí stárat. To je náše národní povinnost. To je naše občanská povinnost.

Dnes oznamuji, že my i dále se budeme zabývat vážnější prácí o odstraňování existujících nedostatků v různých oblastech života a o zdokonalování činnosti orgánů moci. Musí být zdokonalována práce kabinetu ministrů. Musí být zdokonalována práce ministerstv. Víte, chci ještě jednou poznamenat, že jsme během posledních dvou let ve složeních výkonných orgánů republiky provedli velké změny. Je likvidována řada ministerstv, státních výborů a hlavních správ. Společnosti a organizace, které jim patří, jsou privatizovány nebo se nacházejí na stadiu privatizace. Tato naše opatření se budou pokračovat i dále, budou se provádět změny i ve složení ministersv a také se bude zdokonalovat práce kabinetu ministrů.

Všechnu práci v oblasti ekonomiky vedeme tak, že používáme světové zkušenosti. S tohoto hlediska moc těsně spolupracujeme s Mezinárodním měnovým fondem, se Světovou bankou a s Ekonomickou komisí Evropské unie a efektivně používáme jejich doporučení. Dnes oznamuji, že to má pro nás velkou výhodu. Jsem spokojen, že práce, kterou jsme provedli v této oblasti, pozitivní změny, které se konali v ekonomice, a uskutečňování ekonomických reform a jejich výsledky se vysoce oceňují Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. Vyjadřuji vděčnost za tuto spolupráci a dnes oznamuji, že my i dále bedeme jít cetou tržních ekonomických refom, cestou ekonomických reform, budeme těsněji spolupracovat se světovou ekonomikou a budeme efektivně používat už osvědčené zkušenosti světového hospodářství.

Jako Prezident, který je znovu zvolen národem, oznamuji, že s úplnou objektivností, správně a spravedlivě oceňujeme nynější stav v Ázerbajdžánu. Vidíme i dosáhnuté úspěchy, ale spolu s tím vidíme také i nedostatky, chyby a přepočítání. A proto já jako Prezident Ázerbajdžánu se ve své činnosti budu snažit dosáhnout rozvoje pozitivních tendencí a odstranění existujících nedostatků. Myslím, že toho dosáhneme.

Během minulých pěti let Ázerbajdžán dokázal a ukázal světu to, že se v Ázerbajdžánu buduje demokratický, právní a světský stát, Ázerbajdžán jde cestou demokracie. Dnes ještě jednou oznamuji, že je to naše strategická cesta a že my budeme postupně jít touto cestou a nikdy neodbočíme.

Demokratická cesta rozvoje, cesta domokratického budování v jakemkoliv státu včetně Ázerbajdžánu to jsou vztahy moc a opozice. Samozřejmě, že když tvoříme a budujeme demokracii, když ji rozvíjíme, uvědomujeme si existenci opozice. Nemůže být demokracie bez toho. A proto ve své budoucí činnosti si přeju urovnání vztahů moc - opozice, přeju, aby tyto vztahy uskutečňující se pomocí používání světové zkušenosti byly dovedeny do zdravějšího úrovně. My, moc, si uvědomujeme existenci opozice, plně chápeme skutečnost tohoto faktoru v Ázerbajdžánu a její existenci i v budoucnosti.

A proto dveře moci jsou vždycky otevřeny pro ustanovení vzájemného porozumění se všemi opozičními sílami a pro provedení s nimi nutných jednání. Doufám, že teď, když jme prošli pětiletou etapu a upevnili jsme zásady státnosti v Ázerbajdžánu a konečně když jsme provedli 11. října v Ázerbajdžánu spravedlné a svobodné prezidentské volby, máme více možnosti pro upravení vztahů moc - opozice. Prezident a moc Ázerbajdžánu jsou hotovi k jakýmkoliv jednáním a k jakékoli konverzaci. Myslim, že i síly, které jsou v táboru opozice, musí vysoce hodnotit národní zájmy Ázerbajdžánu, státní nezávislost Ázerbajdžánu, existenci a rozvoj Ázerbajdžánu jako nezávislého státu, a jen ve shodě s těmito zásadami a opírajíc na ně můžeme dál spolupracovat.

Během minulých pěti roků Ázerbajdžán prováděl postupnou, promyšlenou vnější politiku. Tato politika byla úspěšnou a měla pozitivní výsledky. Právě proto během minulých pěti let mezi Ázerbajdžánem a mnoha státy světa včetně rozvytými a vedoucími státy je navázána spolupráce. Byly zorganizovány početné oficiální návštěvy z Ázerbajdžánu do těchto států, do Ázerbajdžánu z mnoha států světa přijely hlavy statů, vlád, parlamentů a delegace mající vysoké postavení. Jsou podepsány četné mezistátní smlouvy a dohody. Během minulých roků Ázerbajdžán byl představěn ve všech mezinárodních organizacích a plodně v nich jednal.

V důsledku všeho toho Ázerbajdžán zaujal zasloužilé místo ve světovém společenství. Jako nezávislý stát, jako demokratický stát a jako stát jdoucí cestou svobodné ekonomiky je uznán ve světě a mnohé státy projevují k němu velký zájem a vystupují s iniciativami o ustanovení ještě těsnějších styků s Ázerbajdžánem.

Vnější politikou prováděnou Ázerbajdžánem on také sloužil i kavkazskému regiónu. V důsledku práce provedené v souvislosti s uskutečněním programu TRASEKA 7.-8. září toho roku v Ázerbajdžánu byla provedena Mezinárodní konference moc vysokého úrovně pro obnovení historické Veliké hedvabné cesty. Zúčastnili se jí představitelé 32 států včetně 9 států zastupovali prezidenti a hlavy vlád. Konference se zúčastnili také představitelé 13 mezinárodních organizací. Po pozastavení činnosti Veliké hedvabné cesty ve středověku a do dnes poprvé v Baku na Mezinárodní konferenci byly přijaty historické rozhodnutí. Ve spojitosti s obnovením Veliké hedvabné cesty bylo podepsáno bakuské prohlášení a dohody. To je pro nás historická událost, spolu s tím to svědčí o významu toho, že Ázerbajdžán sjednocuje Východ a Západ, Evropu s Asii a demonstruje výsledky činnosti Ázerbajdžánu v tomto směru.

Vcházíme do evropské pevniny. Ale spolu s tím se nacházíme na hranici Evropy a Asii a náš stát v historii národa, v jeho národní kultuře, historických původech a mentalitě tvoří syntézu Východu se Západem, Evropy s Asií. A proto si uvědomujeme svou historickou misi a pro její splnění jsme udělali potřebnou práci; myslím, že Bakuská mezinárodní konference zasluhuje vysoké známky v této oblasti.

My i dále budeme pokračovat naši činnost v tomto směru. I dále budeme pokračovat cestu, na kterou jsme si stoupili ve vnější politice. Ázerbajdžán je mírumílovný stát. Chceme mír na zemi, chceme mír na Kavkazu, chceme mír v regiónu, chceme mír ve státu a snažíme se toho dosáhnout. Vojenská agrese, která byla začata Arménií proti Ázerbajdžánu před 10 lety, byla příčinou války, vojenského konfliktu mezi Arménií a Ázerbajdžánem, spolu s tím to přivedlo k narušení míru v našem regiónu a na Kavkazu.

Je známo, že v důsledku agrese Arménie proti Ázerbajdžánu podle určitých příčin 20 procent území Ázerbajdžánu je obsazeno arménskými ozbrojenými síly. Z obsazených zemí více než milión našich krajanů jsou násilně vyhnáni a teď oni žijí v nejtěžších podmínkách. Na obsazených územích jsou zničeny historické památky, náboženská svatá místa, mešity, všechno bohatství a všechna ekonomika našeho státu. Ázerbajdžánu je způsobena velká škoda, desítky tisíc lidí stáli šechidy a obětovali se, byla prolita krev. V důsledku války desítky tisíc lidí stali invalidy, v Ázerbajdžánu se vytvořila velká skupina rodin šechidů. Všechno to spolu je výsledkem útoku Arménie proti Ázerbajdžánu.

Ázerbajdžánský národ se nepokoušel a nepřepadal žádný stát, jen hájil svou suverenitu a své země. Odvážní synové Ázerbajdžánu se stáli šechidy, když bránili svou vlast a své země. A v důsledku útoku podniknutého v roce 1990 sovětskou moci proti Ázerbajdžánu tady také byla prolita krev a nevinní lidé Ázerbajdžánu se stáli šechidy v důsledku tohoto útoku.

Dnes na ceremonii přísahy skloňuji hlavu před památkou všech šechidů, kteří zahynuli ve jménu nezávislosti, suverenity a obrany zemí Ázerbajdžánu a prosím uctít jejich památku minutou ticha.

Allah rehmet elesin všem šehidům (Ať Bůh uděli milost).

Nehledě na všechny ty ztraty Ázerbajdžánský stát usiluje o řešení arméno-ázerbajdžánského konfliktu mírnou cestou. V květnu roku 1994 byla podepsána smlouva o režimu zastavení palby. Všechny uplynulé čtyři roky jsme zůstavali věrnými smlouvě o režimu zastavení palby a vedeme mírné jednání. Jednání provedené během minulé doby a všechna udělaná práce tvoří základ pro řešení otázky mírnou cestou a vzbuzuje u nás věru na této cestě. Uspořádáním těchto otázek mírnou cestou se zabývá OBSE a organizovaná jí Minská skupina. Teď v čele Minské skupiny jsou tři velké státy - Rusko, Spojené státy americké a Francie. Dnes oceňuji práci udělanou Minskou skupinou OBSE a mezi jiným i vysoce oceňuji rozhodnutí a prohlášení přijatá na Budapešťské schůzi ve vládnoucích kruzích OBSE v roce 1994 a na Lisabonské schůzi ve vládnoucích kruzích OBSE v roce 1996. Také jsme přijali návrhy spolupředsed Minské skupiny OBSE ve druhé polovině roku 1997 a na začátku roku 1998 a na jejich základě jsme hotovi spolupracovat v budoucnosti.

Ale i svět musí vědět, všichni musí vědět i OBSE i její Minská skupina také musejí vědět, že se mírné uspořádání otázky musí opírat na zásadu územní celistvosti Ázerbajdžánu. Nikdy jsme nepřepadali a dnes také nepřepadáme země sousedního státu. V dobu vyhlášení Ázerbajdžánem státní nezávislosti jsme byli uznáni Organizací spojených národů, hájíme i dále budeme hájit úplnou celistvost nezávislého Ázerbajdžánu v ramcích státních hranic Ázerbajdžánu.

Řešení nahorně karabachského problému a arméno-ázerbajdžánského konfliktu se může konat právě v téchto ramcích. Nikdy žádnému státu nemůžeme dát část své země. Územní celistvost hranic Ázerbajdžánu je pro nás svatá. My i dále se budeme snažit dosahovat těchto svatých cílí a budeme používat všechny prostředky pro dosáhnutí obnovení územní celistvosti Ázerbajdžánu.

Drazí přátelé a drazí krajané!

Vstupujeme do nové etapy rozvoje nezávislého Ázerbajdžánu. Stojí před námi velké úkoly. Jdeme k 21. století. 20. století zaujímá zvláštní místo v historii ázerbajdžánského národa. Ve 20. století Ázerbajdžán pocítil velké potíže. V roce 1918 získal státní nezávislost a pak ji ztratil. Během 70 let žil v podmínkách totalitního komunistického režimu.

Po získání státní nezávislosti život Ázerbajdžánu zakusil velké potíže. Valečná agrese Arménska, která začala před deseti lety, zdvojnásobila ho ještě víc a vytvořila potíže v rozvoji Ázerbajdžánu. Ale nehledě na to, díváme se na budoucnost s optimismem. Krásně vidím budoucnost našeho státu. Práce, kterou dnes konáme, a opatření, které uskutečňujeme, zajistí jeho postupný rozvoj.

Budoucnost Ázerbajdžánu patří mladým. Pokládáme dobré základy pro dnešní mladou generaci Ázerbajdžánu a pro budoucí generace Ázerbajdžánu. Nejdůležitější činitel je to, že nezávislý stát Ázerbajdžán je vytvořen, upevňuje se a rozvíjí se. Státní nezávislost Ázerbajdžánu je neochvějná a věčná.

Chceme, aby do 21. století Ázerbajdžán vstoupil jako mocný a nezávislý stát. Chceme vytvořit šťastnější život pro budoucí generace. Snažíme se efektivněji používat možnosti Ázerbajdžánu, snažíme se rozvíjet hospodářství a zlepšovat blahobyt ázerbajdžánského národa. My i dále se budeme snažit zaujímat zasloužilé místo ve světovém společenství. Budeme i dále spolupracovat s pokrokovými státními jednotami světa. Ázerbajdžán se bude rozvíjet jako svobodní demokratický stát a tam, kde Evropa se spojuje s Asii, zahraje svou historickou roli.

Drazí karajané, můžete si být jisti v tom, že si uvědomuji tento těžký a zodpovědný svůj úkol a prosím, abyste věděli jak je drahá pro mě projevená vámi důvěra. S pocitem vysoké zodpovědnosti přistupuji k této důvěře. Ujiš´tuji vás, že vší svou bytosti ji skusím nezklámat a dosáhnu intenzivního rozvoje Ázerbajdžánu během očekávaných roků.

Ať žije ázerbajdžánský národ!

Ať žije demokratický, mocný a nezávislý Ázerbajdžán!