Projev Przidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na slavnostní ceremonii přijetí Ázerbajdžánské republiky do členů Evropské rady - Strasburg, 25. ledna roku 2001


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

 

  

 

Vážený pane předsedo!

Vážený pane předsedo Výboru ministrů!

Vážený pane generální tajemníku!

Vážení účastníci ceremonie!

Dnes ve středisku evropského parlamentarismu ve městě Strasburg vtomto státném paláci Evropské rady se koná událost, která má moc důležitý význam nejen pro Ázerbajdžánskou republiku, ale i pro všechnu Evropu: Ázerbajdžán vstupuje do rodiny evropských států. To je důležitým bodem vprocesu, který vede kúplné celostnosti Evropy jak vpolitickém, stejně i vhistorickém a kulturním vztahu.

Vroce 1991 ve spojitosti súpadkem Sovětského svazu Ázerbajdžán prohlásil svou státní nezávislost.

Ázerbajdžán nejen během posledního desítiletí, ale během posledních dvou století své historie se nacházel vtěsné součinnosti sEvropou, osvojoval si kulturu Západu a opíral se o obecně lidské hodnoty. Ázerbajdžán, který je na styku Východu a Západu, Evropy a Asie, je centrem křižování historických osudů, náboženství a kultur a slouží mostem pro dva kontinenty a pro dvě civilizace.

Ázerbajdžánský národ se neodtrhával od svých východních kořenů a vytvořil unikatní kulturu založenou na syntézi civilizací Západu a Východu, napomáhal rozšířování pokrokových idejí Západu a Evropy na Kavkazu, Blízkém a Středním Východě.

Výsledkem těsného a cílevědomého kontaktu sEvropou je to, že začínajíc ze středu XIX. století na muslimském Východě právě ázerbajdžánský národ vytvořil první noviny, první školu evropského typu, první divadlo, nové směry vliteratuře, umění a společenské myšlence a konečně vroce 1918 vyhlásil první na Východě světský stát – Ázerbajdžánskou demokratickou republiku.

Dnešní událost je výsledkem naší politické spolupráce nejen během posledních let. Je výsledkem dvě stěleté historické vzájemné činnosti Ázerbajdžánu sEvropou.

Ázerbajdžán získal vroce 1991 státní nezávislost a jednoznačně zvolil cestu integrace do Eropy a pokračoval se orientovat na její humanitní a demokratické hodnoty. Opírajíc na evropskou zkušenost během krátkého historického období jsme hodně dosáhli.

Nehledě na všechny potíže jsme šli cestou liberalizace ekonomiky, cestou budování právního státu, svobodné občanské společnosti. Vyzdvihli jsme na první místo obranu práv člověka, vynaložili jsme všechna úsilí pro zbavení svého státu a svých občan od těžkého výsledku totalitarního režímu. Dosáhli jsme vnitřní stability, což je jednou zdůležitých podmínek pro rozvoj demokracie. Vytvořili jsme mnohostránní politický systém, zajistili jsme svobodu slova a svobodu tisku. Přijali jsme nové Stanovy, hlavní zásadou kterých je obrana práv člověka a hlávních svobod. Poprvé na Východě byl odmítnut trest smrti, vytvořili jsme nový zákonodární systém, vykonali jsme prezidentské, parlamentské a municipální volby a také řadu důležitých politických a ekonomických reform.

Ale, bohužel, nehledě na všechna naše úsilí, vstupujíc včleny Evropské rady máme nejen pozitívní pokroky a úspěchy, ale i určité problémy. A tohle je nejdříve problém Nahorního Garabachu, který není vyřešeným do dneška mezi Ázerbajdžánem a Arménií, který dnes zároveň vstupuje včleny Evropské rady.

Potíže spojené stímhle problémem pro Ázerbajdžán a nejdříve existence velkého počtu uprchlíků a nucených vnitřních přesídlenců, těžký ekonomický a sociální stav státu jsou překážkou na cestě rozvoje demokracie a obrany práv člověka u nás a vcelém regiónu.

Osvojujeme si přijetí našeho státu včleny Evropské rady nejen jako výsledek vykonané společné namáhavé práce, ale hodnotíme tohle i jako podanou Ázerbajdžánu a jeho národu přátelskou ruku. A proto věříme, že celá řada našich problémů bude řešena v jednotné evropské rodině.

Vtyhle minuty přežíváme skutečně historickou událost. Brzy vlajka Ázerbajdžánu bude vztyčena před Evropskou radou.

Jeden ze tří barev naší vlajky je symbolem našeho cílení ksoučasnosti a nejdříve kevropeizaci. Jsme šťastni, že ode dneška naše vlajka zaujme své důstojné místo a bude vlát mezi vlajkami všech jiných států Evropy.

Děkuji za pozornost.