YK: n Turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle. Kopio: YK: n pääsihteerille - 26.07.1993‎


Arvoisa puheenjohtaja,

dramaattinen tilanne, joka on muodostunut kotimaassani Armenian jatkumisen ja laajenemisen hyökkäyksen seurauksena, kohdistettua suvereenin Azerbaidzhanin valtion alueelliseen jakaantumiseen, pakottaa minut lähettämään Teille tämän viestin.

Noudattamassa kansainvälisen oikeuden periaatteita ja normeja, Azerbaidzhani on suostunut ETYK:n välitykseen verisen konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun, jonka Azerbaidzhanille pakotti Armenian tasavalta, ottaen pohjaan kansainvälisen turvallisuuden ja yhteistyön aatteita ja nojautuen tämän kansainvälisen järjestön jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Pitkän ja vaikean ratkaisun prosessin aikana Azerbaidzhanin hallitus, osoittaen sitoutumista konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun ja suurta joustavuutta ja konstruktivismia, etsii keinoja lopettaa verenvuodatusta ja hyvää pohjaa neuvotteluja varten. Kuitenkin Armenian omien velvollisuuksien karkeita rikkomuksia kansainvälisen yhteisön edessä ja Azerbaidzhanin edessä heikentää meidän rauhanponnistelujamme. 

Päivästä, milloin ETYK:n ministerineuvosto teki päätöksen Minskin konferenssista, on mennyt yli vuosi, mutta nyt tämä ajatus on kaukana todellisuudesta. Jos vuosi sitten puhuttiin tarpeesta vapauttaa Shushia ja Lachinta, koska se oli ainoa tapa saada tilannetta sen mukaisesti, joka oli päivänä, jolloin ministerineuvosto teki päätöksen, ja samalla tie Minskin konferenssiin oli auki, mutta tänään Armenian hyökkääjää on miehitänyt yli 17 prosenttia Azerbaidzhanin aluelta. Kokonaan Azerbaidzhanissa on miehitetty Karabahin vuoristo-osa, Lachin (eteläosa-toukokuussa 1992, ja pohjoisosa - huhtikuussa 1993), Kelbadzharskyn alueet, Nahitshevan autonomisen tasavallan kyliä, Gazakhin, Fizulin, Zangilan, Agdamin alueet. Yhteensä on miehitetty 503 asutuskeskusta, pakolaisten ja siirtolaisten kokonaismäärä on 567 tuhatta ihmistä. 

Alkaen poliittisesta hyökkäyksestä, joka ilmeni petollisten päätösten hyväksymisella liittyessä Karabahin omalle alueelle , ja sen jälkeen siirtyessä lähettien ja terroristien lähettämiseen ja aseiden toimitukseen tänään Armenia tekee laajoja sotilaallisia toimintoja Azerbaidzhanin alueella, ottamatta huomioon ETYK:n ja YK: n kehotukset ja päätökset, m.m. turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa Nr. 822, joka nimenomaan vaati miehitysjoukkojen poistaminen Azerbaidzhanista.. ETYK:n ponnistelujen tarkoitusta toteuttaa päätöslauselman, esti täydellinen kieltäminen Armenian puolelta noudattamaan välittäjän lailliset vaatimukset ja lisäksi esitti vaatimukset, joita ei ollut mahdollisuutta hyväksyä.. Näiden Armenian Tasavallan toimintojen tuloksena Mario Raffaellin viimeinen vierailu alueelle ei antanut mitään syytä YK:n Turvallisuusneuvoston päätöslauselman pikaiseen toteutumiseen ja kauan odotettuun verenvuodatuksen lopettamiseen. 

Armenian puolen kaikki viittaukset, että Armenian aseelliset sotajuokot, jotka toimivat Vuoristo-Karabahin alueella, eivät alistu käskyn, ovat täysin perusteettomia. Kaikki raskaiden aseiden, ampumavarojen, sotajoukojen toimitukset, sekä suora sotilaallisen toiminnan johto toteutetaan Armenian tasavallan liitteenä Lachin alueen kautta.

Käyttäessä muodostanutta taukoa, Armenia Raffaellin lähetystön lähdön jälkeen aloiti uuta laajaa hyökkäystä, jonka tuloksena sen sotajuokot valtasivat kaupungin Agdam. Tämä petollinen toimi antoi murskaus-iskun heikoon rauhanprosessiin. Aiemmin Azerbaidzhanin hallitus varoitti Turvallisuusneuvostoa, että prosessin myöhästyminen luo vaarallisen tilanteen, joka luo suuren katastrofin uhkaa .

Nykyinen tilanne vaatii Turvallisuusneuvoston kiireellisiä toimia perustuen valtuuksiin, jotka on annetu YK: n peruskirjan mukaisesti.

Tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hillitä hyökkääjää, verenvuodatuksen lopettaminen ja miehitetyn Azerbaidzhanin alueen vapauttaminen.

Edellä esitetyn johdosta pyydän heti järjestää Turvallisuusneuvoston kokousta.

 
Heydar Aliyev,

Azerbaidzhanin tasavallan presidentin valtuuksien täyttäjä

Azerbaidzhanin tasavallan Korkeimman Neuvoston puheenjohtaja.

Käännetty sanomalehdestä "Bakun työlainen", 29.07.1993