Azerbaidzhanin tasavallan presidentti Geidar Alievin Bakussa 8. syyskuuta 1998 pitämä puhe. Puhe oli pidetty kansainvälisessä kokouksessa, jonka aiheena oli historiallisen Suuren silkkitien uudistaminen


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Hyvät valtuuskuntojen ja valtioiden päämiehet!

Hyvät naiset ja herrat!

Ihmiskunnan sivilisaation historiassa kauppateillä on aina ollut valtava merkitys elämän kaikkiin puoliin muun muassa politiikkaan, talouteen sekä kulttuuriin. Valaisevana esimerkkinä siitä on Suuri silkkitie eli yleismaailmallinen ja ainutlaatuinen ilmiö, johon imeytyi monien maiden vuosituhantinen historia, Kiinan ikivanha kulttuuri, eurooppalaisten suuret maantieteelliset löydöt, keskiajan islamilaisen renessanssin aikaansaannoksia ynnä muuta sellaista.

Azerbaidzhan on vanhastaan ollut Suuren silkkitien tärkeä lenkki ja toiminut Euroopan ja Aasian välisenä siltana. Kaukasian, Kaspianmeren ja Mustanmeren maat olivat vilkkaan kaupan, eri kulttuurien vuorovaikutuksen, rikastuminen, suvaitsevaisuuden alueena sekä yhtenä Suuren silkkitien omaperäisistä osista.

Ihmiskunnan historian erottamattomana osana Suuri silkkitie koki nousu- ja lamakausia. Sotien, ideologisten ja geopoliittisten konfrontaatioiden se lakkasi olemasta, katosi elämästämme ja muuttui kauniiksi tarinaksi.

Nyt kylmä sota on lopulta ohi, kansat ovat saaneet vapauden entä yleisinhimilliset arvot, demokratian periaatteet ja integrointi ovat nousseet maailman politiikan valta-asemaan. Sen takia Suuren silkkitien periaate on uudelleen historian yleiskulun trendi.

Tunnustusta on annettava Euroopan unionin laajanäköiselle päätökselle, jonka mukaan vuoden 1993 toukokuussa Brysselissä pidettiin Kaukasian ja Keski-Aasian erikoistapaamista. Sen tapaamisen aiheena oli erillisen maiden ja kansainvälisten kauppa- ja kuljetuskulkuteiden kehitys.

Kyseisen tapaamisen tulokseksi syntynyt Eurooppa - Kaukasia - Aasia -kuljetustien ohjelma (TRASEKA) on yksi parhaimmista Euraasiassa kivetettävistä projekteista.

Viime viiden vuoden aikana ohjelmaan osallistuvien maiden kiinteän yhteistoiminnan, Euroopan Unionin komission aktiivin tuen ansiosta paljon töitä on tehty kulkuteiden kunnostamisessa ja rakentamisessa, uusien lakien ja lakikokoelmin kehittämisessä, tulli- ja tariffipolitiikan parantamisessa sekä ammattimiesten valmentamisessa.

Ohjelman kehityksen suurena tapahtumana oli Azerbaidzhanin, Georgian, Turkmenistanin ja Uzbekistanin välisen Kauttakulkuliikennesopimuksen allekirjoittaminen. Sittemmin sopimukseen liittyi muitakin maita. Kyseisen sopimuksen ansiosta tariffit on alennettu 50 prosentiksi, tullimuodollisuudet yksinkertaistettu ja rahdinkuljetuksen turvallisuus turvattu. Sen ansiosta viime vuosina Euroopan ja Aasian välinen tavaroiden kiertokulku on kasvanut runsas kymmenen kertaa.

TRASEKA-ohjelman menestyksellinen toteuttaminen on luonut pohjan, jolla meidän yhteistyömme nousee korkeammalle tasolle. Päämääränä on Suuren silkkitien entistämisen ohjelma, joka on meidän kokouksemme aihe.

TRASEKA:n työryhmän valmistamalla Eurooppa - Kaukasia - Aasia -kuljetustien kehittämisen monipuolisella pääsopimuksella sekä sen teknillisellä lisälehdellä ja Bakun julistuksella on suuri taloudellinen, poliittinen ja historiallinen merkitys.

Niiden hyväksyminen edistää kaupan, luonnonvarojen hyödyntämisen ja kuljetuksen kehitystä Euroopan, Mustanmeren, Kaukasian, Kaspianmeren ja Aasian alueella.

Historiallisen Suuren silkkitien uudistamisesta ja siihen uuden maiden ja alueiden liittymisestä syntyy vahva impulssi kansojemme lähentymiseen ja rikastumiseen, itsenäisten maiden suvereniteetin ja itsenäisyyden vahvistamiseen sekä markkina- ja demokratiauudistusten toteuttamiseen. Samalla se edistää rauhan, turvallisuuden ja vakavuuden turvaamista kaikkien puolesta.

Suuri silkkitie on peräisin menneisyydestä mutta samalla se on tie tulevaisuuteen. Entä minä uskon, että kun me menemme sitä tietä yhdessä toisiaan kunnioittaen ja tukien, se tie vie meidän kansamme hyvinvointiin ja kukoistukseen.

Kiitoksia huomiosta.