Azerbaidžanin tasavallan prisidentti Geidar Alievin puhe Azerbaidžanin tasavallan ja Euroopan Unionin välisen Yhteistoimintasopimuksen allekirjoittamisen aikana - Luxemburg, 22. huhtikuuta 1996


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Arvoisat rouvat ja herrat!

Tänä päivänä tapahtuva Azerbaidžanin tasavallan ja Euroopan Unionin välisen Yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaminen on historiallinen tapahtuma, joka on varsin merkittävä nuorille itsenäiselle Azerbaidžanille.

Kyseessä oleva sopimus luo runsaita mahdollisuuksia kaikenpuoliselle yhteistoiminnalle, integroinnin periaatteiden vahvistamiselle, ihmisoikeusten suojelemiselle, edistyksen saavuttamiselle ja hedelmälliselle yhteistoiminnalle koko Euroopassa.

Azerbaidžan kiinnittää suuret toiveensa tulevaisuudessa tapahtuviin prosesseihin ja Euroopan maiden väliseen integrointiin. Azerbaidžanin on aktiivisesti osallistuttava tasa-arvoisena yhteistyökumppanina niihin prosesseihin.

Heti kun Azerbaidžan on valloittanut itselleen oman valtiollisen itsenäisyyden, se menee päättäväisesti eteenpäin sitä tietä, joka tarkoittaa demokraattisen, oikeudellisen ja maallismielinen valtion rakentamista. Sillä alalla olemme saavuttaneet suurta menestystä hyvin lyhyen ajanjakson aikana. Tasavallassamme toimii enemmän kuin kolmekymmentä poliittista puoluetta, poliittinen pluralismi, sananvapaus sekä omantunnon - ja painonvapaus on hyväksytty. Itsenäisen Azerbaidžan ensimmäinen demokraattinen perustuslaki on hyväksytty kansanäänestyksellä ja ensimmäiset tasavallan eduskuntavaalit on pidetty monipuolueellisen periaatteen mukaan.

Me panemme toimeen vapaaseen yksittyisyritteliäisyyteen ja markkinatalouden periaatteisiin perustuvia laajamittaisia taloudellisia uudistuksia. On hyväksytty omaisuuden yksityistämistä koskeva valtiollinen ohjelma. Luodaan kaikkia mahdollisia olosuhteita yksityistalouden rakentamiseen ja ulkomaisten investointien vetämiseen.

Maailman johtavien maiden kanssa allekirjoittaneilla sopimuksilla on hyvin tärkeä merkitys Azerbaidžanin integroinnille maailman talousjärjestelmään. Havainnollisena esimerkkinä siitä on ulkomaisten yritysten kanssa allekirjoittaneet sopimukset, jotka koskevat öljyn tuotantoa ja Azerbaidžanille kuuluvan Kaspianmeren lohkon käyttöä.

Taloudellisten uudistusten toimeenpanon takia me olemme kiinteässä yhteistyössä kansainvälisten rahoitusjärjestöjen ja rahoituslaitosten kanssa. Tärkeimpänä suuntanamme on yhteistoiminta Euroopan Unionin kanssa.

Euroopan Unionin omistama kokemus ja sen menestys, joka liittyy demokratian kehitykseen, tehokkaan talouden kehittämiseen ja omien kansojen hyvinvoinnin takaamiseen Unioniin kuuluvissa maissa on loistava esimerkki nuorille itsenäisille valtioille.

Euroopan Unioni on saavuttanut suurta menestystä rauhan puolustamisessa ja vahvistamisessa koko maailmassa. Sen periaatteellinen nähökanta moniin kansainvälisiin ongelmiin on monta kertaa auttanut hoitamaan konflikteja sekä Euroopassa, että muuallakin. Me toivomme, että Euroopan Unioni osallistuu aktiivisesti myös Etelä-Kaukasiassa olevien ongelmien ratkaisemiseen ja se vaikuttaa kunnolla rauhan ja vakavuuden vahvistumiseen meidän maailman osassamme.

Azerbaidžania vastaan tehdyn hyökkäyksen johdosta kaksikymmentä prosenttia aluettamme on miehitettynä, tuhansia kyliä, kaupunkia, sosiaalialan ja talouden kohteita sekä muistomerkkejä on tuhottu. Enemmän kuin miljoona miehitetyllä alueella asuvaa Azerbaidžanin kansalaista on jättänyt omia taloja ja muuttuivat pakolaisiksi.

Suurista tappioista, ja kansalle aiheutetusta esine- ja moraalisesta vahingosta huolimatta me kannatamme Armenian ja Azerbaidžanin välisen konfliktin rauhallista ratkaisemista neuvottelemalla OSCE: Minskin ryhmässä. Rauhan saavuttamiseksi on tunnustettava maiden suvereniteetti, niiden alueellinen yhtenäisyys ja rajojen koskemattomuus, on noudatettava kansainvälisiä oikeudellisia sääntöjä.

Tässä kokouksessa minä ilmoitan vielä kerran siitä, että me tulemme edelleenkin noudattamaan niitä periaatteita Armenian ja Azerbaidžanin välisen rauhan pystyttämiseksi.

Sitä varten Armenian armeija on vietävä pois Azerbaidžanin miehitetyistä alueista, jotta siirtolaiset voisivat palata takaisin kotiinsa.

Azerbaidžanin tasavalta on valmis antamaan Azerbaidžanin osana olevalle Vuoristo-Karabahille kaikkein korkeimman aseman nykyaikaisessa maailmassa. Kahden maan välisen rauhan saavuttaminen takaa vakavuutta ja talouden kukoistusta tällä alueella.

Tilaisuutta käyttäen minä kiitän Euroopan Unionin Azerbaidžanin tasavallalle antamasta humanitaarisesta avusta. Humanitaarinen apu on helpottanut satojen tuhansien hyökkäyksen johdosta kärsimään joutuneiden ihmisten tilan. Minä toivon, että Euroopan Unioni tulevaisuudessakin tulee antamaan tehokasta apua meidän nuoren maamme ongelmien ratkaisemiseksi.

Kääntäessäni uuden Azerbaidžanin ja Euroopan Unionin välisten suhteiden sivun, minä ilmoitan vielä kerran, että tulemme tekemään kaikkea meistä riippuvaa rauhan ja vakavuuden sekä kaikkien Euroopan kansojen hyvinvoinnin takia.

Kiitän huomiostanne.

Puhe on suomennettu Bakun työntekijä - sanomalehdessä 4. toukokuuta 1996 julkaistusta venäjänkielisestä artikkelista.