Azerbaidžanin tasavallan presidentti Geidar Alirza oglu Alievin virkaanastujaisten puhe Tasavallan palatsissa 10. lokakuuta 1993


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Hyvät maanmiehet ja -naiset!                                                            

Arvoisat rouvat ja herrat!

Minä pidän arvossa sen, että minut valittiin itsenäisen Azerbaidžanin tasavallan presidentiksi. Ilmaisen siis Azerbaidžanin kansalle minun syvää kiitollisuuttani ja kunnioitustani.

Azerbaidžanin kansa elää historiansa kaikkein vaikeimman ja traagisimman vaiheen yli. Ymmärrän hyvin minulle langetettua vastuuta tässä vaikeassa ajanjaksossa ja vakuutan teille, että koko toimellani ja elämälläni yritän osoittautua kansan luottamuksen ja toivojen arvoisiksi.

Astuessani niin korkeaan ja vaativaan virkaan minua tukee ennen kaikkea Azerbaidžanin kansan äly, viisaus ja voima. Otan itselleni tätä vastuuta minuun liittyvien toiveiden vuoksi. Vakuutan teille, että teen kaikkea mahdollista osoittautuakseni kansan toiveiden arvoisiksi.

1900-luvun lopussa syntyi monta poliittista prosessia, jotka ovat muuttaneet maailmamme perin pohjin. Azerbaidžanin kansa ei pysytellyt niiden prosessien syrjässä ja se on täyttänyt oman monivuosisataisen toiveen, eli saanut itsenäisyytensä. Azerbaidžanin tasavallan itsenäistyminen tuli sekä maailmassa, että entisessä Sosialististen neuvostotasavaltojen liitossakin tapahtuneiden yhteiskuntapoliittisten prosessien säännölliseksi tulokseksi. Meidän tasavaltamme itsenäistyminen onkin historiallinen tapahtuma ja kaikkien azerbaidžanilaisten omaisuus, eikä missäkään tapauksessa saa puhua jonkin ainoan liikkeen tai puolueen poikeuksellisesta ansiosta itsenäistymisprosessissa. Saatu itsenäisyys samalla asettaa tasavallan ja sen kansalaisten eteen suuria ja vaativia tehtäviä. Minun tärkeimmät tevtäväni presidentin virassa ovat maan itsenäisyyden vahvistus, alueellisen yhtenäisyyden ja Azerbaidžanin suvereniteetin takaaminen, sodan lopettaminen, tasavallan kansalaisten elintason nostaminen.

Azerbaidžanilla on pitkä historia, suuri kulttuuriperintö ja runsaita luonnonrikkauksia. Maan itsenäisyys luo kaikki edellytykset niiden omaisuuksien tehokkaan käyttöön Azerbaidžanin kehityksen hyväksi. Tämä on meidän perustehtävä. Azerbaidžanin tasavalta sai itsenäisyytensä hyvin monimutkaisessa tilanteessa. Meille kaikkein vaikein tosiasia on sota, joka kestää kauemmin kuin viisi vuotta, Armenian armejan hyökkäys alueeseemme sekä pula, johon joutui Azerbaidžanin kansa tämän sodan ansiosta. Tärkein tehtävämme siis on lopettaa sota ja luoda kansalaisille olot rauhalliseen elämään. Niin vaikea tilanne syntyi Azerbaidžanin tasavallan ja entisen Neuvostoliiton johdon tekemien vakavien virheiden vuoksi. Valitettavasti viime aikoina ei ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin maan tilanteen parantamiseksi. Taloudellinen, yhteiskunnallinen, yhteiskuntapoliittinen ja hengellinen kriisit vain syventyivät ja vuonna 1993 ne pääsivät alhaisimpaan kohtaansa. Tämän vuoden kesäkuussa tasavallan sisäinen vakavuus rikkoutui. Poliittisten ryhmittymien vastakkainolo, rikollisryhmien ja separatististen liikkeiden toiminnat vain pahensivat jännitystä.

Azerbaidžanin johdon tekemien törkeiden virheiden ansiosta kesäkuussa tasavaltamme joutui kansallissodan rajoille ja eräät maan alueet melkein irtautuivat maasta. Onneksi tämä tilanne normalisoitiin, rikollisryhmät hävitettiin ja syntyi edellytyksiä yhteiskuntapoliittisen vakavuuden asentamiseen. Viime neljä kuukautta oli kovin vaikea vaihe Azerbaidžanille. Siinä vaiheessa tasavalta ja sen kansalaiset elivät raskaiden koettelemuksien yli. Se myös todistaa sen, että kansan viisaus, kansallissopu ja yhteiskuntarauha pystyvät ylittämään mitkä hyvänsä esteet ja luomaan edellytyksiä tasavallan ohjaamisen vaikeasta tilanteesta pois.

Vaikka tasavallan sisällä on vakavuutta, me vieläkin olemme suuressa vaarassa. Viittä vuotta kauemmin kestävän Armenian armeijan hyökkäyksen vuoksi noin 20 prosenttia maan alueesta on armenialaisten sotilaiden miehittämä. Entinen Vuoristo-Karabahin alue on miehitetty kokonaan, sitä paitsi jokaiselle azerbaidžanilaiselle pyhänä kaupunkina oleva Šuša on jo puolitoista vuotta hyökkääjän miehittämä. Armenian armeija on myös miehittänyt Azerbaidžanin Lačinin, Kialbadžarin, Agdamin, Fizulin, Džebrailin ja Gubaldinin paikkakunnat.

Sodan vuoksi on hävitetty satoja kyliä ja kaupunkia, asuntoja ryöstetty, noin miljoona niissä alueissa asuvaa ihmistä tuli pakolaiseksi. Nykyään he asuvat ankarissa oloissa. Se kaikki vahvistaa yhteiskuntapoliittista ja hengillistä jännitystä. Tärkeä tehtävä nyt on siis lopettaa sotatoimet, palauttaa kaikki miehitetyt alueet, taata itsenäisen Azerbaidžanin alueellista yhtenäisyyttä ja rajojen turvallisuutta, palauttaa pakolaiset kotiinsa.

Vakuutan teille, että ollessani presidenttina pidän sitä tärkeimpänä tehtävänäni ja yritän kaikin voimin saavuttaa sen tarkoitukseni käyttäen kaikkia mahdollisuuksia ja mobilisoiden kaikkien azerbaidžanilaisten voimat.

Kyllä on tois vaikeaa lopettaa viisivuotisen sodan ja palauttaa miehitetyt alueet takaisin. Meidän yhteikunnassamme on monta eri mieltä siitä, miten saavuttaa sen tarkoituksen. Ennen kaikkea me yritämme ratkaista sen tilanteen mieluummin rauhallisella tavalla eli neuvottelemalla. Tästä näkökulmasta on käytettävä diplomaattiset keinot, käytävä neuvotteluja ja samalla noudatettava Azerbaidžanin etuja. Toivon, että saavutamme tämän tarkoituksen juuri neuvottelemalla. Me tulemme vastedes tekemään kaikkea mahdollista, jotta lopettaa sotatoimet ja palauttaa miehitetyt alueet käyttämällä tehokkaasti YK:n, OSCE:n, YK:n turvallisuusneuvoston, muiden kansainvälisten järjestöjen ja konfliktia rauhoittavien valtioiden mahdollisuuksia.

Itsenäisenä maana Azerbaidžanin kuitenkin tulee omistaa taistelukykyistä armeijaa. Valitettavasti Azerbaidžanin itsenäistymisen jälkeisessä vaiheessa sillä alalla ei tehty paljon. Tarpeen vaatiessa vahvan armeijan luominen tasavallan alueellisen yhteisyyden suojaamiseksi on tärkeä tehtävä, mikäli rauhallinen hoitaminen ei onnistu.

On huomattava, että viisivuotisen sodan kuluessa Azerbaidžanin kansa eli vaikeiden koettelemuksien yli. Azerbaidžanilaiset oppivat tietämään sekä voittoja, että tappioita. Samalla se sota vielä kerran näytti maailmalle Azerbaidžanin kansan olevan vahva, mahtava ja viisas. Sodan vuoksi kansamme joutui kärsimään suuria tappioita. Maatamme puolustaessaan Azerbaidžanin pojat tulivat šahideiksi. Tänään pyydän teitä kunnioittamaan hetken hiljaisuudella šahideja, jotka saivat surmansa puolustaen Azerbaidžania ja sen itsenäisyyttä.

Allah onlara rehmet eliasin, giberleri nurla dolsun.

Tänäänkin minä ilmoitan, että šahidimme verta ei jätetä kostamatta. Heidän muisto tulee aina elämään meidän sydämessämme, heidän sankaruus on esimerkkinä nuorisolle ja tuleville sukupolville. Azerbaidžanin kansa reipastuu, voimistuu, luo nykyaikaisen armeijan ja tulee varjelemaan omaa maata ja valtiota kuin silmäteräänsä.

Yksi Azerbaidžanin Tasavallan edessä seisovista tärkeimmistä tehtävistä on järjestää valtion kehitystä. Meidän tiemme on selvä ja olemme moninkertaisesti ilmoittaneet, että tienämme on demokratia. Itsenäisessä Azerbaidžanissa täytyy rakentaa oikeusvaltio, joka perustuu demokratian periaatteisiisn. Tämä on meidän kehityksemme suunta ja lupaan, että olen uskollinen sille.

Sillä kansamme historiallinen menneisyys ei ole ristiriidassa demokratian kanssa, Azerbaidžanin tulee mennä sitä tietä itsenäisenä valtiona, jotta maamme liittyy maailman sivilisaatioon. Sitä varten Azerbaidžaniin on luotava kaikkea mahdollista. Yksilönvapaus, sananvapaus, uskonnonvapaus, kielenvapaus ja omantunnonvapaus ovat ehtoina sivistyneen ja demokraattisen yhteiskunnan kehittämiseen. Teemme kaikkea niiden arvojen kannattamiseksi. Nyt monipuoluejärjestelmä on muodostumassa Azerbaidžanissa. Useat puolueet ovat jo syntyneet ja niitä tulee syntymään yhä enemmän. Azerbaidžanin valtion täytyy tehdä kaikkea mahdollista puolueiden syntymiseen ja kehitykseen. Monipuolueyhteiskunta demokraattisine arvoineen epäilemättä auttaa Azerbaidžania kehittymään itsenäiseksi valtioksi.

Monipuolueyhteiskunnassa opposiitiollakin on suuri merkitys. Tulemme suhtautumaan oppositioon kunnioittavasti, samalla toivon, että nykypäivänä Azerbaidžanin yhteiskunnassa opposiitiona olevat puolueet ja liikkeet kannattavat rakentavaa yhteistyötä, jotta se loisi suuria edellytyksiä aidon demokratian kehitykseen. Opposiition olemassaolo Azerbaidžanissa on minun mielestäni täysin luonnollinen ilmiö, samalla ilmoitan olevani valmis tekemään yhteistyötä opposiition kanssa.

Tiettyjen opposiitiossa olevien ryhmien ja puolueiden tulee kieltäytyä käyttämästä viime vuosina käytössään olevia lainvastaisia, rumia ja epädemokraattisia keinoja. Azerbaidžanissa poliittiset puolueet saavat toimia vapaasti, mutta ei mikään poliittinen puolue, yhteiskuntapoliittinen järjestö tai liike saa omistaa aseistettuja ryhmittymiä. Ilmoitan siitä ponnekkaasti kaikille Azerbaidžanin kansalaisille. Ikävä kyllä kieltävänä esimerkkinä siinä on Kansanrintama, eli liike, jolla oli todella hyvä merkitys tasavallan yhteiskuntapoliittisessa elämässä, mutta samalla se kannatti lainvastaisten aseistettujen ryhmittymien luomista. Luulen, että kaikki puolueet, liikkeet, yhteiskunnalliset järjestöt kieltäytyvat käyttämästä aseistettuja ryhmittymiä. Puolustusvoimia saa hallita ainoastaan valtio. Meidän kaikki täytyy tehdä kaikkea lainvastaisten aseistettujen ryhmittymien hävittämiseksi. Se on tärkein periaate tasavallan yhteiskuntapoliittiseen vakavuuteen.

Sivistyneen ja demokraattisen yhteiskunnan tärkeä tehtävä on puolustaa ihmisoikeuksia. Vakuutan teille, että minun ollessani presidenttina tulen aina keskittämään huomioni tilanteeseen sillä alalla, sekä takaamaan ihmisoikeusten puolustuksen. Yhteiskunnassamme luodaan kaikki edellytykset täydelliseen yksilönvapauteen. Tästä näkökulmasta tärkeänä kysymyksenä on omantunnonvapaus. Kansamme palasi omaan uskontoon. Islaminnusko tuli omalle paikalleen. Sillä on mahtava vaikutus kansan hengillisuuteen, mahtiin ja voimaan. Meidän kansanperinteet ja kulttuuri pääsivät polvesta polveen kansallisomaisuudeksi nykyaikaan juuri islaminuskon ansiosta. Azerbaidžanissa on luotu kaikki edellytykset uskonnonvapauteen ja olen sitä mieltä, että tässä vaikeassa vaiheessa juuri uskonnolla on suuri merkitys kansalaisten yhteishengen saavuttamisessa.

Azerbaidžan on monikansallinen tasavalta. Se on maamme luonteenomainen ominaisuus, sillä on pitkä historia ja siitä me olemme ylpeä. Tasavallassamme kaikilla kansalaisilla kansallisuudestaan ja uskonnostaan huolimatta on samoja oikeuksia. Tulevaisuudessakin me teemme kaikkea mahdollista, jotta kaikki ihmiset osallistuvat tasaveroisesti Azerbaidžanin tasavallan yhteiskunnalliseen elämään. Tänään Kaukasiassa asuvien muslimien päämies sekä kristittyjen ja juutalaisten edustajat onnittelivat minua presidentin virkaanastumisen johdosta. Ilmaisen kiitollisuuttani ja vakuutan kaikille, että Azerbaidžanissa kaikki uskonnot ja kansat saavat tasaveroisia oikeuksia.

Kehittäessämme tasavallan itsenäisyyttä hyvin tärkeänä tehtävänä on virheetön ja pätevä ulkopolitiikka, jonka ajaminen mahdollistaa Azerbaidžanin etujen puolustamista kansainvälisellä areenalla. Valitettavasti itsenäistymisen jälkeen emme ehdi tehdä paljon ulkopoliittisella alalla. Meidän on ratkaistettava vakavia tehtäviä. Ulkopolitiikkamme pääsuuntana on Azerbaidžanin itsenäisyyden puolustus. Tehtävä on siinä, että meidän täytyy kunnostaa ja kehittää tasa-arvoiset ja molemmin puolin edulliset suhteet kaikkien maiden kanssa. Ne suhteet on käytettävä tehokaasti Azerbaidžanin tasavallan kansainvälisen aseman vahvistamiseksi, sekä sen talouden, kulttuurin ja tieteen kehittämiseksi. Meidän ulkopolitiikka on rauhallinen, eikä meillä ole mitäänkään aikomuksia loukata jonkin maan suvereniteettia tai alueellista yhteisyyttä. Samalla tulemme yrittämään käyttää ulkopolitiikkamme mahdollisuuksia, jotta vakuuttaa maamme suvereniteettia, itsenäisyyttä ja alueellista yhteisyyttä hinnalla millä hyvänsä. Luulen, että työskentely siinä suunnassa saa aikaan edellytyksiä siihen, että Azerbaidžanin tasavalta pääse omalle arvoiselle paikalleen maailmassa.

Monien maiden johtajat ovat lähettäneet minulle onnittelukortteja minun presidentiksi valitsemiseni johdosta. Luulen, että ennen kaikkea tämä tarkoittaa sen, että Azerbaidžanin tasavaltaa ja sen itsenäisyyttä tunnustetaan koko maailmassa. Ilmaisen valtioiden johtajille ja tässä salissa oleville valtioiden edustajille kiitollisuuttani ja vakuutan heille, että Azerbaidžanin tasavalta itsenäisenä valtiona pyrkii luomaan hedelmällisiä suhteita niiden ja muiden maiden kanssa, sekä käyttämään niiden mahdollisuuksia päästäkseen pois nykyaikaisesta vaikeasta tilanteesta. Kiitoksia paljon, kiitän teille kaikille ja toivotan valtionne johtajille ja kansoille onnea ja menestystä kaikissa asioissa.

Meidän täytyy tehdä paljon sosiaalis-taloudellisella alalla, jotta ohjata Azerbaidžanin tasavallan vaikeasta kriisitilanteesta pois. Vaikka itsenäistyminen on kyllä historiallinen tapahtuma meille, meidän taloutemme vaikea tilanne voisi aiheuttaa meille yhä kovempia vaikeuksia. Valitettavasti yleinen kriisi, johon koko tasavaltamme joutui viime vuosina, on vaikuttanut kaikiin talousaloihin.

Avoimesti puhuen maamme talous on muuttunut raunioiksi ja tämä puolestaan aiheutti kansalaisten köyhtymistä. Samalla minä huomautan, että Azerbaidžanilla on mahtava sosiaalis-taloudellinen ja tieteellis-teknillinen kehityskyky. Azerbaidžanin geopoliittinen asema, sen luonnonrikkaudet, ja monien vuosien kuluessa luonut käyttöomaisuus antavat meille mahdollisuuden voittaa sen vaikean talouslaman. Tästä näkökulmasta meidän täytyy sekä käyttää tehokkaalla tavalla olemassa olevaa tuotantokykyä, että suorittaa talousuudistusta liikkuessamme markkinatalousta kohti.

Se on vaikea ja monimutkainen tie. Muutos vuosikymmenien kuluessa rakentaneesta sosiaalis-taloudellisesta järjestelmästä vapaaseen markkinaan voisi aiheuttaa monia vaikeuksia. Sitä paitsi tilannetta pahentavat viime vuosina tehneet törkeät virheet. Mutta meidän on kuitenkin liikuttava tähän suuntaan, koska muuta tietä ei ole. Sillä alalla täytyy työskennellä ottaen huomioon maan talousrakennetta ja perinteitä. Liikkuessamme siihen suuntaan meidän täytyy käyttää olemassa olevaa talouspotentiaalia. Emme saa sallia sen hävitä tulevaisuudessa, vaan pyrkiä käyttää sitä Azerbaidžanin kansan omaisuutta kaikkien azerbaidžanilaisten hyväksi.

Meidän velvollisuutemme on toimittaa sillä alalla dmokraattisia reformeja harkiten samalla jokaisen askeleemme kunnolla. Vakuutan teille, että käymme tämän tien loppuun asti. Tämän yhteydessä haluan keskittää huomionne Azerbaidžanin tasavallan liittymiseen Itsenäisten valtioiden yhteisöön (IVY). Olen sitä mieltä, että sellainen askel auttaa luomaan tarvittavia edellytyksiä maamme talouskehitykseen ja että meidän on käytettävä sen etuja täysin.

Haluan myös tähdentää sen, että tietyt piiret yrittävät esittää Azerbaidžanin liittymistä IVY:yn olevan vaarallisena ilmiönä. Sellainen näkökohta on virheellinen. Ollessaan IVY:n jäsenenä Azerbaidžan pysyykin itsenäisenä maana ja tulee aina puolustamaan itsenäisyyttään. Osallistuminen sen järjestön toimintaan ei ole maallamme vaarallista tai haitallista lainkaan. Itsenäisenä maana Azerbaidžan kehittyy demokratian suuntaan ja noudattaa kansainvälisiä demokratian periaatteita. Kommunistinen ideologia ja hallitus eivät koskaan onnistu palautumaan entiselleen.

Luulen kansalaisten enemmistön olevan ihan samaa mieltä. Azerbaidžanin tasavalta ei koskaan joudu muun valtion osaksi eikä toisesta valtiosta riippuvaiseksi, vaan pysyy itsenäisenä maana.

Meidän sisä- ja ulkopolitiikkamme tulee kehittymään maailman tunnustamilla demokraattisilla periaatteilla. Vahvistaessamme demokraattisia periaatteita Azerbaidžanin sisällä tulemme käyttämään ulkopolitiikkaa maan itsenäisyyden vahvistamiseksi. Ollessani presidenttina ilmoitan siitä avoimesti seisoen kansani edessä ja vakuutan teilee, että olen aina uskollinen niille periaatteille.

Hyvät ja arvoisat maanmieheni!

Tämä päivä on historiallinen ja hyvin merkittävä minulle. Ilmoitan vielä kerran kiitollisuuttani kaikille Azerbaidžanin kansalaisille minulle osoitettua korkeasta luottamuksesta. Vakuutan teille, että elämäni loppuun asti tulen palvelemaan kansalleni ja tekemään kaikkea Azerbaidžanin kehityksen hyväksi.

Panen käteni Azerbaidžanin tasavallan perustuslaille vannon omistavani tietoni, kokemukseni ja voimani Azerbaidžanin tasavallalle ja azerbaidžanilaisten hyvinvoinnille.

Vannon suorittavani Presidentin tehtävät ylimpien tarkoitusten hyväksi, yrittäväni kaikin voimin vakuuttaa Azerbaidžanin tasavallan täydellistä itsenäisyyttä, suvereniteettia, alueellista yhteisyyttä.

Vannon tulevani Perustuslain ja Azerbaidžanin tasavallan lakien takaajaksi, takaavani kaikkien Azerbaidžanin kansalaisten oikeuksia ja vapauksia heidän kansallisuudestaan, uskonnostaan ja poliittisista vakaumuksistaan huolimatta. Takaan sen, että demokraattiset reformit jatketaan Azerbaidžanissa ja tämä tulee kehittämään demokraattiseksi oikeusvaltioksi.

Vannon palvelevani kunnolla Azerbaidžanin tasavallalle ja Azerbaidžanin kansalle, pyrkiväni tekemään noin, että meidän itsenäinen maa pääsi omalle arvoiselle paikalleen maailman sivistyneiden kansojen joukkoon. 

Panen käteni pyhälle koraanille, vannon olevani uskollisena Azerbaidžanin kansan hengellis- ja kansanperinteille, sekä takaavani sen, että ne perinteet elävät ja kehittyvät meidän itsenäisessä maassamme.