გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაერო)


Международная организация, შეიქმნა სახელმწიფოების მიერ 1945 წელს მშვიდობის შენარჩუნებისა და განმტკიცების, უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების მიზნით. 1992 წლიდან აზერბაიჯანის რესპუბლიკა ორგანიზაციის წევრი ქვეყანაა. 1993 წელს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ აზერბაიჯანის მიწების ოკუპაციასთან დაკავშირებით გაეროს უსაფრთხოების საბჭომ მიიღო რეზოლუციები №№ 822, 853, 874, 884. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეზოლუციებში გაიჟღერა სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ აზერბაიჯანის ოკუპირებული მიწების განთავისუფლების მოთხოვნამ, დღევანდლამდე მათი რეალიზაცია არ მომხდარა.