Oμιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν του Γκαϊντάρ Αλίγιεφ σστο διεθνές συνέδριο στο Μπακού για την αποκατάστασή του Іστορικού Δρόμου του Μεταξιούστις 8 Σεπτεμβρίου 1998


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Αξιότιμοι αρχηγοί των κυβερνήσεων και των αντιπροσωπειών!

Κυρίες και κυρίοι!

Στην ιστορία του ανθρωπινού πολιτισμού οι δρόμοι, οι δρόμοι μεταφοράς πάντα έπαιζαν μεγάλο ρόλο επηρεάζοντας όλες τις πλευρές της ζωής - την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό. Ένα απο τα έντονα παραδείγματα και τα σύμβολα αποτελεί ο μεγάλος δρόμος του Μεταξιού - το ικουμενικό, μοναδικό φαινόμενο που έχει συγκεντρώσει μέσα του την χιλιόχρονη ιστορία πολλών χωρών και λαών, τον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας, τις μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις των Ευρωπαίων, τα επιτεύγματα της μεσαιωνικής, μουσουλμανικής Αναγέννησης και πολλά άλλα.

Το Αζερμπαϊτζάν από παλιά αποτελούσε έναν σημαντικό κρίκο του μεγάλου δρόμου του Μεταξιού, παίζοντας το ρόλο της γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Οι χώρες του Καυκάσου, της λεκάνης της Κασπίας και της Μαύρης θάλασσας ήταν η ζώνη του ανεπτυγμένου εμπορίου, του πολιτιστικού αλληλοπλουτισμού, της θρησκευτικής ανοχής, και αποτελούσαν ένα από τα πιο πρωτότυπο συστατικό του μεγάλου δρόμου του Μεταξιού.

Ως αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης ιστορίας ο μεγάλος δρόμος του Μεταξιού πέρασε τις περιόδους ανόδου και ύφεσης. Με την αρχή της εποχής των πολέμων, των ιδεολογικών και γεωπολιτικών αντιθέσεων, των διαζευκτικών γραμμών χάθηκε από την ζωή μας έχοντας μεταμορφωθεί σε ένα όμορφο θρύλο.

Όμως τελείωσε ο Ψυχρός πόλεμος, οι λαοί απέκτησαν την ανεξαρτησία, οι πανανθρώπινες αξίες, οι δημοκρατικοί κανόνες, διαδικασίες ολοκληρώσεως επικράτησαν στην παγκόσμια πολιτική και η ιδέα του μεγάλου δρόμου του Μεταξιού απέκτησε ζήτηση ξανά από την ίδια την πορεία της ιστορίας.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διορατική απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρωτοβουλία της οποίας τον Μάιο το 1993 στις Βρυξέλες έλαβε χώρα μια ειδική συνάντηση των κρατών του Καυκάσου και της κεντρικής Ασίας, αφιερωμένη στη συζήτηση της στρατηγικής της ανάπτυξης των εθνικών και διακρατικών μεταφορικών, εμπορικών συγκοινωνιών. Το πρόγραμμα του μεταφορικού διαδρόμου Ευρώπη - Καύκασος - Ασία (ΤΡΑΣΕΚΑ) που ιδρύθηκε σ` αυτή τη συνάντηση έγινε ένα από τα πιο δυναμικά οικονομικά αποτελεσματικά σχέδια που πραγματοποιούνται στον Ευρωασιατικό χώρο.

Μέσα σε 5 χρόνια που πέρασαν χάρη στη στενή συνεργασία των χωρών - συμμέτοχων του προγράμματος, στην ενεργή υποστήριξη της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελέστηκε μια μεγάλη εργασία για τον εκσυγχρονισμό και οικοδόμηση των αντικειμένων συγκοινωνίας, την εκπόνηση των νόμων και των κωδικών, την προετοιμασία των στελεχών, την τελειοποίηση της τελωνιακής και δασμολογικής πολιτικής.

Ένα σπουδαίο γεγονός για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος έγινε η υπογραφή τον Μάιο το 1996 στην πόλη Σεραχσέ στη Τουρκμενιστάν της συμφωνίας για τη διευθέτηση των διαμετακομίσεων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν στην οποία ύστερα προσχώρησαν και άλλα κράτη. Χάρη σ` αυτή τη συμφωνία μειώθηκαν επί 50% οι χρεώσεις, απλοποιηθήκαν οι τελωνιακές διαδικασίες, εξασφαλίστηκε η ασφάλεια και η ακεραιότητα των μεταφορών. Ως αποτέλεσμα μέσα στα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σχεδόν δεκαπλάσια ο όγκος της κίνησης των εμπορευμάτων μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας μέσω του διαδρόμου Υπερκαυκασίας.

Η επιτυχής πραγματοποίηση του προγράμματος ΤΡΑΣΕΚΑ δημιούργησε τη βάση για την άνοδο της συνεργασίας μας σε πιο υψηλό επίπεδο - της αποδοχής του προγράμματος της αποκατάστασης του μεγάλου δρόμου του Μεταξιού, αντικείμενο στο οποίο είναι αφιερωμένο το συνέδριό μας.

Η "Κύρια πολύπλευρη συμφωνία περί των διεθνών μεταφορών για την ανάπτυξη του διαδρόμου Ευρώπη - Καύκασος - Ασία" που ετοιμάστηκε από την ομάδα ΤΡΑΣΕΚΑ, τα τεχνικά της παραρτήματα, η διακήρυξη του Μπακού έχουν σπουδαία οικονομική, πολιτική, ιστορική σημασία.

Η αποδοχή τους θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εμπορίου, στην αξιοποίηση και μεταφορά των φυσικών πόρων, στην αμοιβαία επικερδή οικονομική συνεργασία στις περιοχής της Ευρώπης, της Μαύρης θάλασσας, του Καυκάσου, της Κασπίας θάλασσας και της Ασίας.

Η αποκατάσταση του ιστορικού μεγάλου δρόμου του Μεταξιού, η προσέλκυση νέων χωρών και περιοχών θα αποτελέσει ένα δυνατό κίνητρο για την προσέγγιση και τον αλληλοπλουτισμό των λαών μας, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας των ανεξάρτητων κρατών μας, για την επιτυχή πραγματοποίηση των δημοκρατικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας για όλους.

Ο μεγάλος δρόμος του Μεταξιού πηγάζει από το παρελθόν αλλά αποτελεί το δρόμο προς το μέλλον. Και πιστεύω ότι αν θα τον ακολουθήσουμε μαζί συνεργαζόμενοι, σεβόμενοι και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον αυτός ο δρόμος θα οδηγήσει τους λαούς μας στην ευημερία και στην άνθηση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.