יצירותיו / כלכלה / פרוזדור התובלה של מזרח - מערב

נאום נשיא מדינת אזרביג´אן היידר אלייב בבאקו בועידה הבינלאומית על-פי שיקום דרך המשי ההסטורית -8 בספטמבר בשנת 1998


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

 ראשי המדינות והמשלחות הנכבדים!

גבירותי ורבותי הנכבדים!

דרכי ומסלולי התובלה תמיד מילאו תפקיד גדול בהסטוריה של התרבות החומרית האנושית והשפיעו על כל צדדי החיים - פוליטיקה, כלכלה, תרבות. אחת הדוגמאות הבולטות היא דרך המשי הגדולה - התופעה הגלובלית והנהדרת שקולטת בעצמה הסטוריה של אלף שנה של ארצות ועמים רבים, את תרבותה העתיקה של סין, הגילויים הגיאוגרפיים הגדולים של בני-אירופה, הישגי התחייה המוסלמית של ימי הביניים ורבים אחרים.

אזרביג'אן מזמן קדום היתה חוליה חשובה של דרך המשי ומילאה תפקיד מיוחד במינו של גשר בין אירופה ואסיה. ארצות קווקז, בריכת הים הכספי והים השחור היו איזור מסחר מפותח, התעשרות תרבותית הדדית וסובלנות דתית וגם היו אחת ההרכבות המקוריות של דרך המשי.

כחלק בלתי-נפרד של ההסטוריה האנושית, דרך המשי הגדולה עמדה בפני תקופות עלייה וירידה. מתחילת תקופת המלחמות, התנגדויות אידיאולוגיות וגיאופוליטיות, קווים מפרידים, היא נעלמה מחיינו והפכה לאגדה יפה.

אך "המלחמה הקרה" נגמרה, עמים השיגו עצמאות, ערכים כלל-אנושיים, תקנים דמםקרטיים ותהליכי אינטגרציה החלו לשלוט בפוליטיקה העולמית ודעת דרך המשי הגדולה שוב היתה דרושה במהלך ההסתוריה עצמה.

צריך להעריך כראוי את החלטתה הרואה למרחוק של ועדת הברית האירופית שלפי יוזמתה התקיים במאי בשנת 1993 בבריסל מפגש מיוחד של מדינות קווקז ואסיה התיכונית שהוקדש לדיון אסטרטגית ההתפתחות של תחבורות סחר ותובלה לאומיות ובינממלכתיות.

התוכנית המכוננת במפגש זה לפי "פרוזדור של תובלת אירופה-קווקז-אסיה" (טראסקא) נעשתה לאחד הפרויקטים הדינמיים והיעילים ביותר מבחינה כלכלית שממומשים במרחב האירופי-אסי.

במשך חמשת השנים שעברו, הודות לשיתוף-פעולתן הדחוק של הארצות-השותפות לתוכנית והתמיכה הפעילה של ועדת הברית האירופית הוגשמה עבודה גדולה על-פי חידוש ובניית מציאויות התקשורת, עיבוד החוקים וקובצי-חוקים מתאימים, הכנת הצוותים, שיכלולו מדיניות מכס ותעריף.

האירוע החשוב להתפתחות התוכנית הזאת היה חתימת ההסכם במאי בשנת 1996 בעיר סיראחס של טורקמניסטן על ויסות תובלות הטרנזיט בין אזרביג'אן, גרוזיה, טורקמניסטן ואוזבקיסטן לאשר הצתרפו לאחר מכן גם מדינות אחרות. הודות להסכם זה הורדו תעריפים עד לחמישים אחוז,הוקלו נוהלי מכס והובטחו ביטחון והישמרות התובלות. כתוצאה מכך במשך השנים האחרונות היקף חילופי-הסחורות בין אירופה לבין אסיה דרך פרוזדור התובלה הטראנסקווקזי גדל כעשר פעמים.

מימושו המוצלח של "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה" יצר בסיס להרמת שיתוף-הפעולה שלנו לרמה גבוהה יותר - לקבלת התוכנית של שיקום דרך המשי הגדולה לאשר ועידתנו הוקדשה.

יש משמעות כלכלית, פוליטית והסטורית ל"הסכם רב-הצדדי העיקרי על התובלה הבינלאומית על-פי פיתוח "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה", למוספיו הטכניים ולהצהרת באקו שהוכנו ע"י קבוצת העבודה של "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה".

קבלתם תסייע להתפתחות המסחר, לסיגול והובלת אוצרות הטבע ולשיתוף-הפעולה מכניס-ההדדי הכלכלי באיזורי אירופה, הים השחור, הקווקז, הים הכספי ואסיה.

שיקום דרך המשי הגדולה, שהסיבה לה ארצות ואיזורים חדשים יהיה לדחף אמיץ לקירוב וההתעשרות ההדדית של עמינו, לחיזוק העצמאות והריבונות של מדינותינו העצמאיות ולמימוש מוצלח של שינויים דמוקרטיים ושיפורי השוק בהן. הוא יסייע להבטחת השלום, היציבות והביטחון לכולם.

דרך המשי הגדולה מתחילה מעבר, אך היא הדרך לעתיד. ואני מאמין שאם אנחנו נלך בה ביחד, נשתף פעולה, נכבד איש את רעהו ונתמוך זה בזה, דרך זאת תוביל את עמינו לחיי-רווחה ולצמיכה.