יצירותיו / כלכלה / פרוזדור התובלה של מזרח - מערב

דברי הקדמה ונאום הנעילה של נשיא היידר אלייב בבאקו בועידה הבינלאומית על-פי שיקום דרך המשי ההסטורית - 8 בספטמבר שנת 1998


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

 

ראשי המדינות והממשלות, מנהיגי המשלחות הנכבדים!

גבירותי ורבותי הנכבדים!

אני מברך אתכם לשלום בכל לבי, את השותפים לועידה הבינלאומית על-פי שיקום דרך המשי הגדולה ההסטורית.

להיות מארגן הועידה המוסמך במידה כזאת במשותף עם הברית האירופית זה כבוד גדול בשביל מדינת אזרביג'אן.

ועידתנו היא תוצאת המאמצים המועילים של הברית האירופית לפי הגשת הסיוע למדינות עצמאיות בשנת 1991. במסגרת התוכניות הלאומיות והבינממלכתיות של TACISחדשות אשר הותחלה ע"י

מוגשמים פרויקטים חשובים רבים שמסייעים להגשמת שינויים דמוקרטיים ושיפורי השוק TACIS

בארצות עצמאיות חדשות.

אחד הפרויקטים הוא התוכנית "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה הטראנסקווקזית" (טראסקא) שהתקבלה במאי שנת 1993. לפי הצעת ועידת הברית האירופית בבריסל התקיים מפגש של נציגי ארמניה, אזרביג'אן, גרוזיה, קזחסטן, קירגיזיסטן, טג'יקיסטן, טורקמניסטן, ואוזבקיסטן באשר דויינו העניינים הקשורים בהתפתחות האינפראסטרוקטורה של התובלה באיזור.

הצהרת בריסל היתה המסמך הבינלאומי הראשון שקבע את המשמעות, את הכוונות המוחשות, האופנים והמנגנון של שיתוף-הפעולה לפי פיתוח "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה".

מאז התקיימו חמש ישיבות קבוצות העבודה של "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה הטראנסקווקזית" - באלמה-אטה, בוינה, בונציה, באתומה ובטביליסי באשר התקבלו ובאופן חלקי כבר הוגשמו פרויקטים רבים על-פי חידוש מבני תובלה קיימים ובניית מציאויות חדשות. גם אוקרינה ומונגוליה נעשו לשותפות בעלות זכויות מלאות של "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה".

המימוש המוצלח של "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה" הוא עבודה גדולה שמבוצעת ע"י ועדת הברית האירופית והארצות-השותפות. התוצאות המוחשות החיוביות של שיתוף-פעולתנו הגישו דחף לעיבוד הפרויקטים של קנה-המידה והפרויקט של מפתח ביניהם הוא שיקום דרך המשי הגדולה ההסטורית.

בקשר לכך ועדת הברית האירופית והארצות-השותפות ל"פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה" קיבלו החלטה על עריכת ועידת באקו הבינלאומית אשר אותה אנחנו היום פותחים.

בועידה לוקחות חלק 32 ארץ ו- 13 אירגונים בינלאומיים מובטחני שדיון העניינים על-פי שיקום דרך המשי הגדולה ההסתורית, מסקנות וסיכומי הועידה שלנו יהוו משמעות חשובה לשם ההתפתחות של מבני תובלה לאומיים ואיזוריים, שיתוף-פעולה כלכלי בינלאומי, חיזוק השלום, היציבות והתקדמות במרחב האירופי-אסי.

הרשו נא לי להודות לקבוצת העבודה של התוכנית "פרוזדור התובלה של אירופה-קווקז-אסיה" בעד העבודה הגדולה על-פי הכנת הועידה שלנו, עיבוד והתאמת המסמכים שמוצגים לחתימה.

אני מודה לברית האירופית בעד העזרה לאירגון הועידה, בעד התמיכה המימונית והטכנית הגדולה המוגשת למדינות העצמאיות החדשות בהגשמת שינויים דמוקרטיים ושיפורי השוק ובפיתוח שיתוף-פעולה בינלאומי.

אני מביע אסירות-תודה לכל משתתפי הועידה שקיבלו את הזמנתנו והגיעו לעיר באקו ואני מאחל להם עבודה מוצלחת בארץ אזרבלג'אן מכנסת-האורחים.

אני מכריז פתוחה את הועידה לפי שיקום דרך המשי הגדולה ההסתורית.
 
 
נאום-הנעילה

ראשי מדינות וממשלות מנהיגי משלחות ושותפי הועידה הנכבדים!

ועידת באקו הבינלאומית לפי שיקום דרך המשי הגדולה ההסתורית סיימה את עבודתה.

אני מברך אתכם בסיום המוצלח של עבודת הועידה וחתימת המסמכים העיקריים - ההסכם העיקרי, הצהרת באקו והתמסיר הכללי.

לדעתי, לא אטעה, אם אגיד שועידת באקו הבינלאומית לפי שיקום דרך המשי הגדולה ההסתורית נעשתה לאירוע בעל חשיבות הסתורית גדולה. בועידה הופיעו כל המשלחות - התקיימו 45 הופעות. הובעו בה הרבה דעות חשובות והצעות אשר, ללא ספק, תסייעו לעבודתנו הבאה העשוייה בצוותא.

הכנת הועידה וסיומה המוצלח היו אפשריים כתוצאה ממאצינו המשותפים. אך יחד עם זה, אני חושב שנחוץ לציין בשמם של כל שותפי הועידה את העבודה של ועדת אירופה. לפני חמש שנים - במאי בשנת 1993 לפי יוזמת ועדת הברית האירופית בבריסל נפגשו נציגי שמונה מדינות קווקז ואסיה התיכונית והתחילו לשיתוף-פעולה על-פי פיתוח התובלה וכל מיני התחבורה המצרפים את אירופה, קווקז ואסיה.

עברו חמש שנים. היום אנחנו העדים שהיסוד הזה היה רב-ערך ובטוח והפך לאירגון בינלאומי גדול. בועידה הזאת היינו עדים לכך שבאיזו התעניינות דיברו שותפי הועידה על החשיבות, המשמעות והעתיד הגדול של העבודה שעשינו.

ועדת הברית האירופית ביצעה עבודה גדולה במשך חמשת השנים האלה. היא ביצעה עבודה גדולה גם לפי הכנת הועידה הזאת. ואנחנו מקווים שעכשיו, לאחר שנחתמו מסמכים חשובים, כולנו נשתמש בתמיכה ובעזרה הבאה של הברית האירופית וועדת הברית האירופית.

לעבודת הועידה משמעות גדולה נותן זה שמשתתפים בה ראשי מדינות ונשיאי ארצות. לרצוני להביע הכרת-טובה לראשי המדינות ולנשיאים בעד השתתפותם המעוניינת גם בהכנת הועידה, בעד הופעותיהם רבות-הערך והחשובות מאוד והעבודה ההיא שביצענו ביחד.

היום, במשך היום כל שותפי הועידה ליכדו את מאמציהם ובאולם זה שררה אוירת כבוד הדדי, ידידות, ושיתוף-פעולה. זאת אומרת שכולנו משותפים בהכרחיות שיקום והתפתחות דרך המשי הגדולה ההסתורית.

תכונתה האופיינית של ועידתנו, לפי דעתי, היא שהזמן האחרון לראשונה בועידה זאת השיג אופי מיוחד שיתוף-הפעולה הדחוק והקשר בין אירופה לבין אסיה על יסוד קו-התחבורה הטראנסקווקזי אירופה-קווקז-אסיה. והשתתפות נציגי המרחב האירופי-אסי פה מודיעה על שינויים חמורים שמאפיינים את האינטגרציה הדחוקה של אירופה ואסיה.

בשבילנו, בשביל אזרביג'אן לועידה זאת יש חשיבות מיוחדת. אני רוצה להודות לועדת הברית האירופית, לנשיאים, ראשי המדינות וכל הארצות שלקחו חלק בעבודת הועידה, בעד כך שלאזרביג'אן ניתן כבוד גדול כזה וועידה בינלאומית חשובה כזאת נערכה בבאקו, באזרביג'אן.

לרצוני לשכנע אתכם שאנחנו מאוד מעריכים את אמונתכם ונעשה את הכל כדי להיות גשר מעשי בין אירופה לבין אסיה ולקיים את חובתנו על-פי מימוש התוכנית של דרך המשי הגדולה ההסתורית.

אני מודה לכולכם בעד קבלת ההחלטה על ייסוד המזכירות לאירגון שלנו לפי שיקום דרך המשי הגדולה ההסתורית. סבורני שבמאמצינו המשותפים אנחנו נגשים את המסמכים שנחתמו היום והמזכירות שללא ספק, תציג את אירגוננו היחיד המשותף, כראוי תבצע את חובתה.

היום, אפשר שבמשך כל ההסתוריה, ואילו אם להגיד בדיוק, לאחר השגת העצמאות המדינית באזרביג'אן לראשונה התקיימה ועידה בינלאומית כזו ופה, בבאקו התאספו נציגי 32 ארץ ו- 13 אירגונים בינלאומיים. אנחנו מעריכים את זה ככבוד גדול לאזרביג'אן העצמאית והריבונית, לארצנו וננקוט את כל אמצעיים כדי להיות ראויים לאמונה והכבוד הזה.

ועידת היום עוד יותר הקריבה את כולנו ועוד יותר קוראת לנו לשיתוף-פעולה, הבנה הדדית וידידות. אני מאמין שועידה זאת תמלא את תפקידה כדי שאנחנו נוכל לשתף פעולה יותר פעילה ולהבטיח את השלום, חיי-הרווחה והשקט בכל ארץ ובכל המרחב האירופי-אסי.

עכשיו אני מזמין אתכם, ראשי המדינות הנכבדים, להצטלם לזכר.

אני מכריז סגורה את ועידת באקו הבינלאומית לפי שיקום דרך המשי הגדולה ההסתורית.