יצירותיו / כלכלה / ההתפתחות החברתית - כלכלית

הנאום של נשיא מדינת אזרביג'אן היידר אלייב בועידת באקו הבינלאומית "האסטרטגיה של עבודת בעלי-המפעל והשיקום הכלכלי"- 13 בספטמבר, 1994


גבירותי ורבותי הנכבדים, השותפים לועידת באקו הבינלאומית "האסטרטגיה של עבודת בעלי-המפעל והשיקום הכלכלי"!

אני בכל לב מברך אתכם לשלום במאורע החשוב הזה - בפתיחת ועידת באקו הבינלאומית ומאחל לכם הצלחות בעבודתכם החשובה מאוד בשביל מדינת אזרביג'אן. הועידה שיש לה תכונה בינלאומית, בלא ספק, מציגה חשיבות גדולה. אך בשביל אזרביג'אן העצמאית שעמדה לדרך של פיתוח חופשי ישנה משמעות חשובה במיוחד.

כידוע, מאז אזרביג'אן השיגה את עצמאותה, היא בונה את חיי מדינתה וכלכלתה בהתבססות על תועלתה הלאומית ועל יסוד עקרונות הדמוקרטיה. וזה מתנה את שינוי-המבנה החשוב של כל השיטה הכלכלית. בקשור לכך אזרביג'אן הכריזה את האסטרטגיה של שידוד-המערכת על יסוד העקרונות כלכלת השוק החופשית והולכת בדרך זאת. טבעי שלרפובליקה שלנו שבמשך 70 שנה חיתה בתנאיי השיטה החברתית-כלכלתית האחרת דרך זאת קשה ומסובכת עד מאוד. אבל עם כל זאת היא הדרך היחידה כדי להתגבר על הקשיים בכלכלה ולצאת מהמשבר החברתי-כלכלתי ולהבטיח את הפיתוח בכלכלה בהתאם לסטנדרדים בינלאומים לשם הכללת אזרביג'אן לשיטה הכלכלית העולמית.

במובן זה ברפובליקה נעשו לא מעט עבודות, ציין הנשיא להלאה. אנחנו שוקדים לבחון בדרכים שונים של קביעת ופיתוח כלכלת השוק החופשית. טבעי שאנחנו נתקלים בקשיים ומרגישים צורך גדול בשימוש אקטיבי יותר של הניסיון העולםי. בקשר לכך ועידת באקו הבינלאומית "האסטרטגיה של עבודת בעלי-המפעל ושיקום כלכלי" רוכשת משמעות חשובה במיוחד בשבילנו. בתוצאה מכך החלטתי להיות איתכם בפתיחת הועידה ולפנות אליכם עם דעותי ובוודאי שבתקוותי לתרומה המהותית שהועידה ועבודתכם בצוותא תתרמו לשיפור של כלכלת אזרביג'אן בדרך תיקונית. שיתוף נציגי הארצות שמעבר לגבול בועידה שישנן נסיון עבודה גדול בתנאיי כלכלת השוק החופשית, בלא ספק, הוא הגורם העיקרי והמכריע כדי לקבוע את דרכי פעילותנו הבאה בשימושנו יותר יעיל בנסיון הכלכלה העולמית והארצות המפותחות שדווקא בדרך כלכלת השוק ועבודת בעלי-מפעל החופשית השיגו הצלחות גדולות. משום כך אני פונה בברכה לאורחים הלועזים שהגיעו לבאקו ולקחו חלק בעבודת הועידה הבינלאמית הזאת ומודה להם על יחסם החם לבעיות כלכלת אזרביג'אן ומקווה שמאמצינו העשויים הצוותא יביאו לתוצאות מעשיות ומוחשות.

באמורי שאנחנו צועדים בדרך קביעת כלכלת השוק ועבודת בעלי-מפעל דיברתי על קושיי תקופת המעבר שלנו. הם באמת קיימים ונושאים תכונה אוביקטיבית ובאיזו שהיא מידה גם חוקית. אבל עם כל זאת לנוכחים באולם זה ידוע ואני עוד פעם הייתי רוצה להגיד שבמשך התקופה כשהחל שידור-המערכת של כלכלת אזרביג'אן ובעיקר בשתי השנים האחרונות נעשו לא מעט עבודות במדינתנו. במשך הזמן הוקמו אלפים מפעלים קטנים והרבה מפעלים שמשתפים פעולה עם בתי-עסק לועזיים, נוצרו תנאיים מסויימים לשם פיתוח עבודת בעלי-מפעל שהביא תוצאות מעשיות ומוחשות. הוקם קרן ממלכתי לסיוע לעבודת בעלי-מפעל חופשית, ננקטו אמצעיים אחרים. והעיקר נוצרו תנאיים מעשיים לפיתוח עבודת בעלי-מפעל וקביעת העקרונות של כלכלת השוק. כדי להבטיח את התנועה בדרך זאת, נוצרו גם עיקרונות חוקיים מסויימים, קובל חוק "על עבודת בעלי-מפעל". הכנס הלאומי של מדינת אזרביג'אן קבע את הכוונות העיקריות של עבודת בעלי-מפעל וננקטו אמצעיים אחרים לשם יצירת יסוד חוקי ותנאיים מתאימים לפעילות אקטיבית של עבודת בעלי-מפעל ויוזמות לפיתוח כלכלתנו בדרך כלכלת השוק.

בו בזמן עם זה מצד המדינה נקבעו אמצעיים מתאמים. ביחוד בעיני חשוב מאוד שאנחנו יצרנו תנאיים לליברליות הכלכלה בכלל ולליברליות של סחר-החוץ בפרט. ב- 5 באפריל בשנה הזאת הוצאה לאור תקנה המביאה בחשבון צירוף אמצעיים על-פי ליברליות כלכלתנו וליברליות של סחר-החוץ ויוצרת תנאיים כדי שכל הנפשות המשפטיות תוכלו לבצע את ייצוא סחורותיהן, וזה יוצר גם תנאיים אסטרטגיים. כדי להתקדם הלאה טבעי שנחוצים גם צעדים אחרים. ביחוד אנחנו נוקטים אמצעיים לשיקום האנפרסטרוקטורה של עבודת בעלי-מפעל של כלכלת השוק, מיחסים חשיבות גדולה לשכלול מערכת הבנק כדי שהיא כאמצעי החשוב ביותר של ביצוע המגמה בכלכלת השוק יוכל להתאים למערכת הבנק הבינלאומית ולהבטיח תנאיים לשם עבודת בעלי-מפעל חופשית. בתחום מערכת המיסים אנחנו שואפים ליצירת תנאיים נוחים באופן מכסימלי לעבודת בעלי-מפעל חופשית.

בהידגשותו שכל אלה רק הצעדים הראשונים, הידר אלייב ציין שאנחנו צפויים לפעול עוד הרבה מאוד. ביחוד - הוא אמר - נחוץ לנו באופן מוחלט ובאומץ לצעוד בדרך הלאמת נכסי-המדינה, שינוי צורת הנכסים ברפובליקה בהתבססות על כך שזה יסייע להתפתחות הייצור והיוצא מזה גם להתפתחות הכלכלה.

לאזרביג'אן יש פוטנציאל כלכלי גדול, כוחות ייצור, אמצעיי עבודה ואוצרות טבע. כדי שכל אלה ישומשו למען העם באופן יעיל לפיתוח כלכלת אזרביג'אן וחיזוק עוצמת הכלכלה, אנחנו צריכים לבצע את האמצעיים.

משום כך הלאמת נכסי-המדינה היא התפקיד החשוב ביותר כשם שעריכת ריפורמות כלכליות רבות חשובה בקשר לכך ואנחנו לא פעם דיברנו על כן. צריכים אמצעיים מעשיים ומוחשים ואני צריך להתוודות שהם לא מספיקים עד מאוד וזאת, ייתכן שאחת הסיבות של המצב המורכב של הכלכלה. אנחנו צריכים לצעוד במסלול המוביל לביצוע הריפורמה החקלאית וליצור תנאיים לעבודת בעלי-מפעל בסקטור חקלאי בהתכוונות שגם פה יש מלאיים גדולים לפיתוח הכלכלה וגם בכללותו לביצוע עקרונות כלכלת השוק בכל תחומי כלכלת אזרביג'אן.

עבודת בעלי-מפעל, בהבנה הטובה של המילה - אמר הלאה ראש מדינת אזרביג'אן - עם שימוש נסיון הארצות המפותחות ביחס כלכלי הוא הגורם החשוב ביותר בשבילנו והממשלה תעשה את הכל כדי שנוכל לצעוד בדרך זאת.

בקשר לכך הייתי רוצה לאזכר את החוק שנותן אפשרויות חוקיות להשקעות לועזיות ומביא בחשבון את הגנתן. לדעתי, חוק זה יוצר תנאיים טובים כדי שעבודת בעלי-המפעל תתפתח אצלנו לא רק במסגרת המוגבלת של אזרביג'אן, אלא קביעת עקרונות כלכלת השוק תבוצע במשותף עם חברות לועזיות ועם שימוש השקעות לועזיות באופן אקטיבי. באזרביג'אן יש תנאיים כדי שהשקעות לועזיות תוכלו למצוא פה את הפעלתן. אני כבר אזכרתי על האפשרויות והפוטנציאל הכלכלי של אזרביג'אן.

זה מחד גיסא. הגורם השני היא הפוליטיקה הממלכתית במובן זה. והיא, איך שכבר אמרתי, מביאה בחשבון יצירת תנאיים נוחים באופן מכסימלי להשקעות לועזיות, לעבודת בעלי-מפעל בשיתוף פעולה ושימוש הנסיון של הארצות שמעבר לגבול.

מובן שבהליכתנו להלאמת נכסי-המדינה ולשינוי צורת הנכסים באזרביג'אן אנחנו צריכים לדאוג גם על הסקטור הממלכתי ולקבוע אמצעיים על-פי שיקומו בהתאם לדרישת כלכלת השוק והניסיון העולמי.

כל התפקידים האלה עומדים בפנינו ואני רוצה לשכנע את המשתתפים בועידה שאנחנו מלאי החלטיות ללכת בדרך הביצוע האקטיבי של ריפרמות כלכליות בכל תחום - בתעשייה, בסקטור החקלאי, בסחר, בתחום אורח-חיים ובכל האנפרסטרוקטורה. אנחנו נזוז קדימה כדי שכלכלת אזרביג'אן תקום לתחיה דרך הריפורמות והאפשרויות האלה. אנחנו מניחים שדווקא בדרך זאת הפוטנציאל האנטלקטואלי והכלכלי הגדול של אזרביג'אן, אוצרות הטבע העשירים וכוחות הייצור יוכלו לפעול, להגביר ולשפר את רמת הכלכלה של הארץ ולהבטיח את יציאתה ממצב המשבר וליצור תנאיים לשם חיים מצויינים של אוכלוסית מדינתנו. תנאיים אלה קיימים ואני באופן אישי בטוח שבהליכתנו בדרך זאת נשיג הצלחות. במובן זה אנחנו תקיפים.

עריכת הועידה הנוכחית, לדעתי, תעזור לנו בביצוע התפקידים שעומדים בפנינו. כאן נוכחים כלכלנים, ומומחים גדולים שהיטב במידה מספקת יודעים את דרכי הקמת השיטה הכלכלית ביסוד כלכלת השוק. ורצוני מתקיים בכך שהועידה הזאת ובעיקר האורחים הלועזים שלנו יוכלו להושיט לנו עזרה יעילה דווקא לשם קביעת דרכים קונקרטים בהתאם תנאיי אזרביג'אן וכלכלתה אשר עשורים רבים התפתחה בתנאיי השיטה הטוטליטרי והסוציאליסטי. משום כך אני מקווה שהופעת אורחינו הלועזים ועיצותיהם היעילות, המלצותיהם לבעלי-מפעלינו ולכל אורגני ממשלת אזרביג'אן שעוסקים בכלכלה ישמשו לנו לעזרה ותמיכה גדולה.

אני כראש המדינה, בתפיסתי עמדה נמרצת בשאלות אלה, מתכנן פגישות עם בעלי-מפעל אזרביג'אן - האנשים שכבר צברו ניסיון מסויים בפעילות עבודת בעלי-מפעל. מהפגישות האלה אני מייחל דו-שיח עסקי, ידיעות על מה שנעשה, מה שהושג בתחום עבודת בעלי-מפעל ומה צריך לעשות במעשי. המבנים הממלכתיים שלנו העסוקים בכלכלה ואנחנו בכללותנו זקוקים לידיעה ממקור ראשון כזאת וטבעי שכל דעה יעילה, כל רעיון טוב והצעה ישומשו על-ידינו. כלומר כל בעל-המפעל של אזרביג'אן צריך לחשוב על עצמו כחלק כלכלת המדינה ולהשקיע את מאמציו לשם פריחת הכלכלה של ארצנו. דווקא בעלי-מפעל כאלה יכולים לבצע את פעילותם באופן מוצלח, לעסוק באופן חופשי בשאלות שהם עוסקים בהן וללא כל הגבלה להשתמש בפוטנציאלו האנטלקטואלי והכלכלתי ובו בזמן להושיט עזרה להתפתחות עבודת בעלי-מפעל וכלכלת השוק באזרביג'אן ולהתגברות על המשבר.

כך אני מתייחס לכל אזרח אזרביג'אן העוסק בפעילות של עבודת בעלי-מפעל. אני מביע את כבודי ויחסי הטוב לפעילותם. אבל היום בעבודת הועידה הזאת לוחקים חלק בעלי-מפעל של אזרביג'אן שכבר השיגו תוצאות מסוימות. אני חושב שהם יכולים מאוד לשאוב מעבודת הועידה הזאת, במיוחד מהניסיון שיוצג פה ע"י אורחינו הלועזים, לערוך חילוף-דעות כדי להבטיח הצלחה לעבודתם ולעבודת בעלי-המפעל במדינת אזרביג'אן העצמאית בכללותה.

בהודותו שוב לאורחי הועידה הלועזים על העזרה באירגון הפורום ועל ההשתתפות בועידתה, הנשיא הביע את תקוותו שמגעיהם העסקים עם אזרביג'אן לא יוגבלו עם העבודה של עכשיו, אלא יימשכו הלאה. אני רוצה לאחל הצלחות ופריחה לכל בעלי-המפעל של אזרביג'אן המבצע את פעילותו למען העם - אמר היידר אלייב. - לרצוני גם להביע ביטחון שועידת באקו הבינלאומית "האסטרטגיה של עבודת בעלי-המפעל והשיקום הכלכלי" תמלא את תפקידה בהתפתחות הבאה של כלכלת י מאחל לכם הצלחות בעבודתכם. תודה רבה בעד תשומת-הלב.