יצירותיו / כלכלה / אירגונים כלכליים בינלאומיים

הנאום של נשיא מדינת אזרביג'אן היידר אלייב באסיפת ראשי המדינות - חברות האירגון לשיתוף- הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור- ב25אוקטובר, 1996


אדון יושב-הראש הנכבד!

ראשי המדינות והממשלות הנכבדים!

גבירותי ורבותי!

זאת הנאה כבירה בשבילי לברך את ראשי המדינות והממשלות הנכבדים, חברי המשלחות, המדינות המשתתפות ונציגי הארגונים הבינלאומיים שלוקחים חלק במפגש המסורתי שלנו בתחום שיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור.

אני מברך לשלום בכנות את ראש ממשלת הפדרציה הרוסית ויקטור סטפאנוויץ צ'רנומירדין הנכבד מאוד בעניין היבחרותו כיושב-ראש לאסיפתנו. ואני מביע הכרת-טובה לממשלת רוסיה ולכל הרוסים בעד שימת-לב, הסברת-פנים והכנסת-אורחים והתנאיים המצויינים שנוצרו בשביל עבודתנו בבירת רוסיה - בעיר מוסקווה היפה.

בכבוד רב קיבלתי את האיגרת של נשיא רוסיה בוריס ניקוליוויצ' ילצין ואני מוסר לו את כבודי העמוק וברכתי, איחול הבראה יותר מהר ועבודה מוצלחת למען הדמוקרטיה ברוסיה.

בשבילנו חשוב מאוד להשתתף בעבודתו של האירגון לשיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור שמציג עוד יותר כושר-קיום, הכרחיות ופרספקטיבה.

ברגש הסיפוק אפשר להגיד שבמשך הזמן שעבר לאחר האסיפה הראשון של האירגון לשיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור שנערך ב- 1992 הוגשמה עבודה גדולה, התרחב והתעמק שיתוף-פעולתנו, במיוחד בתחום אנרגטיקה, תובלה, בזק וסחר.

איזור הים השחור מחזיק ברשותו מערכת העורקים החשובים של תובלה ומימוש מוצלח של כל הפרויקטים המשותפים תלוי בשיתוף-הפעולה בתחום ההתפתחות בתחבורה. במובן זה אחד מהכיוונים הפרספקטיביים בפעילות שלנו הוא יצירת רשת התובלה האירואסית של טרנסית שעשויה בעיתה ע"י יצירת הפרוזדורים «מזרח-מערב» ו«צפון-דרום». אחרי ככלות הכל אלה צריכים לערוב חיבור האינפראסטרוקטורה של תובלת כל הארצות באיזור הים השחור עם סיכוי האנטגרל של האינפראסטרוקטורות הלאומיות בצמתים מתאימים של מערכת התובלה הטרנסאירופית.

לבריכת הים השחור יש קשרים רבים עם קווקז ועם בריכת הים הכספי. לכן הסבת ארצות אחרות הסמוכות לים הכספי לעבודתו של שיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור יכולה, לפי דעתי, להגביר ממש את שיעור-היכולת והאפשרויות בארגוננו.

הודות למצבה הגאוגרפית לאזרביג'אן יש לה אפשרויות כדי לארגן קשרי תובלה ותחבורה בין אירופה לבין אסיה, ואנחנו מתכוונים לשתף פעולה בכיוון זה באופן דחוק עם כל המדינות המעונינות.

חשיבות גדולה אנחנו מייחסים לפרויקט התאחדות מערכות האנרגיה החשמלית של מדינות שיתוף- הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור. משמח מאוד שלמימוש הפרויקט הזה הצטרפו כבר לשכת הים השחור על-פי אנרגטיקה המרכזית, הברית האירופית, בנקים בינלאומיים ומבנים פיננסיים.

אני מקדם בברכה את אישור ההסכם בעניין יצירת והתפתחות בנק הסחר של הים השחור ע"י המדינות המשתתפות בארגוננו ואני מקווה שכבר בתחילת השנה הבאה הוא יתחיל לפעול ויבטיח את השקעת הפרויקטים האיזוריים הגדולים.

להערכתי להצלחות פעילותנו במשך השנים שעברו אני רוצה לציין ששיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור,לדעתי, כל עוד נשאר כאירגון דינמי בצורה בלתי-מספקת. לביצוע המוצלח של הפרויקטים שעשויים בצוותא נחוצה הגדרת הבסיס המשפטי של שיתוף-הפעולה באופן יותר מדוייק ויצירת מנגנון ארגוני ויעיל שיתאם את העבודה של כל מבני שיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור.

אנחנו צריכים לצור במאמצים כלליים אקלים נעים ליצרנות פרטית באיזור שיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור ועל מנת זה נחוץ להפעיל את מועצת העסקים שלו.

המשימה החשובה ועריבת ההצלחה של שיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור היא הפתיחות, שיתוף-הפעולה היעיל עם ההתאחדויות האיזוריות כמו הברית האירופית, חבר המדינות העצמאיות, אירגון לשיתוף פעולה כלכלי וכו'. זה יכול היה לגרום לא רק למימוש המוצלח של הפרויקטים העשויים בצוותא בתחום הכלכלה, אלא גם לעליית האבטוריטה הבינלאומית של ארגוננו.

גבירותי ורבותי הנכבדים!

התחילה המאה העשרים ואחת. את אלף השנים השלישי אנושות צופה בתקווה גדולה לשלום, לקביעות וחיי-רווחה.חובתנו היא לתרום תרומתנו בהישג המטרה ההסטורית הזאת.זה מחייב אותנו לעמוד היכן בפני כל ההכוונות המכוונות נגד השלום, להלהבת מלחמות וסכסוכים מלחמתיים.

איזור בריכת הים השחור שהתנסה תוצאות קשות של מלחמות רבות במיוחד זקוק לזה.

אנחנו צריכים להופיע היכן ובהחלטיות נגד התגלויות הבדלנות, הלאומנות התוקפנית והטרוריזם הבינלאומי המשטתפים בזמנים האחרונים. אנחנו צריכים לשמור על העקרונות של שלמות טריטוריאלית וריבונות כל ארץ שנודעו בינלאומית.

ידוע איזה ערך עצום יש לקווקז לשם מימוש התוכניות של שיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור. בינתיים קווקז סובל חמור מסיכסוכים מלחמתיים. סובלים כל המדינות וכל העמים של קווקז. משום כך חיסול הסיכסוכים המלחמתיים בקווקז הוא התנאי החשוב ביותר לשיתוף-הפעולה הכלכלי המוצלח בבריכת הים השחור.

הפסד כביר נגרם לארצנו בצורה תוקפנית מצד ארמניה במטרה לקרוע את איזור נגורני קראבח מעל מדינת אזרביג'אן. עשרים אחוז מהשטח של מדינתנו נכבש, יותר ממיליון אזרחינו גורשו ממקומות מגוריהם. הפליטים האלה גרים בעיירות האוהל בתנאים קשים.

במאי ב- 1994 הושג הסכם על הפסקת האש שמוקפד עד היום. אומנם אין שלום מוחלט. אנחנו ברציפות שואפים להשיג הסדר של שלום בסכסוך ארמניה-אזרביג'אן באמצעות שיקום שלמות טריטוריאלית של אזרביג'אן, שיבת הפליטים למקומות מגוריהם והשגת סטטוס גבוה של אוטונומיה לנגורני קראבח בהרכב מדינת אזרביג'אן. אני חושב שהעיקרון המקיף כזה יכול היה להיות יסוד לפתרון השלום לכל הסכסוכים המלחמתיים בקווקז.

הוד מעלתו!

איני מסתפק שעבודתנו העשויה בצוותא באירגון שיתוף-הפעולה הכלכלי של בריכת הים השחור תסייע להגברת שלום וקביעות באיזורנו, לעליית האמידות וצמיכת עמנו. משום כך אני עוד פעם מאשר את הנכוכות של מדינת אזרביג'אן לשיתוף-הפעולה הדחוק ביותר במסגרת ארגוננו למען ההישג של מטרות אצילות.

רב תודות בעד תשומת-הלב.