Azerbajdzsán népének köszöntése a Gurban bayram ünnepe alkalmából – Baku, 2000. március 14.


Tisztelt Honfitársaim!

Szívélyesen köszöntöm önöket a szent Gurban bayram, a muzulmán világ testvériségének és szolidaritásának napja alkalmából, legjobb kívánságaimat tolmácsolom népünk felé.

Annak ellenére, hogy Azerbajdzsán népe hosszú évekig az idegen ideológiák és rendszerek tiltása alatt élt, nem távolodott el történelmi gyökereitől, megőrizte nemzeti-erkölcsi értékeit, szokásait és hagyományait, vallási ünnepeit és szertartásait. A szent Gurban bayram megtartása egy örömteli nap, amelyen a Mindenható kiválasztotta az emberek számára a hatalmas iszlám vallást, mint igaz utat, s egyike azon nemzeti-vallási hagyományainknak, amelyeket sok évszázadon keresztül hoztunk magunkkal.

Minden évben ünnepeljük a Gurban bayramot a független Azerbajdzsáni Köztársaságban, ahol felállítottuk a demokratikus alapelveket, a szabad hitgyakorlást és a lelkiismereti szabadságot, mint egy össznépi ünnepet.

Drága Nővéreim és Fivéreim!

Ezen a szent ünnepen csatlakozom a Mindenhatóhoz szóló imáikhoz, kívánságaikhoz, a béke, népünk nyugalma és jóléte nevében, és szeretném önöket biztosítani arról, hogy nincs messze az a nap, amikor földjeink szabadok lesznek, menekültjeink visszatérnek otthonaikba, népünk elnyeri az igazságos békét és az őt illető igazán jó életet.

Küldjön a Mindenható mindannyiuknak egészséget, családjuknak boldogságot, otthonainkba bőséget!

Köszöntöm önöket a Gurban bayram alkalmából!

Hejdar Alijev,

Az Azerbajdzsáni Köztársaság elnöke.

„Bakinszkij rabocsij”, 2000. március 15.