Az Azerbajdzsáni Köztársaság Elnökének, Hejdar Alijevnek a történelmi Selyemút helyreállítása kapcsán Bakuban tartott Nemzetközi Konferencián elhangzott beszéde – 1998. szeptember 8.


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tisztelt Államelnökök és Delegációk!

Hölgyeim és Uraim!

Az emberi civilizáció történetében az utak, a szállítási útvonalak mindig hatalmas szerepet játszottak, hatást gyakorolva az élet minden területére – a politikára, a gazdaságra, a kultúrára. Ennek egyik ékes példája és szimbóluma a Nagy Selyemút – sok ország és nép ezeréves történelmét, az ősi Kína kultúráját, az európaiak nagy földrajzi felfedezéseit, a középkori muzulmán reneszánsz vívmányait és sok egyebet magában foglaló globális, egyedülálló jelenség.

Azerbajdzsán ősidők óta a Nagy Selyemút fontos láncszeme volt, egy sajátos, Európát és Ázsiát összekötő híd szerepét betöltve. A Kaukázus országai, a Kaszpi- és a Fekete-tenger medencéi alkotta zóna a fejlett kereskedelem, a kulturálisan egymást kölcsönösen gazdagítás, a vallási türelem területe, a Nagy Selyemút egyik ősi része volt.

Az emberiség történelmének kitörölhetetlen részeként a Nagy Selyemút a felemelkedések és a visszaesések időszakait is megélte. A háborúk, az ideológiai és geopolitikai ellentétek, a választóvonalak korszakában egy szép legendává válva tűnt el az életünkből.

De véget ért a hidegháború, a nemzetek függetlenséget szereztek, az összemberi értékek, a demokratikus normák, az integrációs folyamatok a világpolitika domináns tényezőivé váltak, és a történelem folyása maga követeli ismét a Nagy Selyemút gondolatával való törődést.

El kell ismerni az Európai Unió előrelátó döntését, amelynek kezdeményezésére 1993-ban Brüsszelben létrejött egy, a nemzeti és államközi szállítási, kereskedelmi kommunikáció fejlesztése stratégiája megvitatásának szentelt különleges találkozó a kaukázusi és a közép-ázsiai országok között.

Az ezen a találkozón létrejött "Európa-Kaukázus-Ázsia közlekedési folyosó" program (TRACECA) az eurázsiai térségben megvalósuló egyik legdinamikusabb, gazdaságilag leghatékonyabb projektté vált.

Az eltelt öt év alatt, a programban résztvevő országok szoros együttműködésének, az Európai Unió Bizottsága aktív támogatásának köszönhetően, nagy munkát hajtottunk végre a kommunikációs objektumok modernizációja és építése, a megfelelő törvények és kódexek kidolgozása, az alkalmazottak felkészítése, a vám- és illetékpolitika tökéletesítése területén.

A program fejlesztéséhez hozzájáruló fontos esemény volt az Azerbajdzsán, Grúzia, Türkmenisztán és Üzbegisztán közötti szállítmányozás rendezéséről szóló Egyezmény 1996 májusában Türkmenisztánban, Serahs városában történt aláírása, amelyhez azután csatlakoztak más államok is. Jelen egyezménynek köszönhetően ötven százalékkal csökkentek a díjak, egyszerűsödött a vámolás, biztosítva van a szállítmányok biztonsága és épsége. Ennek eredményeként az utóbbi években majdnem tízszeresére nőtt az Kaukázuson áthaladó folyosón lebonyolított, Európa és Ázsia közötti áruforgalom mértéke.

A TRACECA program sikeres megvalósulása megteremtette az alapot együttműködésünknek egy magasabb szintre emeléséhez – a Nagy Selyemút helyreállítása programjának elfogadásához, aminek jelen konferenciánkat is szenteljük.

A TRACECA munkacsoportja által előkészített "Sokoldalú nemzetközi közlekedési alapegyezmény az Európa-Kaukázus-Ázsia közlekedési folyosó fejlesztése kapcsán", ennek műszaki mellékletei, valamint a bakui egyezmény fontos gazdasági, politikai, történelmi jelentőséggel bírnak.

Ezek elfogadása elő fogja segíteni a kereskedelem fejlődését, a természeti kincsek kiaknázását és szállítását, a kölcsönösen kielégítő gazdasági együttműködést az európai, a fekete-tengeri, a kaukázusi, a Kaszpi-tengeri és az ázsiai régiókban.

A történelmi Selyemút helyreállítása, új országok és régiók bevonása erős impulzus lesz népeink közeledése és kölcsönös gazdagítása, a független országaink függetlensége és szuverenitása megerősítése, demokratikus, piacgazdasági reformok megvalósítása szempontjából, és a béke, a stabilitás és a biztonság garanciájává fog válni mindenki számára.

A Nagy Selyemút a múltban veszi kezdetét, de útként szolgál a jövőbe. Én is hiszem, hogy ha együtt indulunk el ezen az úton, együttműködve, tisztelve és támogatva egymást, akkor ez az út a felvirágzáshoz és a jóléthez vezeti népeinket.

Köszönöm a figyelmüket!