Az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökének, Hejdar Alijevnek az "Évszázad szerződése" aláírásának ötödik évfordulója alkalmából megrendezett hivatalos fogadáson, a Gulistan palotában elhangzott beszéde - 1999. szeptember 20.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Vendégeink és Barátaink!

Még egyszer köszöntöm Önöket a fenséges Gulistan palotában, és kívánom, hogy jó hangulatban teljen ez az ünnepi nap!

Ma, az "Évszázad szerződése" aláírásának ötödik évfordulója tiszteletére rendezett ünnepélyes ceremónián részletesen beszéltünk ennek a szerződésnek a politikai, gazdasági, szociális és morális jelentőségéről. Ugyanakkor, ma nem maga a szerződés tölt el bennünket nagy örömmel, hanem annak az elmúlt öt év során látható sikeres teljesítése, a pozitív eredmények, amelyek közös munkánk gyümölcsei.

Beszédemben megemlítettem, hogy Azerbajdzsán olajipara 150-éves múltra tekint vissza, és elmondhatom, hogy az ország függetlenségének kivívása előtt az azeri nép soha nem volt ennek a kincsnek a gazdája. Azerbajdzsán, Baku olajával már a XIX. század második felétől, a XX. sz. elejétől vonzza a világ olajvállalatait, üzletembereket, és egy sor külföldi vállalat tevékenykedett itt sikeresen, ezzel biztosítva az olajtermelést. Ehhez a folyamathoz csatlakoztak azerbajdzsáni üzletemberek, akik a külföldi olajcégekkel közösen folytatták az olaj kitermelését és a világpiacokra történő elszállítását. Természetesen mindez Azerbajdzsánnak, Baku városának nagy hasznot jelentett és elősegítette fejlődését. Emlékezhetünk a Nobel fivérekre vagy Gadzsi Zejnalabdin Tegijevre, mint Azerbajdzsán jótevőire és nagyvállalkozóira, mint olyan emberekre, akik azokban az években használták Azerbajdzsán gazdagságát és hasznot húztak belőle, de, ezzel együtt, fejlesztették Baku városát is.

A XIX. sz. végén, a XX század elején Baku intenzív fejlődésen ment át. A korszak követelményeinek megfelelően jöttek létre iparvállalatok, épültek a lakóházak, a különböző irodaépületek és kereskedelmi központok, és mindez egy szép, európai stílusú várossá tette Bakut. Az abban az időben épült épületek többsége valóban csodálatos építészeti emlékké vált.

Mi a mai napon hálával emlékezünk azokra a külföldi vállalatokra, valamint a hazai üzletemberekre, akik országunkban olajkitermeléssel foglalkoztak.

Önök is tudják, hogy 1918-ban az első Azerbajdzsáni Köztársaság, mint független állam, megpróbálta gazdagságát a nép érdekében felhasználni, de, mivel önállósága nem tartott sokáig, nem érte el célját. 1920-tól pedig Azerbajdzsán a Szovjetunió részeként működött. Ma bátran mondhatjuk, hogy az 1920 óta eltelt 70 év során Azerbajdzsán olajipara nagy fejlődést mutatott, és ennek oka az volt, hogy abban az időben a szovjet hatalomnak, a szovjet álamnak nagy szüksége volt az olajra. A Szovjetunió iparának és gazdaságának fejlődése sok olajat igényelt. Ha megnézzük, hogy az azokban az években a Szovjetunió területén kitermelt olaj 80, sőt, talán 90 %-át a bakui olaj adta, akkor el lehet képzelni, mekkora szüksége volt a szovjet hatalomnak, a szovjet államnak a Bakuban kitermelt olajra.

Azerbajdzsán népe, az olajmunkások és országunk tudósai nagy szolgálatot tettek az olajipar fejlesztéséért, és nem kis eredményeket értek el. Még egyszer megjegyezném, hogy a II. világháborúban a német fasizmus felett aratott győzelemben az azeri olaj felbecsülhetetlen szerepet játszott. Azerbajdzsánnak nagy szerepe van a Szovjetunió más régiói olajiparának fejlesztésében is. Büszkén mondhatjuk, hogy az azeri olajmunkások és tudósok részt vettek az olyan oroszországi olajlelőhelyek megnyitásában, mint a "Második Baku", "Harmadik Baku", "Negyedik Baku", és sokan közülük a mai napig ezeken a területeken - Szibériában, Tyumenyben - élnek, és a mai napig olajtermeléssel foglalkoznak.

A Kaszpi-tengeri olajlelőhelyek megtalálásában, ezeknek a lelőhelyeknek az ipari módon történő kiaknázásában Azerbajdzsán világelső volt. Azerbajdzsánban az olaj ipari módon történő kitermelésének kezdetétől és a mai napig a föld és a tenger mélyéből 1 milliárd 500 millió tonna olaj került kitermelésre. Ebből körülbelül 450-500 millió tonnát a Kaszpi-tenger mélyéről termeltek ki. Ugyanakkor ez idő alatt Azerbajdzsán népe nem volt gazdája saját természeti erőforrásainak. Azerbajdzsán nem volt független állam, és az országunkban kitermelt olaj, természetesen, a Szovjetunió szükségleteinek kielégítését szolgálta.

A múltban hosszú évekig dolgoztam Azerbajdzsánban, 1969-től kezdve pedig Azerbajdzsán vezetője voltam. Ezt jól tudom és jól emlékszem erre. Azt követelték tőlünk, hogy növeljük a szénhidrogén kitermelését, s mi megtettük, de az ebből származó összes jövedelem a Szovjetunió közös költségvetését gyarapította. Vagyis, tekintet nélkül a nagy haszonra, amelyet Azerbajdzsán olajipara hozott, országunk ennek a haszonnak a nagyobbik részét nem kapta meg. Emlékeztetve önöket a történelemre, elmondanám, hogy Azerbajdzsán csak állami függetlenségének elnyerése után lett saját sorsának és kincseinek gazdája, és kapott lehetőséget a gáz- és olajkészletek szabad felhasználására, amelyek országunk legnagyobb értékét képviselik.

Hálásak vagyunk a múltnak, de boldogok is vagyunk, hogy végre, a XX. sz. végén, Azerbajdzsán elnyerte nemzeti szabadságát, állami függetlenségét, és maga határozza meg, hogyan és milyen módon használja fel saját természeti kincseit.

Az "Évszázad szerződése" történelmi jelentőségű esemény is, amely Azerbajdzsán állami függetlenségének elnyerése után jött létre. Csak azután volt lehetőségünk önállóan, senkitől sem függve tárgyalásokat folytatni a világ különböző országaival, olajvállalataival, hogy független állammá váltunk. Az ezen a területen általunk elvégzett legkiemelkedőbb, legnagyobb, legfontosabb történelmi jelentőséggel bíró munka az "Évszázad szerződésének" előkészítése és aláírása volt. Ma, ezen az ünnepélyen, már szó esett arról, hogy milyen nehéz körülmények között dolgoztunk a szerződés előkészítésén, milyen, a belső és külső erők által keltett nehézségekbe ütköztünk. De mi határozottak voltunk, kockáztattunk, és elértük az "Évszázad szerződésének" aláírását.

Az "Évszázad szerződése" ebben a fenséges Gulistan palotában került aláírásra. Az a nap számunkra nagy nappá, örömteli ünnepnappá vált. Ezzel együtt jól tudtuk, hogy nagy felelősséget vettünk magunkra, és még nagyon nagy megpróbáltatások várnak ránk. Ma büszkén mondhatom, hogy tisztességgel túlestünk mindezen megpróbáltatáson, megoldottunk minden nehézséget, ellenálltunk mindenféle nyomásnak, és rövid idő alatt elértük az "Évszázad szerződésének" megvalósítását. Természetesen ezek az eredmények a nagy olajvállalatokkal végzett közös munka eredményei.

Ma bátran mondhatjuk, hogy a szerződés aláírása után megalakult Nemzetközi Műveleti Társaság és az Azerbajdzsáni Állami Olajvállalat, az Azerbajdzsáni Állam és kormánya vezetése és állandó támogatása mellett, nagyon nagy munkát végzett el, és ez vezetett minket erre az eredményre.

Az "Évszázad szerződése" ötödik évfordulóját ünnepelve mondjuk, hogy túlléptünk a nagy nehézségeken. Igazoltuk partnereink belénk vetett bizalmát, azokét az országokét, államokét, amelyekhez ezek a nagy olajvállalatok tartoznak. Önálló, független államként megmutattuk a világnak, hogy Azerbajdzsán népe, az olajmunkások, és országunk tudósai képesek még nagyobb sikerek elérésére is. Természetes, hogy ez mindannyiunkban, személyesen bennem is büszkeséget vált ki.

Az "Évszázad szerződésének" ötödik évfordulóját ünnepelve hálával gondolunk minden államra, szervezetre, társaságra, amelyek a szerződés aláírásában szolgálatunkra voltak és támogattak bennünket. Ma itt hálánkat fejezzük ki az azerbajdzsáni Nemzetközi Műveleti Társaságnak, az Azerbajdzsáni Állami Olajvállalatnak és a szakembereknek, tudósoknak, mérnököknek, technikusoknak, munkásoknak, akik közreműködtek a szerződés teljesítésében, és mindenkinek, aki ebben a szférában dolgozott. Ahogy már említettem, a szerződés aláírásakor és teljesítése során egy sor akadályba, nehézségbe ütköztünk, de a szerződést aláíró társaságok, és az államok, amelyek kötelékébe ezek a cégek tartoznak, velünk együtt magabiztosan haladtak előre. Ezért hálámat, megbecsülésemet fejezem ki a szerződést aláíró cégek országainak és kormányainak.

A szerződés előkészítésének idején, és, többek között, a megvalósítása időszakában, beleértve a "Baku - Szupsza" kőolajvezeték létrehozásával kapcsolatos döntések elfogadását, külön értékelem az Amerikai Egyesült Államok kormányának, többek között Bill Clinton Elnök Úrnak a szerepét.

Ma, a szerződés fantasztikus eredményeit ünnepelve, az "Évszázad szerződése" után 18 szerződés aláírását bemutatva a világnak, bebizonyítottuk, hogy Azerbajdzsán képes a kornak megfelelő szinten működni, és meg is fog tenni sok mindent, a piacgazdaság elvei alapján, felhasználva a külföldi befektetéseket.

Ma az azerbajdzsáni Nemzetközi Műveleti Társaság elnöke, Woodward úr, beszédében említést tett a társadalmi-politikai stabilitás hat éven keresztüli biztosításáról Azerbajdzsánban a szerződés megvalósítása és az általunk elvégzett munka érdekében, és kiemelkedő osztályzattal értékelte munkánkat. Az államfőktől és kormányoktól, vállalatoktól, különálló szervezetektől és több olajvállalattól kapott üdvözlő levelekben szintén külön kiemelik a külföldi befektetések számára Azerbajdzsánban létrehozott kiemelkedő feltételeket. Igen, ha nem biztosítottuk volna az ország társadalmi-politikai stabilitását, nem küszöböltük volna ki az Azerbajdzsánt szétromboló, széttagoló erőket, nem likvidáltuk volna ezeket, akkor köztársaságunkban nem jöhettek volna létre a normális élet feltételei, a külföldi vállalatok nem jöttek volna hozzánk, vagy, ha jöttek volna, akkor gyorsan haza is tértek volna.

Bebizonyítottuk, hogy Azerbajdzsán megbízható partner. Bebizonyítottuk, hogy Azerbajdzsánban a külföldi tőke beáramlásának és felhasználásának minden feltétele adott. Bebizonyítottuk, hogy az Azerbajdzsánba érkező üzletemberek, cégek, polgárok szabadon, nyugodtan élhetnek és dolgozhatnak nálunk. Remélem, hogy az "Évszázad szerződése" után aláírt szerződések még csodálatosabb eredményeket hoznak. A "Sah-Deniz" lelőhelyen fellelt gázkészletek és az elért eredmények ennek ékes bizonyítékát adják. Mint tudják, egy héttel az aláírása előtt, a belső erők megpróbálták megzavarni a "Sah-Deniz" lelőhellyel kapcsolatos szerződés előkészítését. Ennek ellenére mi aláírtuk a szerződést és bebizonyítottuk azoknak, akik nem hittek benne, vagy szándékosan az emberek ellen léptek fel, hogy mi mindent az azeri nép nemzeti érdekeinek nevében teszünk, és ezért vagyunk képesek ilyen sikereket elérni.

A Kaszpi-térség Azerbajdzsánhoz tartozó területén még sok szénhidrogén lelőhely található. Nem kételkedem abban, hogy a következő években újabb és újabb szerződéseket fogunk aláírni. Már sok ajánlatot kaptunk ezzel kapcsolatban.

Kijelentem, és mindenkit biztosítok arról, hogy a jövőben még több lehetőséget, jobb feltételeket teremtünk az újabb és újabb - Azerbajdzsán nemzeti érdekeinek megfelelő - szerződések aláírására. Egy nagy munka elején járunk. Az általunk ma elvégzett munka, az alap, amelyet az "Évszázad szerződése" teremtett meg, fantasztikus lehetőségeket teremtenek az azeri nép jólétéhez, fejlődéséhez, a független Azerbajdzsáni Állam szuverenitásának a XXI. században történő további megerősítéséhez, és hiszem, hogy a XXI. század lesz a független Azerbajdzsáni Állam legboldogabb időszaka.

Még egyszer hálámat fejezem ki mindazoknak, akik velünk dolgoztak az elmúlt öt év alatt.

Hálámat fejezem ki a kormány-delegációknak, akik azért érkeztek Azerbajdzsánba, hogy együtt ünnepeljünk ezen a napon. Sok sikert kívánok mindenkinek a jövőbeli munkájukhoz!

Az "Évszázad szerződése" tiszteletére!

Az "Évszázad szerződése" jövőbeli eredményeinek tiszteletére!

A jövőbeli, még gyümölcsözőbb együttműködés tiszteletére!

Az azerbajdzsáni olajmunkások tiszteletére!

A külföldi szakemberek tiszteletére, akik az azeri olajmunkásokkal vállvetve dolgoznak országunkban! Emelem poharam, Tisztelt Vendégeink, az Önök tiszteletére!

Köszönöm.