Az Azerbajdzsáni Köztársaság Elnökének, Hejdar Alijevnek az Azerbajdzsáni Köztársaság és az Európai Unió közötti Partnerségi és együttműködési megállapodás aláírási ceremóniáján elhangzott beszéde - Luxemburg, 1996. április 22


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mai napon az Azerbajdzsáni Köztársaság és az Európai Unió között aláírt Partnerségi megállapodás történelmi jelentőségű esemény, amely nagyon nagy jelentőséggel bír a fiatal és független azerbajdzsáni állam számára.

A megállapodás széles távlatokat nyit a minden irányba kiterjedő együttműködés fejlesztéséhez, az integráció elveinek megerősítéséhez, az emberi jogok védelméhez, a fejlődés és a gyümölcsöző együttműködés eléréséhez egész Európa területén.

Azerbajdzsán nagy reményeket táplál a jövőbeni folyamatokkal és az európai országok egymás közötti integrációjával kapcsolatban. Egyenjogú partnerként kész aktív szerepet vállalni ezekben a folyamatokban.

Azerbajdzsán állami függetlenségének kivívása után határozottan halad tovább a demokratikus, jogi, világi államberendezkedéshez vezető úton. Rövid idő alatt nagy sikereket értünk el ezen a területen. A köztársaságban több mint harminc politikai párt tevékenykedik, megszilárdult a politikai pluralizmus, a szólás-, sajtó-, és lelkiismereti szabadság. Referendum útján elfogadásra került a független Azerbajdzsán első, demokratikus Alkotmánya. A többpártrendszernek megfelelően lezajlottak az első demokratikus parlamenti választások.

A szabad vállalkozó szellemen és a piacgazdaságon alapuló, átfogó gazdasági reformokat hajtunk végre. Elfogadásra került és megvalósítás alatt áll a tulajdon privatizációjának állami programja. Minden feltétel biztosított a magánszektor létrejöttéhez és a külföldi tőke bevonásához.

A világ vezető országaival aláírt megállapodások fontos szerepet játszanak Azerbajdzsánnak a világgazdasági rendszerbe történő integrációjában. Látványos példája ennek a Kaszpi-tenger Azerbajdzsánhoz tartozó területe energetikai erőforrásainak együttes kiaknázása céljából külföldi társaságokkal kötött "olajszerződések".

A gazdasági reformok megvalósítása céljából szorosan együttműködünk a nemzetközi pénzügyi intézetekkel és nemzetközi szervezetekkel. Külön figyelmet szentelünk az Európai Unióval történő együttműködésnek.

Az Európai Unió által felhalmozott tapasztalatok és sikerek, amelyeket az Unióhoz tartozó államok demokráciájának fejlődése, a hatékony gazdaság létrehozására, és népeik jólétének biztosítására tett erőfeszítések során értek el, kitűnő példaként szolgál a fiatal, és független államok számára.

Az Európai Unió az egész világon nagy sikereket ért el a béke és a biztonság védelmének és megerősítésének területén. Az Európai Unió elvhű hozzáállása több fontos nemzetközi problémával kapcsolatban nem egyszer segítette a konfliktusok igazságos rendezését úgy Európában, mint annak határain túl. Reméljük, hogy az Európai Unió aktív részt fog vállalni a Dél-Kaukázusban fennálló problémák rendezésében, és ez tényleges hatást fog gyakorolni régiónkban a béke és a stabilitás mielőbbi megteremtésére.

Az Azerbajdzsán elleni agresszió eredményeként területünk húsz százaléka elfoglalásra került, települések, városok, szociális, népgazdasági objektumok, kulturális emlékek ezrei semmisültek meg. Több mint egy millió azerbajdzsáni állampolgár hagyta el az elfoglalt területeken álló házát, akik jelenleg is menekültként élnek.

A népnek okozott nagy veszteségek, anyagi és erkölcsi károk ellenére, az Örményországgal fennálló konfliktus tárgyalások útján történő, az EBESZ Minszki csoportjának keretein belüli békés rendezése mellett állunk. A béke megteremtéséhez el kell ismerni az államok szuverenitását, azok területi egységét és határaik sérthetetlenségét, valamint be kell tartani a nemzetközi jogi normákat.

Ezen az irányadó tanácskozáson még egyszer kijelentem, hogy a továbbiakban is kitartunk ezen elvek mellett az Örményország és Azerbajdzsán közötti béke megteremtésének folyamatában.

Ehhez a teljes örmény haderőt ki kell vezényelni az elfoglalt azerbajdzsáni területekről, a menekülteknek vissza kell térniük házaikba.

Az Azerbajdzsáni Köztársaság kész az Azerbajdzsáni Állam részeként Hegyi Karabachnak a mai, világviszonylatban előforduló gyakorlat szerinti legmagasabb státuszt biztosítani. A két állam közötti béke megteremtése biztosítja a régió stabilitását és gazdasági fellendülését.

Megragadom az alkalmat, hogy hálámat fejezzem ki az Európai Uniónak az Azerbajdzsánnak nyújtott humanitárius segítségéért. A segítség a háborús agresszió alatt szenvedő emberek ezreinek életét könnyítette meg. Remélem, hogy az Európai Unió a továbbiakban is tevékeny segítséget fog nyújtani fiatal államunk problémáinak leküzdésében.

Egy új fejezetet nyitva Azerbajdzsán és az Európai Unió együttműködésében, még egyszer kijelentem, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a béke és a stabilitás, valamint egész Európa jólétének nevében.

Köszönöm a figyelmet.

A szöveg orosz nyelvről magyarra a "Bakinszkij rabocsij" c. újság 1996. május 4-i száma alapján került lefordításra.