Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, Őexcellenciája Kofi Annan részére – Baku, 1999. július 5.


Tisztelt Főtitkár Úr! 

Kihasználva a lehetőséget mély hálámat fejezem ki Önnek az oly magasztos eszme elérése iránt tanúsított igyekezetéért, mint az emberi jogok egyetemes nyilatkozatába foglalt emberi jogok és alapvető szabadságok biztosítása, valamint azért, hogy értékelte az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának céljai iránti szüntelen elkötelezettségünket.

Ezzel együtt fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Azerbajdzsáni Köztársaság, a világ összes, haladó elveket valló lakójával együtt, tevékenyen részt vesz az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának életre hívására irányuló eseményeken. 

Az Azerbajdzsáni Köztársaság, elnyerve az állami függetlenséget, kinyilvánította a demokratikus elvek, az emberi jogok és az alapvető szabadságok betartása iránti hűségét. 

Az Azerbajdzsáni Köztársaság, amely megvalósította az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának céljait és feladatait, csatlakozott a 125 nemzetközi konvencióhoz, beleértve az emberi jogok védelmét érintő sokoldalú szerződéseket – a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányát; a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát; a Faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt; a Kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményt; a Nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezményt. 

Az élethez való jog biztosítása érdekében, amely a nemzetközi emberi jogi megállapodásokban és az Azerbajdzsáni Köztársaság Alkotmányában került rögzítésre, Keleten elsőként az Azerbajdzsáni Köztársaságban, 1998. február 10-én elfogadásra került a halálbüntetés felszámolásáról szóló törvény. 1998. december 11-én országunk csatlakozott a halálbüntetés felszámolására irányuló második fakultatív jegyzőkönyvhöz, a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányához. 

Az alapvető emberi és állampolgári jogok és szabadságok biztosítása érdekében az Azerbajdzsáni Köztársaságban elfogadásra kerültek a megfelelő törvények, rendeletek és Elnöki intézkedések, beleértve az Azerbajdzsáni Köztársaságnak az Információ szabadságáról, a Független gyülekezési szabadságról szóló törvényeit, és az Azerbajdzsáni Köztársaság Elnökének rendeleteit az Emberi és állampolgári jogok és szabadságok biztosítását illető intézkedésekről, a Szólás, a gondolatok és az információ szabadságának az Azerbajdzsáni Köztársaságban történő biztosítását illető kiegészítő intézkedésekről, az Azerbajdzsáni Köztársaság Elnökének rendelkezéseit az Egyesült Nemzetek Szervezetének az emberi jogokat illető egyetemes nyilatkozatának 50. évfordulójának megünnepléséről, az emberi jogok védelmét érintő állami program jóváhagyásáról, és más normatív jogi jegyzőkönyveket. 

Jelenleg a nemzetközi szervezetek támogatása mellett egy sor, az emberi jogok védelmét érintő törvénytervezet áll előkészület alatt. 

Országunk nagyra értékeli és folyamatosan fejleszti az emberi jogok területén az együttműködést a tekintélyes nemzetközi szervezetekkel, többek között az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatalával. 

Szeretném külön kiemelni az 1998. augusztus 18-án az Azerbajdzsáni Köztársaság és az ENSZ Emberi Jogi Központja által aláírt, az emberi jogok fejlesztését és védelmét érintő potenciál megerősítéséről és infrastruktúra megteremtéséről szóló dokumentumtervezetet.

Az utóbbi években az emberi jogok védelmét illetően különböző tankönyvek és segédletek kerültek kiadásra azeri nyelven a közép- és felsőfokú oktatási intézmények számára. 

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatával együtt az Azerbajdzsáni Köztársaság teljes mértékben támogatja a 30. cikkely rendelkezéseit, és mindent megtesz azok életre hívása érdekében. 

A fentebb elmondottakkal együtt szeretném még egyszer felhívni a nemzetközi közösség és az Egyesült Nemzetek Szervezetének figyelmét az országunk elleni örmény agresszió következtében állandó, Örményország területén lévő lakhelyükről és az elfoglalt azerbajdzsáni területekről kiűzött több mint egy millió honfitársunkra, az etnikai tisztogatásra és a hátrányos megkülönböztetésre, ily módon pedig az emberi jogok és szabadságok tömeges megsértésére. 

Miután minderre felhívtam a figyelmet, és a szülőföldjükről kiűzött azerbajdzsániak megsértett jogainak és szabadságainak helyreállításának célja által vezérelve, felhívom Önöket, hogy ne sajnálják az erőfeszítést Azerbajdzsán megszállt területeinek felszabadítására, a menekültek és kényszerűen áttelepültek mielőbbi hazatérésére, felszólítom Önöket Azerbajdzsán népe törvényes érdekeinek támogatására. 

Mély tisztelettel,

Hejdar Alijev,

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Elnöke