Az Azerbajdzsáni Köztársaság Elnökének, Hejdar Alijevnek a NATO fennállásának 50. évfordulója tiszteletére rendezett csúcstalálkozón elhangzott beszéde – Washington, 1999. április 26.


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tisztelt Elnök Úr!

Hölgyeim és Uraim!

A NATO fennállásának 50. évfordulója alkalmából szívélyesen köszöntöm a jelen lévő államok és tagországok vezetőit, kormányait, valamint partnereinket és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének vezetőségét.

Nagyra értékeljük a NATO szerepét a béke és a stabilitás biztosításában, a NATO-t mi az összeurópai biztonság megőrzése legfontosabb eszközének tartjuk.

A szocialista világrend széthullása és a Varsói Szerződés felbomlása után, a XXI. sz. küszöbén, egy teljesen új helyzet körvonalazódik. A demokrácia és a szabadság, az emberi jogok védelme a világ sok országának és népének legmagasabb rendű elvévé válik. Az Azerbajdzsáni Köztársaság, hatalmas természetes erőforrásokat és energiaforrásokat birtokolva, egyedülálló geostratégiai helyzetben Európa és Ázsia határán, egy demokratikus, piacgazdasággal rendelkező állam felépítésének útján, a világ társadalmába történő teljes mértékű integrációja útján halad. A nemzeti célok és ideálok közössége szilárd alapul szolgál az Azerbajdzsán, az USA és az európai partnerek közötti széleskörű együttműködéshez.

Ezzel együtt az önkényuralmi rendszerek szétesése olyan következményekkel járt, mint például, az emberek millióinak életét követelő fegyveres konfliktusok, szeparatizmus, etnikai tisztogatások, amelyek a Földgolyó különböző területein a békét és a stabilitást fenyegették.

Az azeri nép az utóbbi 10 év során szintén találkozott ezekkel a szörnyű jelenségekkel.

Az Azerbajdzsán felé megalapozatlan területi igényeket bejelentő szomszédos Örményország katonai agressziójának eredményeként az azerbajdzsáni földek körülbelül húsz százaléka elfoglalásra került, több mint egymillió ember vált etnikai tisztogatás áldozatává saját országában és vált földönfutóvá.

Mi mindent megteszünk az Örményországgal fennálló konfliktus mielőbbi békés rendezése érdekében, és nagy reményekkel tekintünk az EBESZ Minszki Csoportjának és társelnökeinek, Oroszország, Franciaország és az Egyesült Államok tevékenységére. Teljesen elfogadhatatlannak tartjuk a konfliktusban résztvevő egyik fél számára történő törvénytelen fegyverszállításokat, a helyi fegyverkezési verseny kirobbantására tett erőfeszítéseket.

Kiállunk az összes fennálló konfliktus mielőbbi, békés rendezése mellett, úgy a posztszovjet térségben, mint Jugoszláviában a Koszovóban zajló etnikai tisztogatások beszüntetése, a békés lakosságnak a szülőföldjére történő visszatérése mellett. A világ társadalmának helyesen kell felelni az etnikai türelmetlenség és szeparatizmus keltette kihívásokra.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a NATO-val létrejött, „Partnerség a béke nevében” elnevezésű program keretein belül történő együttműködésünknek, és részünkről mindenféleképpen az Azerbajdzsán és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti kapcsolatok további elmélyítésén fogunk dolgozni. Üdvözöljük a NATO új, a washingtoni ülésen előterjesztett stratégiai koncepcióját.

Gratulálok Lengyelország, Magyarország és Csehország elnökeinek országaik NATO-hoz történő csatlakozása kapcsán. Az új államok NATO-ba történő felvétele, kétségtelenül, az egész Észak-atlanti térség biztonságának és stabilitásának megerősödését fogja segíteni, beleértve a kaukázusi régiót is.

Kívánok a NATO-nak további sikereket, a béke, a biztonság és stabilitás biztosítása missziójának megvalósítását, az emberiség legmagasabb rendű ideáljainak életre hívását.

Köszönöm a figyelmet.