Kata-kata penghormatan yang ditulis oleh Presiden Republik Azerbaijan Haidar Aliyev dalam buku kehormatan Mesjid Nabi di kota Madinah - 12 Juli tahun 1994


Bismillahi-r-rahmani-r-rahim!

Saya merasa diri bahagia, karena mengunjungi kota Madinah yang suci, peniggalan-peninggalan Islam yang suci, Mausoleum, Mesjid Nabi Muhammad.

Alhamdulillah, saya dapat memenuhi hasrat, niat yang saya pelihara dalam hati saya bertahun-tahun lamanya. Peristiwa yang bersejarah ini menimbulkan rasa puas, ketenangan dalam hati saya. Saya sekali lagi menyadari, bahwa sumber Islam mempunyai dasar yang khas bagi seluruh umat manusia, dasar filsafat, ilmiah. Saya sekali lagi menyadari keagungan Allah yang mahaesa.

Kompleks-kompleks mesjid yang dibangun disekeliling mausoleum Nabi Muhammad untuk diperluaskannya Islam diseluruh dunia, untuk dipeliharanya peninggalan-peninggalan Islam dalam keadaan bersih bagi para pengunjung itu sangat mengherankan saya. Antara lain, kerja-kerja yang dilakukan pada tahun-tahun yang terakhir, mesjid-mesjid yang mewah, megah yang dibangun di sini, menimbulkan rasa keheranan dan hormat besar dalam saya. Kerja yang dilakukan oleh pengabdi kedua kota suci Fahd ibn Abdul Aziz Al-Saud, tak ada taranya, menimbulkan perasaan terima kasih. Saya menyatakan hormat dan penghargaan saya kepada orang-orang yang membangun kota suci itu, yang mengatur dan memperlengkapinya baik-baik berabad-abad lamanya, pada khususnya, kepada sahabat saya yang baik, saudara saya, pengabdi kedua kota suci itu.