Pernyataan Presiden Republik Azerbaijan Haidar Aliyev dalam konferensi pers bersama sesudah ditandatanganinya perjanjian tentang kerjasama dagang-ekonomis, ilmiah-teknik dan budaya antara republik-republik Azerbaijan dan Tatarstan - Istana presiden, 21 Nopember tahun 1996


Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang terhormat, saudara-saudara mengetahui, bahwa atas undangan saya Presiden Tatarstan Yang terhormat Mintimer Syaymiyev dan rombongannya semalam datang di Azerbaijan dengan kunjungan resmi. Saya berterima kasih kepada Presiden Mintimer Syaymiyev karena dia menerima undangan saya dan datang di Azerbaijan. Sejak semalam kami mendapatkan kesempatan untuk bertukaran pendapat, untuk membicarakan serangkaian masalah mengenai hubungan antara Republik Azerbaijan dan Federasi Rusia, termasuk pula antara Azerbaijan dan Tatarstan.

Kami memberi arti besar kepada hubungan persahabatan Azerbaijan dengan Rusia, mencurahkan usaha sekarang dan akan mencurahkan selanjutnya juga untuk dikembangkannya, diperdalamnya dan diperluasnya hubungan itu dalam semua bidang. Rusia ialah negara besar, terdiri dari serangkaian subyek federasinya. Prinsip pengembangan federalisme menjamin kemerdekaan secukupnya dan kekuasaan-kekuasaan besar untuk subyek-subyek itu. Tatarstan menduduki tempat penting antara subyek-subyek itu dan sebagai republik mempunyai kekuasaan-kekuasaan tinggi, hak-hak besar dalam susunan Rusia. Hak-hak itu menjamin pengembangan bebas dan merdeka ekonomi Tatarstan, pemecahan masalah-masalah sosial dan serangkaian soal lain yang berkaitan dengan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Azerbaijan dan Tatarstan seikat berabad-abad lamanya. Rakyat-rakyat kita mempunyai akar bersejarah yang sama, tradisi-tradisi kita, nilai-nilai susila kita sangat mirip, kita seagama. Semua itu ialah dasar untuk hubungan erat, kerjasama, persahabatan dan saling pengertian antara rakyat Azerbaijan dan rakyat Tatar baik pada masa silam maupun pada masa sekarang.

Hubungan ekonomis antara Azerbaijan dan Tatarstan juga selalu erat. Kedudukan geografis republik-republik kita yang mengadakan hubungan pada pokoknya melalui pelayaran dalam sungai Volga dan Laut Kaspia dahulu, menjamin perdagangan antara Azerbaijan dan Tatarstan. Banyak wakil republik-republik kita yang mengadakan hubungan perdagangan, tokoh-tokoh kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan dan bersahabat, memperkokoh persahabatan dan kerjasama antara rakyat-rakyat kita.

Dalam batas Uni Sovyet, kita bekerjasama rapat dalam bidang industri minyak dan gas, pengolahan minyak, kimia minyak dan pembikinan mesin. Pada waktunya banyak barang-barang, perlengkapan-perlengkapan dikirim dari Azerbaijan ke Tatarstan dan dari Tatarstan ke Azerbaijan. Beberapa orang berbangsa Tatar ialah penduduk asli Azerbaijan dan mereka menyumbangkan karya besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kami. Di samping itu, banyak orang Azerbaijan menganggap Tatarstan sebagai tanahairnya, beberapa angkatan mereka tinggal di sana dahulu dan tinggal sekarang dan ialah sebagian rakyat Tatar. Sesudah Perang dunia kedua sewaktu sumber-sumber minyak di Tatarstan mulai dibuka, para penambang minyak Azerbaijan menyumbangkan karya besar dalam penyelidikan dan penggunaan sumber-sumber itu. Banyak orang dari mereka sejak waktu itu tinggal dan diam terus di sana. Pada masa itu Tatarstan dinamakan sebagai "Baku kedua".

Semua itu selalu mendekatkan kita, delegasi-delegasi kita mengadakan kunjungan timbal balik. Saya mengingat berlangsungnya pada tahun 1969 hari-hari kebudayaan Azerbaijan dengan sukses. Pertemuan-pertemuan para wakil ilmu pengetahuan dan kebudayaan Tatarstan di Azerbaijan juga berlangsung dengan sukses. Artinya, tak pandang susunan sosial-politik, susunan negara, rakyat-rakyat kita pun memelihara hubungan persahabatan erat. Hubungan itu dipelihara sampai sekarang. Tambahan pula, sekarang ada kesempatan untuk mengembangkan dan memperkokoh hubungan tersebut. Mengingat semua itu, saya dan Presiden Syaymiyev menganggap, bahwa sangat diperlukan penciptaan hubungan timbal balik yang lebih erat dalam serangkaian bidang antara republik-republik kita. Perjanjian baru yang ditandatangani antara presiden-presiden Azerbaijan dan Tatarstan, mengejar justru tujuan itu.

Saya menganggap, bahwa kunjungan Presiden Tatarstan tuan Syaymiyev di Azerbaijan ini ialah peristiwa penting dalam sejarah hubungan Rusia-Azerbaijan, dalam sejarah hubungan antara rakyat-rakyat Tatar dan Azerbaijan. Saya yakin, bahwa kerja yang kita lakukan hari ini dan akan kita lakukan pada hari depan, akan memperkokoh persahabatan dan kerjasama baik antara Rusia dan Azerbaijan maupun antara Tatarstan dan Azerbaijan, akan mengabdi kepada kesejahteraan rakyat-rakyat kita.

Selama beradanya delegasi Tatarstan di sini, para wakil, para kepala bermacam-macam struktur-struktur ekonomis Tatarstan akan mengadakan pertemuan individual dengan menteri-menteri kami, dengan kabinet menteri, dengan para kepala persatuan-persatuan produksi. Saya menganggap, bahwa kita bisa menciptakan dasar baik untuk pengembangan hubungan ekonomis kita dengan lebih sukses selanjutnya. Kami menginginkannya dan saya sendiri menganggap, bahwa perspektif-perspektif kerjasama antara Tatarstan dan Azerbaijan ialah sangat menguntungkan dan menyenangkan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita hadapi, pada pihaknya kami akan tidak menghemat usaha-usaha kami. Terima kasih atas perhatian.

Pertanyaan: Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Mintimer Syaymiyev. Bagaimana garis strategis tumpuk pimpinan Tatarstan dalam bidang penggalian cadangan-cadangan tenaga sendiri? Apakah Saudara bersandar pada kekuatan-kekuatan sendiri atau menaruh harapan pada penarikan investasi-investasi asing? Pertanyaan kedua saya ajukan kepada Presiden Azerbaijan. Apakah dalam perundingan dengan Presiden Tatarstan Saudara membicarakan soal-soal kongkrit mengenai kerjasama bilateral dalam bidang penggalian minyak? Jika saudara-saudara membicarakannya, bisakah ditunggu timbulnya proyek-proyek bersama pertama? Apakah berkaitan dengan itu presiden-presiden kedua maskapai minyak diberi tugas-tugas kongkrit?

Mintimer Syaymiyev: Saudara-saudara mengetahui, bahwa sumber-sumber kami punya, seperti sumber-sumber saudara, dieksploitasi terlalu banyak. Sekarang kami menggali minyak pada pokoknya hanya dengan jalan dipompanya air ke lapisan-lapisan. Tentu, diperlukan juga teknologi baru. Mengenai teknologi-teknologi tersendiri, kami dengan firma-firma asing sudah mendirikan enam perusahaan bersama. Perusahaan-perusahaan itu bekerja dengan baik, memulihkan sumur-sumur yang tak berperspektif, mengurus soal-soal penggunaan gas, memecahkan serangkaian masalah teknik. Perlu dikatakan, bahwa Persatuan "Tatarneft" mempunyai kewibawaan yang tertentu, sudah menempuh audit yang dilakukan oleh maskapai-maskapai eksper sedunia. Kepala "Tatarneft" tuan Galiyev dari sini, dari Baku akan berangkat ke Amerika untuk turut dalam lelang pertama andil-andil persatuan yang akan diadakan dalam bursa Amerika. Sekarang di sana kurs andil-andil itu sangat tinggi. Saya berpikir, bahwa pada akhir minggu yang akan datang kita bisa mengetahui hasil-hasil pertama. Perusahaan itu menerima investasi dari bank untuk mengeksploitasi sumber-sumber setempat kami. Tetapi kami mempunyai kekuatan cadangan pula. Kira-kira 14-15 ribu orang berangkat ke Siberia untuk bekerja bergilir, di sana penggalian berkurang dan ada tempat-tempat yang lowong. Tetapi - itu tema pembicaraan khusus. Saya menganggap, bahwa soal itu hari ini akan dibicarakan di sini. Pada prinsipnya, kami bisa mengikut penggalian sumber-sumber saudara, lagi pula bukan hanya sebagai kontraktor saja.

Haidar Aliyev: Saya sudah menugaskan kepada presiden Maskapai Minyak Negara Azerbaijan Natig Aliyev, kepada wakil pertama perdana menteri Rasizade supaya mereka membicarakan soal-soal mengenai penggalian minyak dengan presiden Maskapai Minyak Tatarstan untuk menentukan potensi-potensi kerja bersama. Di samping itu, orang-orang kami yang bersangkutan hari in akan mengadakan perundingan, akan membicarakan soal-soal kerjasama dalam bidang pembikinan mesin minyak, kimia minyak, dalam bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bahan mentah minyak dan gas.

Pertanyaan: Tuan Syaymiyev, dalam pertemuan hari ini Yang terhormat Presiden kami Haidar Aliyev mengatakan, bahwa kami memberi arti khusus kepada pemecahan konflik antara Armenia dan Azerbaijan dengan jalan damai. Mengingat pengalaman hidup Saudara dan pengalaman Saudara dalam bidang politik, penghormatan Saudara tergadap Rusia, saya ingin mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh Tatarstan sebagai subyek Federasi Rusia untuk pemecahan masalah itu.

Mintimer Syaymiyev: Pada pendapat saya, Tatarstan sudah melakukan banyak. Kami pun mencapai ditandatanganinya perjanjian pertama dengan badan-badan kekuasaan negara Rusia dan dengan demikian, meletakkan dasar hubungan federal baru di Rusia baru. Sesudah itu Tatarstan menutup jalannya untuk berkembang sebagai negara kesatuan. Tetapi yang paling penting ialah, bahwa keadaan konflik dihapuskan dengan tiada pelanggaran keutuhannya. Contoh Tatarstan yang dinamakan di dunia sebagai "Model Tatarstan" bisa dipergunakan juga dalam pembangunan negara di region-region, republik-republik lain.

Pertanyaan: Yang terhormat Presiden Haidar Aliyev berkali-kali mengatakan, bahwa di Moskwalah kunci pemecahan masalah Garabagh. Yang terhormat presiden-presiden, bagaimana pendapat saudara-saudara, segerakah kunci itu akan didapatkan dan segerakah perdamaian adil akan menguasai Azerbaijan?

Haidar Aliyev: Kepada siapa saudara mengajukan pertanyaan saudara?

Wartawan: Baik kepada Saudara maupun kepada tuan Syaymiyev.

Haidar Aliyev: Kalau begitu, tuan Syaymiyev harus menjawab, karena tentang itu saya telah berbicara cukup banyak.

Mintimer Syaymiyev: Kiranya sama sekali tidak serius, jika saya mengatakan tentang waktu yang tertentu. Tetapi, tentu, ada perlu berusaha untuk memecahkan masalah itu lebih cepat, karena pelambatannya menyebabkan penderitaan orang-orang. Kan dalam setiap kerja yang kita lakukan, pertama-tama harus diutamakan kepentingan-kepentingan orang. Tetapi dalam pemecahan konflik apapun ketergantungan atau saling hubungan mempunyai kaliber yang tertentu. Di samping itu, sebagaimana dikatakan oleh Haidar Aliyev hari ini, berkat usaha-usaha yang dicurahkan sekarang untuk menciptakan hubungan baik dengan Rusia, jalan pemecahan masalah itu akan didapatkan juga. Pasti akan didapatkan.

Pertanyaan: Tuan Aliyev dan tuan Syaymiyev, apakah saudara-saudara mempunyai rencana dan usul-usul kongkrit mengenai penggunaan arteri transpor Kaspia-Volga. Jika saudara-saudara mempunyainya, mengingat pembatasan-pembatasan transpor yang dilakukan oleh Rusia, bagaimana saudara-saudara akan menjalankan rencana itu? Tuan Syaymiyev, mengingat, bahwa Saudara datang di Baku melalui Iran, dapatkah diandaikan, bahwa itu bisa menjadi dasar untuk hubungan tripihak?

Haidar Aliyev: Hubungan transpor melalui Volga dan Kaspia pun pada waktunya sangat aktif antara Azerbaijan dan Tatarstan. Dalam pembicaraan soal-soal kerjasama sewaktu pertemuan pertama dengan tuan Syaymiyev di Dawos, saya menyinggung tema itu. Kami menyinggungnya dalam perundingan hari ini juga. Saya menganggap, bahwa kita harus mengambil segala tindakan untuk mengatur hubungan transpor Volga-Kaspia antara Azerbaijan dan Tatarstan. Bagi Tatarstan, itu penting untuk mengadakan komunikasi dengan semua negeri lingkungan Kaspia. Saudara-saudara mengetahui, bahwa selama dua tahun yang terakhir berkenaan dengan peristiwa-peristiwa Cecen struktur-struktur Rusia menutup hubungan transpor kami di perbatasan dengan Dagestan, menutup juga jalan-jalan kami ke pelabuhan-pelabuhan Astrakhan dan Makhackala. Kami telah mengadakan perundingan dan mencapai dibukanya pelabuhan-pelabuhan itu untuk kami. Tetapi kami belum mencapai persetujuan untuk bergeraknya kami melalui Volga. Saya berkali-kali berbicara tentang soal itu dengan ketua pemerintah Rusia Viktor Cernomirdin. Saya menganggap, bahwa bagaimana pun juga, kami akan mencapai penjaminan kerjasama dalam bidang tersebut. Saya berharapan, bahwa Tatarstan juga, khususnya Presidennya Syaymiyev akan mencurahkan usaha, karena dalam pengaturan dan penggunaan secara aktif arteri transpor itu untuk hubungan dengan semua negara lingkungan Kaspia kepentingan Tatarstan ternyata sekali.

Mintimer Syaymiyev: Saya sepenuhnya setuju dengan semua yang dikatakan oleh Haidar Aliyevic. Saya hanya bisa menambah, bahwa kami sebenarnya sudah mulai menjalankan niat-niat itu dan mulai pembangunan kapal-kapal pengangkut minyak jenis sungai-laut di republik kami, kapal-kapal yang akan sanggup keluar ke laut melalui Volga, mengingat kemungkinan bergeraknya melalui pintu air. Seandainya kami tidak memerlukannya, kami akan tidak mulai menjalankan proyek yang semahal itu.

Kemarin sesudah saya datang di Baku, saya menyampaikan harapan-harapan baik Presiden Iran dan ketua Majelis Nasional untuk Haidar Aliyev, ucapan selamat untuk rakyat Azerbaijan kepadanya. Saya memenuhi permintaan itu dengan senang hati. Sewaktu kami membicarakan soal-soal kerjasama ekonomis dengan kementerian-kementerian perdagangan, ekonomi dan keuangan, mereka menyatakan pikiran tentang keperluan kerja tripihak, mengemukakan usul-usulnya tentang pelaksanaan operasi-operasi pertukaran barang-barang, pemecahan soal-soal sulit seperti pembayaran timbal balik, tentang saling pengiriman barang-barang, pelaksanaan operasi-operasi barter bukan saja dengan Tatarstan, tetapi juga dengan region-region Rusia lain. Kami pun menerima usul-usul itu untuk kerja dan para anggota pemerintah kami sudah mulai memikirkan jalan pelaksanaannya. Pada pendapat saya, di sini ada tema untuk dipikirkannya.

Haidar Aliyev: Kemarin Presiden Syaymiyev memberitahukan kepada saya tentang usul pihak Iran itu. Saya menganggap, bahwa usul itu perlu diperhatikan. Kami menugaskan kepada badan-badan yang bersangkutan supaya mereka memikirkan bagaimana menjalankannya secara praktis. Saya menganggap, bahwa usul itu bisa mengakibatkan hasil-hasil baik.

Terima kasih atas perhatian.