Pidato Presiden Republik Azerbaijan Haidar Aliyev dalam sidang resmi Milli Majlis berkenaan dengan hari peringatan yang ke-80 tahun Republik Rakyat Azerbaijan - 26 Mei tahun 1998


Yang terhormat Milli Majlis!

Yang terhormat ketua!

Yang terhormat para anggota Milli Majlis!

Saya dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat kepada saudara-saudara berkenaan dengan hari peringatan yang ke-80 tahun didirikannya Republik Rakyat Azerbaijan, mengucapkan sukses dalam kerja saudara-saudara yang akan datang demi kemajuan kemerdekaan Azerbaijan.

Saya dengan tulus ikhlas menyalami saudara-saudara, menyatakan rasa hormat dan penghargaan saya kepada semua anggota Milli Majlis yang merupakan sayap besar negara Azerbaijan.

Kita dengan perasaan bangga besar merayakan hari peringatan yang ke-80 tahun Republik Rakyat Azerbaijan. Acara-acara, upacara-upacara resmi, konferensi-konferensi ilmiah yang diwujudkan pada bulan-bulan yang terakhir berkenaan dengan itu, memperlihatkan kepada Azerbaijan dewasa ini kegiatan Republik Rakyat Azerbaijan dengan lebih luas, pada waktu yang sama, mengahargai jalan yang ditempuh dan sukses-sukses yang dicapai oleh rakyat Azerbaijan selama 80 tahun yang lalu itu dengan tinggi.

Republik Rakayat Azerbaijan hidup tidak lama. Tetapi pada abad yang ke-20 dalam kehidupan rakyat Azerbaijan republik itu menjadi tahapan yang bersejarah dan meletakkan dasar hari kemudian, kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan rakyat kita. Justru karena itu semua warganegara Azerbaijan, sekalian kita mengingat dengan rasa penghargaan yang dalam pendirian Republik Rakyat Azerbaijan, kegiatannya dan orang-orang yang memperlihatkan contoh kepahlawanan pada masa itu. Pada waktu yang sama, kita menghargai dengan tinggi masa yang berikutnya pula.

Pada akhir tahun 1992 rakyat Azerbaijan memulihkan kembali kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1918 dan kemudian hilang itu. Sudah enam tahun lamanya kita hidup dalam syarat-syarat kemerdekaan. Azerbaijan membuktikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia, menetapkannya dalam organisasi-organisasi internasional dan mendirikan dasar supaya kemerdekaan kita itu menjadi kekal, abadi.

Seperti tahun-tahun 1918-1920, enam tahun yang terakhir pun adalah masa yang sangat sulit, sangat berat. Kita bisa mengatakan, bahwa kita sudah mengatasi kesulitan-kesulitan itu, negara kita dapat menempuh syarat-syarat yang sulit dan akan memenuhi dengan sukses selanjutnya juga.

Untuk mendirikan pokok-pokok hukum-normatif negara bebas di Azerbaijan, selama tahun-tahun itu parlemen Azerbaijan, Milli Majlis melakukan banyak kerja. Diterimanya baik pada bulan Nopember tahun 1995 Undang-Undang Dasar yang pertama Azerbaijan merdeka, Republik Azerbaijan dengan jalan pemberian suara seluruh rakyat, ialah salah satu dari peristiwa-peristiwa yang bersejarah abad ke-20. Sejak Nopember tahun 1995, berdasarkan pemilihan demokratis - terbuka, bebas dan adil, berdasarkan sistim multipartai, di Azerbaijan sudah dipilih parlemen pertama Azerbaijan merdeka.

Sejak waktu itu sampai sekarang parlemen kita bekerja dengan produktif dan ialah peserta aktif proses pembangunan negara, pelaksanaan reform-reform ekonomis di Azerbaijan, pengokohan dan pengembangan kemerdekaan Azerbaijan. Saya menghargai tinggi kegiatan Milli Majlis, parlemen, pada khususnya, kegiatannya selama masa akhir-akhir ini. Organ-organ negara dan pemerintah tahun demi tahun makin biasa dengan fungsi-fungsi dan kuasanya yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan dapat memahami kekuasaan-kekuasaan dan prinsip-prinsip itu dengan baik. Semua itu memberi kesempatan baik kepada setiap organ negara kita untuk bekerja dengan produktif dalam batas kekuasaannya.

Dari sudut pandangan itu kegiatan Milli Majlis, parlemen Azerbaijan pada masa akhir-akhir ini pula patut dianggap benar. Saya menghargainya dengan tinggi.

Kehidupan kita berdasarkan undang-undang. Undang-undang kita yang utama - Undang-Undang Dasar. Undang-undang yang diterima berdasarkan Undang-Undang Dasar, ialah dokumen pokok yang menjamin kemajuan Republik Azerbaijan, negara Azerbaijan hari ini dan akan menjamin pada masa yang akan datang pula. Undang-undang itu dibicarakan di Milli Majlis dan diterima baik oleh Milli Majlis.

Di setiap negara demokratis, di negara yang dibangun berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, kegiatan legislatif mempunyai arti yang sangat penting. Akibat kegiatan legislatif itu diciptakan undang-undang, dan berdasarkan undang-undang itu dibentuk masyarakat, berdasarkan undang-undang itu orang-orang bertindak, mengadakan penghidupannya, berdasarkan undang-undang itu semua cabang negara bisa menjalankan kegiatannya dengan produktif. Oleh karena itu, saya mengulang lagi, kegiatan legislatif ialah bagian yang paling pokok setiap negara. Dari sudut pandangan tersebut, kerja-kerja yang saudara-saudara lakukan, mempunyai arti besar dan hasil-hasil yang saudara-saudara capai pula patut dihargai dengan tinggi.

Hari ini bisa dikatakan dengan tegas, bahwa negara Azerbaijan, Republik Azerbaijan merdeka ialah waris republik Rakyat Azerbaijan yang didirikan pada tahun 1918. Kita menuruti prinsip perwarisan itu dengan hormat, dengan setia. Tentu, tahun-tahun 1918-1920 berlainan dengan tahun-tahun 1990-an, atau antara kedua masa itu besar sekali jaraknya. Tetapi jarak itu tidak merupakan suatu kelapangan. Selama 70 tahun itu rakyat Azerbaijan hidup terus, mencipta, maju sebagai rakyat, sebagai bangsa dan mengadakan potensi ekonomis, politik, intelektual dan budaya. Semua itu bersama-sama merupakan masa yang 80 tahun panjangnya. Memperingati hari ulang tahun yang ke-80 Republik Rakyat Azerbaijan itu, kita menghargai jalan yang sudah ditempuh oleh rakyat Azerbaijan dan semua capaiannya, merayakan capaian-capaian kita.

Tentu, di negara apapun sukses-sukses tidak pernah dicapai tanpa korban, tanpa kehilangan. Begitu juga di negeri kita, di Azerbaijan. Dan di sini tidak ada apa-apa yang menakjubkan. Ahli-ahli sejarah kita pada menguraikannya, harus menguraikannya, harus menentukan tempatnya sebenar-benarnya, harus menghargai semuanya dengan selayaknya. Hari ini kita membangun negara Azerbaijan merdeka. Membangun negara Azerbaijan merdeka itu, kita selalu menilai masa bersejarah kita yang lampau yang, senang hati dengan sukses-suksesnya, bersedih hati dengan kehilangan-kehilangannya, korban-korbannya.

Milli Majlis Republik Azerbaijan, sekarang juga ialah waris parlemen yang dibentuk oleh Republik Rakyat Azerbaijan. Hal kewarisan tdak berarti, bahwa kita harus meniru suatu peristiwa setepat-tepatnya, atau hidup sesuai dengan itu. Menghargai prinsip kewarisan, sebagai waris suatu masa, suatu peristiwa, setiap waris harus meningkatkan susunan itu, masa itu. Kita melakukan sedemikian rupa di Azerbaijan dan sudah mencapai hasil-hasil baik di bidang itu.

Saya menganggap, bahwa Milli Majlis Azerbaijan sekarang membawa nama waris itu dengan hormat, pada waktu yang sama, pada tahun-tahun yang lalu, pada khususnya, selama masa akhir-akhir ini, melakukan kerja besar untuk perkembangan negara Azerbaijan merdeka. Atas semua itu pula saya menyatakan hormat saya kepada saudara-saudara. Saya mau menyatakan harapan saya, bahwa saudara-saudara selanjutnya juga akan mencapai sukses-sukses besar dan akan sepadan dengan nama kehormatan ini.

Kenyataan hari ini menuntut penetapan persatuan yang lebih rapat, solidaritet di Azerbaijan. Saya senang hati, bahwa dalam susunan demokratis Azerbaijan sekarang antara semua cabang kekuasaan sudah ditetapkan hubungan yang sehat yang berdasarkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar. Dan itu menciptakan syarat-syarat yang sangat baik untuk bekerja dengan produktif bagi sekalian kita - baik bagi parlemen, organ legislatif tertinggi, semua organ-organ legislatif maupun bagi organ-organ mahkamah. Saya mau menegaskan hubungan kerja, hubungan yang sehat, prinsipial antara parlemen dan presiden.

Para anggota parlemen yang berpidato hari ini di sini, mengenangkan juga perselisihan yang berlangsung dalam kehidupan Republik Rakyat Azerbaijan pada tahun-tahun 1918-1920, perjuangan demi kekuasaan dan kenyataan-kenyataan tentang hantaman-hantaman yang dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan seluruh bangsa demi kepentingan pribadi. Semua itu ialah kenyataan. Kita harus menarik pelajaran dari masa lampau. Kita harus mempergunakan sifat-sifat baiknya, ciri-cirinya yang berfaedah, berguna hari ini, tetapi kita tidak boleh memperkenankan timbulnya kembali sifat-sifat jeleknya masa lampau itu.

Sayang, selama tahun yang lalu itu adanya Azerbaijan secara bebas pun disertai dengan peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada tahun-tahun 1918-1920. Tetapi sebagaimanapun banyaknya kesulitan-kesulitan yang timbul akibat peristiwa-peristiwa itu, tidak dapat menghalangi majunya Azerbaijan dengan sukses dengan jalan kemerdekaan negara dan akan tidak dapat selanjutnya juga. Walaupun demikian, baik hari ini maupun pada hari depan, baik di Milli Majlis Azerbaijan, di semua organ-organ negara maupun pada masyarakat kita, pada rakyat kita, berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat, prinsip-prinsip penjaminan kebebasan orang, penetapan penuh pluralisme pendapat, pluralisme politik, harus ditetapkan persatuan warganegara, solidaritet warganegara, persatuan, solidaritet rakyat.

Di jalan itu kita bekerja terus dan akan bekerja selanjutnya juga. Saya meyakinkan saudara-saudara, bahwa sebagai Presiden Azerbaijan, saya menganggap kewajiban itu sebagai kewajiban saya yang pokok dan sekiranya di bidang itu kita sudah mencapai banyak. Tetapi masih ada banyak kerja yang harus dilakukan dan ada juga kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Saya berharapan, bahwa akibat kerja kita bersama, dengan jalan diperkembangkannya selanjutnya hubungan sehat yang ada sekarang, kita akan menciptakan suasana yang lebih sehat, semangat yang lebih sehat baik di masyarakat Azerbaijan maupun di organ-organ kekuasaan dan akan mencapai persatuan, solidaritet yang lebih rapat.

Hari ini saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada saudara-saudara berkenaan dengan hari raya ini dan menganggap pembicaraan khusus hari peringatan yang ke-80 tahun Republik Rakyat Azerbaijan di parlemen Azerbaijan, di Milli Majlis, pelaksanaan sidang hari raya di sini sebagai peristiwa yang penting.

Selamat hari raya!