Azerbaidžānas Republikas Prezidenta Geidara Alijeva runa starptautisko Novruz bairam svētku svinībās - 2002.gada 21.martā


Dārgie tautieši!

No visas sirds jūs sveicu ar jūsu iemīļotajiem un dārgākajiem mūsu tautas svētkiem - Novruz bairam. Vēlu visiem veselību, laimi un panākumus visās jūsu lietās!

Novruz bairam mums ir dārgāks par visiem citiem svētkiem. Šiem svētkiem ir ļoti sena vēsture, tas ir mūsu tēvu un tēvutēvu ieguldījums un atstātais mantojums. Novruz bairam svētki nav saistīti ne ar vienu vēsturisku notikumu vai kādas personas darbībām. Tie ir svētki, kas saistīti ar dabas likumiem, ar Visuma likumiem. Novruz svētki - tā ir dienas un nakts līdzsvara iestāšanās, pirmā pavasara diena, tādēļ Novruz bairam atšķiras no daudziem citiem svētkiem. Tie ir mūsu svētki, Azerbaidžānas tautas svētki. Azerbaidžānas tauta kopš seniem laikiem līdz par šai baltai dienai arvien vairāk mīl un godā šos svētkus.

Šogad mēs atzīmējam Novruz svētkus pēc Azerbaidžānas valstiskās neatkarības atgūšanas desmitgades svinībām. Novruz, kā jau es norādīju, ir seni svētki. Tomēr ir bijuši laiki, kad šos svētkus gribēja atņemt mūsu tautai, gribēja izjaukt to svinēšanu. XX gadsimtā mēs esam pārdzīvojuši šādu periodu. Tomēr Novruz bairam ir tik dziļas saknes, tie ir tik dziļi ieauguši Azerbaidžānas tautas, mūsu nācijas dvēselē, ka nekāds spēks, nekāda vara, nekāda politiskā sistēma nespētu atņemt šos svētkus Azerbaidžānas tautai.

Pēc Azerbaidžānas valstiskās neatkarības atgūšanas, pēc brīvības atgūšanas mēs ar atvērtām sirdīm plaši atzīmējam šos svētkus, atzīmējam kā starptautiskus un, visbeidzot kā valsts svētkus. Šobrīd tie ir vieni no pašiem dārgākajiem Azerbaidžānas valsts svētkiem. Tieši tādēļ it visur mūsu valstī, katrā tās nostūrī - katrā ciemā, ciematā un pilsētiņā cilvēki tos sagaida ar lielu prieku un mīlestību. Šajās dienās svētku svinībās tiek demonstrētas Novruz bairam paražas un tradīcijas.

Tādējādi mūsu tauta cieši saista pagātni ar šodienu, tāpat kā šodienu ar pagātni, un šo gadu laikā ir atjaunotas visas paražas un tradīcijas, kas saistītas ar Novruz bairam Jau tagad mēs varam teikt, ka Novruz bairam Azerbaidžānā tagad salīdzinājumā ar simts un divsimts gadu senu pagātni iespējams tiek svinēti ar daudz plašāku vērienu. Tas viss ir mūsu tautas īpašums.

Šajās dienās tauta vēlreiz demonstrē savu cēlo garu un labo noskaņojumu. Un tas viss ir saistīts ar sasniegumiem, kas iegūti Azerbaidžānas tautas kā neatkarīgas tautas, kas dzīvo neatkarīgā valstī, desmit gadu pastāvēšanas laikā. Pagājušajos desmit gados mūsu tauta ir nogājusi ļoti smagu un sarežģītu ceļu.

Pēc neatkarības iegūšanas nav bijis viegli to saglabāt, nostiprināt un aizsargāt, padarīt par pastāvīgu un mūžīgu. Esam saskārušies ar daudziem šķēršļiem. Tomēr mūsu tauta pastāvīgi demonstrēja savu gribu, savu izlēmību. Mūsu tauta organizēti stājās pretī visiem šķēršļiem, pret mēģinājumiem, kas bija vērsti uz to, lai iznīcinātu mūsu neatkarību, tā demonstrēja savu vienotību un gribu. Mēs saglabājām mūsu valstisko neatkarību, no gada gadā to attīstījām.

Šajos gados Azerbaidžānas tauta, pārdzīvojusi lielu sociālo, politisko un ekonomisko krīzi, nostājusies uz attīstības ceļa. Mēs pilnībā esam izgājuši no krīzes visās mūsu dzīves sfērās, un mūsu valsts attīstās no gada gadā, bet tā visa galvenais iemesls saistīts ar to, ka Azerbaidžānas tauta pēc neatkarības iegūšanas ir nostājusies uz pareizā, īstā ceļa. Un tas ir brīvības, demokrātijas, neatkarības ceļš. Bet tas nozīmē, ka, realizējot visās sfērās politiskas, ekonomiskas un sociālas reformas, ir jāvirzās pa tirgus ekonomikas ceļu. Tas ir Azerbaidžānas ekonomikas integrācijas pasaules ekonomikā ceļš, tādējādi tas ir mūsu ekonomikas attīstības ceļš.

Šajā jomā esam sasnieguši ļoti lielus panākumus. Azerbaidžānā ir izveidota tiesiska, demokrātiska un laicīga valsts. Ir veikts liels darbs valsts veidošanas jomā. Azerbaidžānā attīstās tirgus ekonomika. Ir izveidots privātais sektors. Veikto ekonomisko reformu rezultātā Azerbaidžāna attīstās no gada gadā. Uzlabojas iedzīvotāju labklājības līmenis. Mēs esam spējuši nostiprināt Azerbaidžānas valstisko neatkarību, ejot tieši pa šo ceļu. Un tieši tādēļ mēs ar lielu lepnumu svinējām Azerbaidžānas valstiskās neatkarības desmitgadi un jau esam iegājuši mūsu neatkarības vienpadsmitajā gadā. Un tādēļ tagad, šajās Novruz svētku dienās mūsu valstī visur, varētu pat teikt - katrā mājā, katrā ģimenē valda svētku noskaņojums. Cilvēki dzīvo brīvi, neatkarīgi, ar lielu prieka sajūtu viņi atzīmē Novruz bairam.

Mūs priecē mūsu šodiena. Tomēr tikpat lielā mērā kā mūs priecē mūsu panākumi, asiņo arī mūsu rētas. Mūs satrauc mūsu neatrisinātās problēmas. Un tas, ka daļa no Azerbaidžānas zemēm atrodas Armēnijas bruņoto spēku okupācijā. Un vairāk kā miljons mūsu tautiešu no okupētajām zemēm ir kļuvuši par bēgļiem, dzīvo teltīs smagos apstākļos un citās dzīvošanai nepiemērotās vietās. Tas ir mūsu lielais posts un mūsu problēma. Tomēr ir zināms, ka mēs pārdomāti esam pielikuši pūles armēņu - azerbaidžāņu Kalnu Karabaha konflikta atrisināšanai. Azerbaidžānas iekšpolitikas un ārpolitikas galvenais mērķis - nostiprināt mūsu valsts neatkarību, nostiprināt Azerbaidžānas, kā neatkarīgas valsts pozīcijas pasaules mērogā, tādējādi pieliekot punktu armēņu - azerbaidžāņu Kalnu Karabaha konfliktam, atbrīvot okupētās zemes, atjaunot Azerbaidžānas teritoriālo vienotību un ļaut atgriezties mūsu tautiešiem, kuri piespiedu kārtā pametuši savas dzimtās mājas un dzimto zemi.

Pagājušajos gados esam veikuši lielu darbu šajā jomā, esam atraduši daudzas iespējas un tiecamies tās izmantot. Un šodien mēs turpinām darīt to, turpināsim arī turpmāk. Šajā svētku dienā es apsolu savai tautai, ka Azerbaidžānas okupētās zemes tiks atbrīvotas, Azerbaidžānas teritoriālā vienotība tiks atjaunota un mūsu tautieši, kas piespiedu kārtā pametuši savas pastāvīgās dzīves vietas, atgriezīsies savās mājās, savā dzimtajā pusē. Mēs noteikti to panāksim.

Dārgie draugi!

Dārgās māsas un brāļi!

Vēlreiz sveicu jūs svētkos.

Es apsveicu savus tautiešus, kas dzīvo bēgļu stāvoklī teltīs smagos apstākļos. Es apsveicu mūsu drošsirdīgos kareivjus, robežsargus, kas modri sargā Azerbaidžānas zemes. Es apsveicu to ģimenes, kas kļuvuši par šahidiem mūsu zemju aizstāvēšanas vārdā. Sveicu visus. Vēlu visiem veselību, arvien jaunus un jaunus Novruz bairam svētkus.

Priecīgus svētkus!

Tulkojums no laikraksta „Bakinskij rabočij”, 2002.gada 23.martā.