Azerbaidžānas Republikas Prezidenta Geidara Alijeva paziņojums sakarā ar "Portera papildinājumu" apspriešanu ASV kongresā - Prezidenta pils, 1996.gada 13.jūnijs


Vēstnieka kungs, šodien es uzaicināju Jūs ļoti svarīga jautājuma sakarā, kam ir ļoti liela nozīme kā Azerbaidžānas Republikai, tā arī sakariem starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Azerbaidžānas Republiku.

Zināms, ka pēc savas valsts neatkarības iegūšanas un līdz šim brīdim Azerbaidžānas Republika savā ārpolitikā vienmēr centās attīstīt sakarus ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Uzskatu, ka šajā jomā sasniegti labi rezultāti. Mēs esam liecinieki, ka šādi centieni bijuši arī no Amerikas Savienoto Valstu, īpaši no valdības puses, un mēs tos augsti vērtējam.

Taču tajā pat laikā zināms, ka 1992.gadā ASV kongress pieņēma, attiecībā uz Azerbaidžānu, netaisnu lēmumu. "Brīvības atbalsta likuma" 907.punktā iekļauts papildinājums, kas aizliedz sniegt Azerbaidžānai palīdzību. Uzskatu, ka gan šī papildinājuma izdarīšanas laikā, gan arī turpmākajā periodā tika nodarīta netaisnīga rīcība attiecībā uz Azerbaidžānu un līdz šim brīdim šī netaisnība ir palikusi.

Šāda diskriminējoša lēmuma pieņemšanas iemesls tiek izskaidrots it kā ar to, ka Azerbaidžāna tur Armēniju blokādē. Tādā veidā, jau ceturto gadu Azerbaidžāna ir vienīgā no bijušās Padomju Savienības republikām, kurai liegta "Brīvības atbalsta likuma" ietvaros Amerikā paredzētā palīdzība.

Tikšanās laikā ar Jums, un Amerikas Savienoto Valstu darbiniekiem, mēs vairākkārtīgi paziņojām, ka pieņemtajam pret Azerbaidžānu lēmumam nav nekāda pamata, jo Azerbaidžāna netur Armēniju blokādē. Realitāte ir tāda, ka armēņu bruņotie spēki ir okupējuši 20 procentus Azerbaidžānas teritorijas, no kurienes izdzīti vairāk kā miljons mūsu pilsoņu, kuri kļuvuši par bēgļiem. Īpaši gribu atzīmēt, ka šīs okupācijas rezultātā dzelzceļa līnija Azerbaidžānas teritorijā, tai skaitā iecirknī, kas saista Azerbaidžānu ar Armēniju, Nahičevānu, Kalnu Karabahu atrodas blokādē. Bez šaubām, šādos apstākļos nevar būt runas par to, ka Azerbaidžāna tur Armēniju blokādē.

Tādā veidā, it īpaši pēc 1992.gada notiekošie procesi, parāda, ka Azerbaidžāna pati pakļauta lielai agresijai. Pie kam, Jūs zināt, ka Azerbaidžāna ziemeļos bloķēta no Krievijas puses, slēgts mūsu dzelzceļš un jūras ceļš.

Tādēļ mēs vairākkārtēji pacēlām šo jautājumu sarunās starp Amerikas Savienoto Valstu valsts orgāniem un Azerbaidžānu, lai atceltu šo netaisnīgo lēmumu pret Azerbaidžānu.

Kā Jūs ziniet, sakari, kas nodibināti pēdējos gados starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Azerbaidžānu attīstās ļoti intensīvi. Azerbaidžānas valsts uztver Ameriku kā draudzīgu valsti un vērtīgu partneri, tai skaitā arī ekonomikas jomā, kur nostabilizējušās plašas sadarbības iespējas. Dalība lielos naftas kontraktos, parakstītos 1994.gada septembrī, 1995.gada novembrī par mūsu naftas resursu izmantošanu, liecina par to, ka mēs esam nodibinājuši ļoti ciešus sakarus ar Amerikas Savienotajām Valstīm.

Mēs arī vienmēr atzīmējam svarīgo Amerikas Savienoto Valstu lomu armēņu-azerbaidžāņu konflikta noregulēšanas jautājumā un vēlamies, lai ASV arī šodien, un nākotnē spēlētu svarīgu lomu šajā procesā. Zināms, ka mēs speram soļus Armēnijas un Azerbaidžānas konflikta noregulēšanā miermīlīgā ceļā, divus gadus atpakaļ mēs panācām uguns pārtraukšanas režīmu. Tas nozīmē, ka mēs no jauna nodemonstrējam pasaulei savu miermīlību un centienus dzīvot ar Armēniju miera apstākļos. Uzskatu, ka šajā laikā mēs parādījām visai pasaulei, ka Azerbaidžāna ir miermīlīga valsts, tā nevēlas karu, ir konflikta ar Armēniju miermīlīgas noregulēšanas piekritēja un sper šajā jomā ievērojamus soļus. Šādos apstākļos, atrodoties līdz šim laikam spēkā lēmumam, ko pieņēmis Amerikas Savienoto Valstu kongress pret Azerbaidžānu, protams, izraisa mūsos un mūsu sabiedrībā ļoti lielu nemieru.

Šo gadu laikā valstīm, kas bija bijušās Padomju Savienības sastāvā un pārdzīvojušas pārejas periodu, ASV sniedz materiālu un finansiālu palīdzību. Īpaši spēcīga materiālā un finansiālā palīdzība tiek sniegta Armēnijai. Azerbaidžānai šāda materiālā palīdzība ir liegta. Šādai netaisnībai attiecībā pret mums nav nekāda pamata, par ko es jau vairākas reizes teicu.

Ļoti lielu izbrīnu izraisa tas, ka šī netaisnība saglabājas pat tajā laikā, kad pēdējos gados starp ASV un Azerbaidžānu nodibinājusies cieša sadarbība, draudzīgi sakari.

Par to es diskutēju savā tikšanās laikā 1994.gada septembrī un 1995.gada oktobrī Ņujorkā ar Amerikas Prezidentu Bilu Klintonu un darīju zināmas viņam savas domas. Mūsu sarunās Bila Klintona kungs, paziņoja man, ka viņš pats bijis pret šāda lēmuma pieņemšanu, pret to viņš ir arī šodien. Tomēr, diemžēl šāda lēmuma atcelšanai netiek veikti nepieciešamie soļi, netiek pieņemti nepieciešamie mēri. Pagājušajā gadā kongresmens Vilsona kungs uzstājās par šī punkta modifikācijas priekšlikumu, un tas tika pieņemts. Šo mazo modifikāciju mēs uzskatījām sev par sasniegumu, sakarā ar ko es nosūtīju vēstules ar pateicību Bilam Klintonam, Pārstāvju palātas priekšsēdētājam Gingriča kungam, kongresmenim Vilsonam un citiem. Diemžēl šī modifikācija palika tikai modifikācija un nekāda praktiska rezultāta nebija. Mēs cerējām, ja nav iespējams anulēt 907.punkta papildinājumus, tad varbūt tiks sperts jauns solis, saskaņā ar kuru varētu tikt pieņemts daudz detalizētāks lēmums.

Taču tā vietā parādījās kongresmeņa Portera kunga papildinājumi. Portera papildinājumi palīdzības vietā Azerbaidžānai izdara tai jaunu triecienu, apdraudot Azerbaidžānas teritoriālo nedalāmību, kas ne tikai nepalīdz Azerbaidžānai, bet tieši otrādi nodara milzīgu ļaunumu.

Pēc tam, kad klajā nāca "Portera Papildinājumi", mēs vērsāmies pie Jums, devām norādījumus Azerbaidžānas vēstniekam Vašingtonā, lai viņš vestu sarunas ar nepieciešamajām aprindām, lai novērstu "Portera Papildinājumu" pieņemšanu. Diemžēl mēs to nepanācām. Es zinu, mēs iegūstam visiespējamākās ziņas. Taču no šodienas informācijas redzams, ka "Portera Papildinājumi" jau pieņemti kongresa Pārstāvju palātā. Tas mūs ļoti satrauc. Tas izraisa lielas bažas mūsu sabiedrībā. Protams, tajā laikā, kad mums pastāv draudzīgas attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs nevaram saprast šādu papildinājumu pieņemšanu. Iespējams, ka es zināmā mērā saprotu, bet tauta to nevar saprast.

Mēs zinām, ka parlaments, Amerikas Savienoto Valstu kongress nav atkarīgi no prezidenta vai arī valdības. Nav liela spēka to iespaidot, kongress dažreiz pieņem tamlīdzīgus lēmumus. Taču es Jums atklāti saku, mūsu sabiedrība uztver Amerikas Savienotās Valstis kā lielvalsti. Cilvēkiem nav iespējams izskaidrot, ka prezidents ir pret, bet lēmumus pieņem kāds cits. Taču pieņemtais lēmums nodara kaitējumu Azerbaidžānai, azerbaidžāņu-amerikāņu attiecībām. Azerbaidžānā pastāv tāds teiciens: izdarīt lāča pakalpojumu. Tas bija apmēram tāpat - mēs centāmies atsaukt šo papildinājumu, bet tā vietā stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās.

Es vēlreiz atzīmēju, ja pieņemtais lēmums vai kādi citi mēri - neatkarīgi no tā, kas tos pieņēmis, - ir taisnīgi, tad grūti kaut ko iebilst. Taču nav iespējams saprast, pieņemt netaisnīgu lēmumu. Tādēļ šodien es izsaku jums, un ar jūsu starpniecību Amerikas Savienotajām Valstīm Azerbaidžānas neapmierinātību šajā sakarā. Vēlos paziņot, ka mēs nekad nevarēsim piekrist šādiem papildinājumiem. Šie papildinājumi nodara kaitējumu Azerbaidžānai un zināmā mērā liek apšaubīt Azerbaidžānas teritoriālo nedalāmību. Vispār, tas nopietni kavē mierīgā ceļā atrisināt armēņu-azerbaidžāņu konfliktu, Kalnu Karabahas jautājumu.

Es nevaru saprast, kam kalpo kongresmens Portera kungs, kāpēc viņš to dara. Tā nav mana darīšana. Taču ceru, ka ASV kongress ir cienījams orgāns un tam nevajadzētu pieļaut tamlīdzīgus netaisnīgus soļus. Vēlreiz atzīmēju, ka tas kļuva par bažu iemeslu ne tikai valsts aprindās, bet arī sabiedrības vidū. Lūdzu Jūs nodot manus vārdus savai valstij, valsts vadītājam, to starpā cienījamajam Prezidenta Bila Klintona kungam. Mēs nevaram piekrist tādiem papildinājumiem. Man ziņo, ka pēc Pārstāvju palātas šo papildinājumu pieņems arī senāts. Es, lūdzu, ar senāta starpniecību vai citu līdzekļu palīdzību, novērst šī lēmuma pieņemšanu. Es uzaicināju Jūs, lai nodotu Jums šos vārdus.

Neskatoties uz 907.panta labojumiem, es pateicos ASV par līdz šim Azerbaidžānai sniegto palīdzību. Taču manas politikas un mūsu politikas nozīme kopumā ir ne tikai 907.panta atcelšana, lai jūs sniegtu mums palīdzību. Līdz šim laikam mēs dzīvojām bez jūsu palīdzības, iztiksim arī turpmāk. Armēnijai sniegta palīdzība desmit reizes lielāka nekā mums. Mēs to paciešam. Taču mūs satrauc netaisnība. Mana neapmierinātība izpaužas neobjektīvā attieksmē pret Azerbaidžānu. Ar to mēs nevaram samierināties. Nekas, mēs izdzīvosim, pat ja nebūs palīdzības.

Pēdējā laikā izveidojušās draudzīgās un labās ekonomiskās savstarpējās attiecības starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Azerbaidžānu apliecina, ka pret mums nedrīkst izturēties netaisnīgi un neobjektīvi. Mums zināma personīgi jūsu pozīcija šajā jautājumā.

Es augsti vērtēju, ka jūs ieņemat objektīvu pozīciju un esat solidāri ar mums. Tas mūs atbalsta. Taču vilcināšanās ar jautājuma atrisināšanu mūs uztrauc.

Mēs novērtējam esošās ASV valsts iekārtas uzbūves svarīgo lomu demokrātijas saglabāšanā. Bez šaubām, Amerikas valsts iekārta - tā ir tās iekšējā lieta. Mēs neko nevaram piebilst tam. Taču, ja kā jūs atzīmējāt, šī valsts struktūra rada problēmas ārpolitikā, pieņem tamlīdzīgus netaisnus lēmumus, to, protams, nevar uzskatīt par normālu. Taču, vēlreiz vēlos atzīmēt, ka tā nav mūsu, bet gan jūsu darīšana. Mēs tikai gribam, lai attiecībā pret Azerbaidžānu netiktu pieļauta netaisnība, neatkarīgi no jebkādas valsts iekārtas. Mēs paveicām lielu darbu lai likvidētu konfliktu starp Armēniju un Azerbaidžānu. Un vairākkārtīgi izteicām savas vēlmes sakarā ar ASV aktīvo lomu šajā jautājumā. Viss tas dod mums pamatu prasīt 907.panta par Azerbaidžānu atcelšanu. Ja tas netiek darīts, tad kaut lai nebūtu sliktāk. Vēlreiz atkārtoju, Portera kunga papildinājumi tā vietā, lai kaut kā atvieglotu stāvokli, padara priekš mums to vēl sliktāku. Es nešaubos, vēl vairāk, esmu pārliecināts, ka jūs arī turpmāk sadarbosieties ar mums, cenšoties atrisināt šo problēmu. Vēlos izteikt cerību, ka jūsu teiktais veicinās to, lai "Portera Papildinājumi" sekojošajos posmos netiktu pieņemti. Šodien es nosūtīju vēstuli šajā sakarībā Bila Klintona kungam, Gingriča kungam un Alberta Gora kungam. Vēlos, lai mūsu savstarpējo pūliņu un sadarbības rezultātā šie papildinājumi netiktu pieņemti un Azerbaidžānai netiktu nodarīts vēl viens trieciens. Ceru, mēs kopīgi spēsim to panākt.

Teksts tulkots no krievu valodas uz latviešu valodu pēc laikraksta "Baku strādnieks" 1999.gada 18.jūnija numura.