Azerbaidžānas Republikas Bruņoto Spēku personālsastāvam - Baku pilsēta, 1999.gada 25.jūnijā


Godātie ģenerāļi, admirāļi, virsnieki, praporščiki, mičmaņi, seržanti, karavīri, matroži!

Sirsnīgi sveicu jūs Azerbaidžānas Republikas Bruņoto Spēku Dienā, novēlu katram no jums savus vislabākos vēlējumus.

Viens no pašiem svarīgākajiem sasniegumiem, ko esam iekarojuši neatkarības laikā, ir mūsu Nacionālās armijas nodibināšana. Mūsu Bruņoto spēku personālsastāva kaujas spēju celšana, tā tehniskā sagatavošana pēdējo 8 gadu laikā ievērojami nostiprināja Azerbaidžānas aizsardzības spēku, panākumus, kas iekaroti armijas izveidē, mācībās, militārā sagatavošanā, vīrišķībā, ar kuru mūsu karavīri frontes skārtajos reģionos, sastapās aci pret aci ar ienaidnieku, novērš agresiju, iepriecina mūs visus no visas sirds. Patlaban mums ir armija, kas apgādāta ar jaudīgiem, moderniem ieročiem un tehniku, ir augsti apmācīts komandējošais sastāvs un personālsastāvs.

Patlaban mūsu Nacionālā armija ļoti labi apzinās savu goda misiju Dzimtenes, tautas un valsts priekšā, pastāvīgi ceļ savu fizisko, militāro un morālo sagatavotību, ar godu pilda savus uzdevumus. Katrs mūsu Bruņoto Spēku karavīrs labi zina, ka spēcīga, varena armija ir galvenais Azerbaidžānas valsts neatkarības aizsardzības faktors, mūsu valsts teritoriālās nedalāmības atjaunošanas, miera un mierīgas dzīves garants.

Bruņoto spēku izveide, kas spējīgi aizstāvēt Dzimteni, nodrošināt valsts aizsardzības spējas un pastāvīgi tās celt, kas ir ne tikai valsts, tās bruņoto spēku uzdevums. Katram Azerbaidžānas pilsonim, apzinoties savu pienākumu pret Dzimteni, jāsniedz vispusīga palīdzība armijas izveidei.

Šajā svētku dienā es vēlreiz izprotu mūsu dēlus, kļuvušus par mocekļiem (šehidiem) suverenitātes, neatkarības, teritoriālās nedalāmības un Azerbaidžānas valstiskuma vārdā, un izsaku līdzjūtību radiniekiem un tuviniekiem, noliecu galvu viņu atmiņas priekšā.

Ticu, ka mūsu Bruņoto spēku personālsastāvs arī turpmāk būs uzticīgs militārajam zvērestam, kas dots Dzimtenei, tautai un jebkurā brīdī ar priekšzīmīgu dienēšanu atbrīvos mūsu zemes no ienaidnieka, iepriecināt mūsu mocekļu dvēseles.

Novēlu katram mūsu Nacionālās armijas karavīram veselību, laimi, labklājību ģimenē, veiksmi suverenitātes, mūsu republikas neatkarības nostiprināšanas vārdā, tās teritoriālās nedalāmības, mūsu Dzimtenes aizsardzības spēka izaugsmes vārdā.

Geidars Alijevs,

Azerbaidžānas Republikas Prezidents,

Bruņoto spēku

Virspavēlnieks.

Laikraksts «Baku strādnieks», 1999.gada 26.jūnijā