Jānis Pāvels II, Romas Pāvests, (1978-2005)


Ievērojamā valsts darbinieka Geidara Alijeva vadībā neatkarīgā Azerbaidžānas Republika ieņēma pienācīgu vietu pasaules sabiedrībā vairāku pēdējo gadu laikā. Es uzmanīgi sekoju un atbalstu darbu, kas tiek veikts tiesiskas valsts celtniecības virzienā Azerbaidžānā, veiksmīgu ekonomisko reformu realizācijā.

www.heydar-aliyev.org