Vēršanās pie azerbaidžāņu tautas - 2003.gada 1.oktobrī


Dārgie tautieši, godātie Azerbaidžānas pilsoņi!

Šajās dienās aprit 34 gadi, kopš es vadu Azerbaidžānas Republiku un kopumā 10 gadi kā esmu neatkarīgās Azerbaidžānas valsts Prezidents. Šajos gados visas manas dzīves kā azerbaidžāņa, Azerbaidžānas Republikas pilsoņa, kā tās vadītāja un prezidenta sūtība bija kalpošana Jums, Azerbaidžānas tautai, kuru es mīlu vairāk par dzīvi, mūsu valstiskuma, visas mūsu valsts ekonomiskā, politiskā un garīgā attīstība. Visus savus spēkus un gribu šajā ceļā es smēlos no savas gudrās un pateicīgās tautas. Tas deva man izturību, gribasspēku, nodrošināja manus panākumus.

Azerbaidžāņu tauta ieņēma savu pienācīgo vietu pašu attīstītāko pasaules valstu vidū. Šodien jau visiem zināma tās bagātā garīgā pasaule, vērtīgais ieguldījums pasaules kultūras krātuvē, spēja pievienoties pasaules civilizācijas vērtībām. Šodien neviens nebrīnās, ka azerbaidžāņi, pateicoties savam darbam, talantam arvien intensīvāk integrējas pasaules tautu saimē visās jomās.

Šodien mūsu neatkarīgā valsts attīstās, izmantojot pasaules valstu progresīvo pieredzi un vērtības. Vadoties pēc demokrātiskas sabiedrības, tiesiskas valsts, cilvēktiesību un pilsoņu tiesību, politiskā plurālisma principiem, Azerbaidžāna īsteno savu darbību plecu pie pleca ar pašām attīstītākajām un varenākajām Eiropas un pasaules valstīm. Mūsu valsts ieņēmusi pienācīgu vietu starptautiskajā sabiedrībā. Šodien pasaules, reģiona un apkārtējās ārējās pasaules stratēģiskie un globālie jautājumi netiek risināti neņemot vērā mūsu uzskatus, mūsu intereses. Mūs pazīst, mūs pieņem, ar mums rēķinās galvenajos jautājumos.

Azerbaidžānas ekonomiskā dzīve pārkārtojas, atdzimst un attīstās ļoti dinamiski. Ar katru gadu pieaug iekšējo un ārējo kapitālieguldījumu apjoms valsts ekonomikā, agrārā sektora modernizācijā, pārtikas un vieglajā rūpniecībā, ekonomikā pieaug naftas sektora daļa, saglabājas stabils manats, palielinās valūtas rezerves, rodas arvien jaunas un jaunas darba vietas ar augstu darba algu. Tas viss – no 1994.gada īstenotās jaunās naftas stratēģijas un ekonomiskās attīstības stratēģijas rezultāts. Esmu pārliecināts, ja mēs turpināsim šādā garā, tad nākotnē Azerbaidžānā nebūs neviena bezdarbnieka, neviena nabadzīga cilvēka. Augstā tempā pieaugs darba alga, pensijas un vispārējie cilvēku ienākumi. Azerbaidžānas valsts, mūsu biznesa cilvēki varēs piedalīties pašos perspektīvākajos un izdevīgākajos projektos, ieguldīt investīcijas ne tikai mūsu valstī, bet arī ārzemēs.

Mūsu valsts pakāpeniski palielina savu aizsardzības un militāro spēku. Mūsu nacionālā armija apgūst progresīvo pieredzi un tehnoloģijas, jaunatne labprāt iet dienēt armijā.

Tas viss nav nācis viegli. Pēdējā laikā mums nācies pārvarēt ārkārtīgi bīstamu reakciju, provokācijas un citas pret Azerbaidžānu vērstas kampaņas kā valsts iekšienē, tā arī ārpus tās, esam pārvarējuši milzīgas grūtības. Jūs ļoti labi to zināt.

Azerbaidžānas vadības neizlēmības dēļ netika savlaicīgi novērsts avantūriskais nacionālistiskais separātisms, ko izvērsa armēņi Kalnu Karabahā sākot no 1988.gada. Armēņu armija, izmantojot mūsu republikā 1990 – 1993.gadā izveidojušos politisko krīzi un varas krīzi, pārvaldes trūkumu un haosu, okupēja Azerbaidžānas zemes, pārvērta vairāk kā miljons mūsu tautiešu bēgļos un pārceļotājos. Valsts pilsoņus republikas iekšienē kūdīja uz bruņotām sadursmēm, tika pielikts milzīgs spēks lai iznīcinātu un sagrautu mūsu valsti un valstiskumu. Mās to visu novērsām. Taču mums vēl nav izdevies atrisināt haosa un anarhijas periodā sagrautās Azerbaidžānas teritoriālo nedalāmību, bēgļu un pārvietoto personu atgriešanu dzimtajās mājās. Esmu pārliecināts, ka mēs noteikti atrisināsim šo jautājumu.

Neskatoties uz to, pēdējos gados mums izdevies atrisināt jautājumus, būtiski svarīgus mūsu tautai un valstij.

Pirmkārt, mēs panācām sabiedriski-politisko stabilizāciju, kas ir mūsu valstiskuma pamatā, ielikām pilsoniskas sabiedrības pamatus, kas balstās uz nacionālo vienotību un tiesiskumu.

Otrkārt, atjaunojam, izvedām uz attīstības ceļa valsts ekonomiku, kas ir katras valsts pastāvēšanas mērķis.

Treškārt, mums izdevās izveidot spēcīgu demokrātisku valsti ar visām atbilstošajām institūcijām, kas izpaužas visas azerbaidžāņu tautas vēlmēs un centienos, nodrošināt tās neatkarības neatgriezeniskumu.

Tikai neatkarīga valsts ar nacionālu vienotību, sabiedriski-politisko stabilitāti, ekonomiku, kas dinamiski attīstās, kurai ir spēcīgi valsts institūti, balstīti uz demokrātisku un pilsonisku sabiedrību, spējīga risināt visus jautājumus, tai skaitā arī teritoriālās nedalāmības problēmu. Esmu pārliecināts, ka tas tā arī būs.

Dārgie Azerbaidžānas pilsoņi, mana dārgā tauta!

Tieši 60 savas saturīgās dzīves gadus esmu dzīvojis ar manas tautas tagadni un nākotni. No tiem pēdējie 10 gadi pagājuši kalpojot neatkarīgajai Azerbaidžānas valstij. Jums zināms šis darbs, kas veikts šajā virzienā, taču man vēl daudz nepabeigtu darbu un perspektīvu plānu. Dažas problēmas, kas radušās pēdējā laikā un saistītas ar veselību, neļauj paveikt šo iesākto darbu, kura rezultāti man ir acīmredzami. Neskatoties uz to, mana kandidatūra arī izvirzīta un reģistrēta dalībai nākošajās 2003.gada 15.oktobra prezidenta vēlēšanās. Simtiem tūkstoši cilvēki, kas iesaistījušies vēlēšanu kampaņā, aģitē manā labā. Izmantojot gadījumu, izsaku dziļu pateicību šiem cilvēkiem, visiem partijas «Eni Azerbaidžan» biedriem, kas izvirzījuši un atbalsta manu kandidatūru, citu sabiedriski-politisko organizāciju pārstāvjiem, zinātnes, izglītības un kultūras darbiniekiem, inteliģences pārstāvjiem un mani atbalstošajai visai azerbaidžāņu tautai. Ceru, ka drīzumā atjaunojot veselību, atgriezties Dzimtenē un no jauna būt kopā ar manu tautu. Bet tagad es atsaucu savu kandidatūru par labu Ilhamam Alijevam.

Vēršoties pie Jums – maniem tautiešiem, uzaicinu atbalstīt nākamajās prezidenta vēlēšanās, prezidenta kandidātu, manu politisko pēcteci, partijas «Eni Azerbaidžan» priekšsēdētāja vietnieku Ilhamu Alijevu. Viņš ir inteliģenta, enerģiska un iniciatīvas bagāta personība ar pragmātisku domāšanu, kas brīnišķīgi pārzina mūsdienu pasaules politiku un ekonomiku. Es garantēju, ka Ilhams Alijevs, kā arī partija «Eni Azerbaidžan» arī turpmāk, saliedēs ap sevi pašus cienījamākos mūsu tautas dēlus un meitas, daudz paveiks Azerbaidžānas valsts attīstības un mūsu tautas labklājības ceļā. Ticu, ka ar Jūsu palīdzību Ilhams Alijevs spēs pabeigt nozīmīgos jautājumus, plānus, kurus man neizdevās novest līdz galam. Es ticu viņam kā pats sev un lieku lielas cerības uz viņa nākotni.

Ar dziļu cieņu,

Geidars Alijevs,

Azerbaidžānas Republikas Prezidents