Azerbaidžānas Republikas Prezidenta Geidara Alijeva ievadvārdi un noslēguma runa sapulcē, kas veltīta republikas prezidenta rīkojuma „Par pasākumiem sadarbības programmas īstenošanā starp Eiropas Padomi un Azerbaidžānas Republiku” izpildes jautājumiem – Prezidenta pils, 1996.gada 10.jūlijs.


Zināms, ka 28.jūnijā Eiropas Padome pieņēma speciālu rezolūciju par īpaša viesa statusa piešķiršanu Azerbaidžānas Republikai. Tas ir ievērojams notikums mūsu republikas dzīvē. No vienas puses tas apliecina Azerbaidžānas piederību Eiropai, no otras liecina par to, ka mūsu republikā pastāvošā valsts sistēma, ceļš, kuru iet sabiedrība, dzīve, republikas likumi, ir demokrātijas ceļš, un Azerbaidžānā norisošie demokrātiskie procesi, turpinās uz demokrātijas principu pamata.

Jūs jau ziniet, ka mēs Azerbaidžānā pieņēmām likumus, paziņojām par to, lai vadītu mūsu valsti pa demokrātijas, valsts, sabiedrības, ekonomikas un dzīves veidošanas ceļu. Šajā jomā paveikts un arī pašlaik turpinās milzīgs darbs. Priekš mums ļoti liela nozīme tam, ka pasaules sabiedrība, it īpaši attīstītās pasaules valstis, un valstis, kuru attīstība balstās uz demokrātisma principiem arī ekonomiskā plānā, un valsts iekārtā, atzinušas visu to un, visbeidzot, Eiropas Padome atzinusi šos sasniegumus, izmaiņas un procesus.

Atkārtoju, tas no vienas puses, demonstrē Azerbaidžānas Republikas autoritāti un prestižu starptautiskajā arēnā, demokrātiskajā pasaulē, no otras puses, tas iedvesmo mūs, palīdz mums virzīties pa šo ceļu. Tādēļ, atzīmējot to, atkārtoju, šo kā ievērojamo notikumu, es apsveicu visus jūs, Azerbaidžānas Republikas pilsoņus, mūsu tautu. Pēc tam, kad mēs saņēmām paziņojumu par šo lēmumu, 1.jūlijā es devos vizītē uz Vāciju. Tādēļ šodienas sapulce netika sasaukta uzreiz.  Taču tajā laikā, kad manas vizītes laikā es tikos ar Vācijas prezidentu Romāna Hercoga kungu, federālo kancleru Helmuta Kola kungu, federālā kanclera vietnieku, ārlietu ministru Klausa Kinkela kungu, grupas Vācija-Kaukāzs Bundestāgā priekšsēdētāju Vimmera kungu, Bundestāga priekšsēdētāja vietnieku, citiem Bundestāga locekļiem, un visi viņi paziņoja, ka gandarīti par to, ka Azerbaidžāna iet tieši pa demokrātijas, tirgus ekonomikas ceļu un ar gandarījumu apstiprināja to, tai skaitā arī vienošanos, ko parakstīja Azerbaidžāna ar Eiropas Savienību aprīlī, deva augstu novērtējumu tam, ka mūsu republika ieguva viesa statusu Eiropas Padomē.

Vēl gribu atzīmēt, ka federālais kanclers Kola kungs sarunu laikā ar mani viens pret vienu, īpaši akcentēja šos jautājumus. No jauna atkārtoju, ka tas mums ir ievērojams noteikums, uzskatu, ka tas ir sasniegums mūsu valstī, sabiedriski politiskajā dzīvē. Tajā pat laikā, tas uzliek mums lielus uzdevumus. Tagad mums, virzoties uz priekšu šajā virzienā, bez šaubām, jācenšas kļūt par pilntiesīgu Eiropas Padomes locekli. Ceru, ka mēs spēsim panākt to. Jo mūsu izvēlētais stratēģiskais ceļš, paveiktais darbs, praktiskais darbs ļaus to paveikt. Bez šaubām, nepieciešams arī turpmāk veikt lielu darbu šajā jomā.

8.jūlijā es parakstīju speciālu rīkojumu sakarā ar mums uzdoto uzdevumu īstenošanu, saistītu ar Eiropas Padomes lēmumu par mūsu republiku. Šis rīkojums publicēts presē. Es uzaicināju jūs šeit sakarā ar uzdevumu īstenošanu, saistītu ar rīkojumu, un kopumā, uzdevumiem, saistītiem ar Eiropas Padomes lēmumu.

Lai Ārlietu ministrija sniedz par to īsu informāciju. Neskatoties uz to, ka šis rīkojums tika publicēts presē, es vēlētos, lai Šahins Alijevs pēc tam to vēlreiz nolasītu, lai mēs nospraustu uzdevumus un to, kurš kādu darbu pildīs.

Noslēguma runa

Uzskatu, ka pēc šī dokumenta publicēšanas presē, visas organizācijas, orgāni, kas iesaistīti uzdevumu, saistītu ar rīkojumu, pildīšanā, uzsāktu darbu. Taču, sakarā ar to, ka es piešķiru šim jautājumam sevišķu nozīmi, es uzskatīju par nepieciešamu vēlreiz to nolasīt šeit, kaut arī rīkojums bija publicēts presē. Es vēlreiz vēršos pie visiem, kas šeit sapulcējušies, nepieciešams nekavējoši, nopietni un konsekventi risināt šos jautājumus. Tādēļ Ministru Kabinets, Prezidenta Izpildošais aparāts, Ārlietu ministrija un atsevišķas ministrijas, Milli medžlisa komisija, vairāku komisiju pārstāvji uzaicināti šeit, - Milli medžlisam nopietni jāpievēršas šai lietai. Visu šo darbību īstenošanu nepieciešams koordinēt.

Ziniet, mums jācenšas nostiprināt mūsu pirmo sasniegumu un panākt to, ka kļūstam par pilntiesīgu Eiropas Padomes locekli. Uzskatu, ka lieta ir ne tikai tajā faktā, ka mēs ieguvām īpaša uzaicinātā viesa statusu, pēc tam jāiegūst locekļa statuss. Lieta tāda, ka tas viss nepieciešams lielām izmaiņām politiskajā, sabiedriskajā un ekonomiskajā mūsu republikas dzīvē. Tas nepieciešams tam, lai spētu īstenot šīs izmaiņas, nostiprināt šos procesus, ne tikai tādēļ, ka mēs esam izturējuši vienu eksāmenu un mums nepieciešam izturēt arī citu. Nē, runa nav par eksāmenu. Tas, pirmkārt, nepieciešams mums pašiem.

Mums jāapzinās, ka ja mēs tik ātri virzāmies pa šo ceļu, sakārtojam savus likumus atbilstoši demokrātiskiem pasaules likumiem, vēlamies celt valsts izveides sistēmu, mūsu sabiedrību demokrātisku valstu sabiedrību līmenī, tad tas viss mums jāīsteno. Ne jau tādēļ, lai kādam patiktu, lai kāds varētu teikt par mūsu republiku: „Jā, jūs esat laba valsts”, bet tādēļ, ka tas nepieciešams, lai mēs pamatos spētu izmainīt savas valsts dzīvi, izveidot mūsu valsts līmeni tādu, kā mēs vēlamies, un uzlabot mūsu ekonomiku, sociālo stāvokli, mūsu cilvēku labklājību, veikt nopietnas izmaiņas mūsu ekonomikā. Tas viss ir savstarpēji saistīts, kompleksie pasākumi, un mums tie jāīsteno kompleksā.