Azerbaidžānas Republikas Prezidenta Geidara Alijeva uzstāšanās ANO Ģenerālās Asamblejas 49.sesijā – Ņujorkā, 1994.gada 29.septembrī.
"...Azerbaidžānas Republikas pozīcija bijusi vienmēr konstruktīva un tai ir miermīlīgs raksturs. Neskatoties uz visiem, mums nodarītajiem zaudējumiem, mēs piedāvājam armēņu pusei mieru uz starptautisko taisnīguma un humāno tiesību pamata. Mēs esam gatavi dot drošības garantijas armēņu iedzīvotājiem Kalnu Karabahā. Mēs esam par normālu komunikāciju atjaunošanu reģionā uz abpusējiem pamatiem, tostarp arī humanitāro koridoru starp Kalnu Karabahu un Armēnijas Republiku. Mēs piekrītam, nepieciešamības gadījumā, starptautisko miera uzturēšanas spēku izvietošanai konflikta zonā. Mēs esam gatavi apspriest arī Kalnu Karabahas statusu Azerbaidžānas valsts sastāvā.

Taču pastāv normas un principi, kas mums ir neaizskarami, - tā ir Azerbaidžānas suverenitāte un teritoriālā nedalāmība, visu okupēto zemju atbrīvošana, bēgļu atgriešana viņu dzimtajās mājās, tai skaitā 50 tūkstošus azerbaidžāņu bēgļus uz savu dzimteni – Kalnu Karabahu..."