Azerbaidžānas Republikas Prezidenta Geidara Alijeva ievadruna un nobeiguma runa Galvenā Eksporta cauruļvada Baku - Tbilisi - Džeihana vienošanās projekta parakstīšanas ceremonijā - 2000.gada 17.oktobris.


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Godātās dāmas un kungi!

Rīt, 18.oktobrī, - Konstitucionālā akta par Azerbaidžānas neatkarību, pieņemšanas 9.gadadiena. Deviņus gadus atpakaļ, pēc Konstitucionālā akta pieņemšanas, Azerbaidžāna ieguva savu neatkarību un, lūk, jau 9 gadus dzīvo kā neatkarīga valsts. Sirsnīgi sveicu jūs, visu mūsu tautu, mūsu pilsoņus ar šiem svētkiem, Azerbaidžānas Neatkarības dienu. Vēlu azerbaidžāņu tautai mieru, labklājību, vēlu, lai mūsu valsts neatkarība būtu mūžīga.

Šodien mēs sapulcējamies šeit vēsturiska notikuma sakarībā. Kā zināms, 1994.gadā ar daudzām lielām pasaules naftas kompānijām tika parakstīts pirmais kontrakts par kopēju bagāto naftas atradņu izstrādi Kaspijas jūras Azerbaidžānas sektorā. Kopš tā laika mēs nodarbojamies ar šī kontrakta īstenošanu. Tādā veidā, sākās jaunā Azerbaidžānas naftas stratēģija. 1994.gadā parakstītais "Gadsimta kontrakts" ir azerbaidžāņu tautas brīvības, valstiskās neatkarības rezultāts.

Šodien ar bezgalīga lepnuma sajūtu mēs varam teikt, ka parakstītais naftas kontrakts konsekventi tiek īstenots dzīvē un nes jau rezultātus.

Pirmais kontrakts pavēra visai pasaulei milzīgās Kaspijas jūras naftas un gāzes iespējas. Patlaban Azerbaidžānā parakstīti jau 20 lieli naftas kontrakti.

"Gadsimta kontraktā" - kontraktā par kopējo "Azeri", "Čirag" atradņu izstrādi un dziļūdens atradnes "Gjunešli" daļas izstrādi Kaspijas jūras Azerbaidžānas sektorā, paredzēta kopēja Azerbaidžānas Valsts Naftas Kompānijas sadarbība ar 11 ārzemju naftas kompānijām. Šī sadarbība veiksmīgi tiek īstenota, 1997.gadā "Čirag" atradnē tika iegūta nafta. No šīs atradnes iegūtā nafta tiek eksportēta uz pasaules tirgiem. Tādā veidā mēs redzam mūsu parakstītā kontrakta praktiskos rezultātus.

Dabīgi, sakarā art to, ka šāda kontrakta īstenošanas gaitā paredzēta liela daudzuma naftas ieguve, kontraktā bija nepieciešams paredzēt arī šīs naftas eksportu pasaules tirgos. Tādēļ tika paredzēta dažādu naftas vadu izbūve, tai skaitā Galvenā eksporta cauruļvada Baku - Tbilisi - Džeihana celtniecība, pirmā kontrakta iegūtās naftas eksportēšanai pasaules tirgiem.

No tā laika, sākot no 1994.gada, kopā ar ārzemju naftas kompānijām mēs veicām ļoti lielu darbu izveidojot Galveno eksporta naftas vadu Baku -Džeihana, pēc tam mēs to nosaucām Baku - Tbilisi - Džeihana.

Kā zināms, mūsu darbs šajā virzienā sadūrās ar lielu pretestību, ar neskaitāmām grūtībām. Daudzi paziņoja, ka šāda eksporta cauruļvada celtniecība ir nereāla. Jebkurā gadījumā, pagājušajos gados naftas vads Baku - Tbilisi - Džeihana atradās visas pasaules sabiedrības uzmanības centrā. Tomēr mēs - Azerbaidžāna, Turcija, Gruzija un naftas kompānijas, kas piedalījās konsorcijā, konsekventi nodarbojamies ar naftas vada Baku - Tbilisi - Džeihana celtniecības jautājumiem, cīnījāmies un panācām to.

Visa mūsu darba kalngals ir 1999.gada novembrī ir EDSO Stambulas samita laikā parakstītā vienošanās. Doto vienošanos parakstīja Azerbaidžānas Republikas Prezidents, Turcijas Republikas Prezidents, Gruzijas Prezidents, Kazahstānas Prezidents. Šo vienošanos parakstīja arī Amerikas Savienoto Valstu prezidents Bila Klintona kungs.

Tādā veidā, mūsu daudzu gadu darbs vainagojās ar šāda politiska dokumenta pieņemšanu. Taču periods, kas pagājis no tā laika līdz šai dienai, nebija viegls, jo bija dažādi uzskati, saistīti ar celtniecību, izmaksām, citiem komerciāli-tehniskiem naftas vada Baku - Tbilisi - Džeihana celtniecības jautājumiem. Šie dažādie uzskati valdīja arī konsorcijā ietilpstošajās kompānijās. Tādēļ arī šajā jomā bija nepieciešams veikt milzīgu darbu.

Tika panākta vienošanās visos tehniskos un komerciālos jautājumos. Tā rezultātā Azerbaidžānas Republikas Naftas Kompānija un kompānijas, kas ietilpst Azerbaidžānas starptautiskajā operatīvajā kompānijā, kopā sagatavoja komerciāli-tehnisko vienošanos par Galvenā eksporta naftas vada Baku - Tbilisi - Džeihana celtniecību. Šodien mēs sapulcējamies, lai parakstītu šo vienošanos.

Paredzēts parakstīt doto vienošanos šodien Azerbaidžānā, tās galvaspilsētā - Baku, rīt - Gruzijā, Tbilisi, bet parīt - Turcijā. Vienošanās parakstīšana, tīri dabīgi, atvērs šajā jomā jaunu posmu, sāksies praktiskā Galvenā Eksporta cauruļvada Baku - Tbilisi - Džeihana celtniecība.

Noslēguma runa

Godātās dāmas un kungi, draugi!

Šodien mēs esam vienisprātis, ka piedzīvojam vēsturisku dienu, vēsturiskas minūtes.

Kad 1994.gada septembrī Azerbaidžānā tika parakstīts pirmais naftas kontrakts, mēs bijām bezgala lepni, laimīgi un saskatījām brīnišķīgu Azerbaidžānas nākotni šajā virzienā.

Kā zināms, bija cilvēki, kuri ar šaubām lūkojās uz to, bija arī tādi, kas neticēja, traucēja. Kā Azerbaidžānā, tā arī aiz tās robežām, kontrakts izraisīja no vienas puses skaudību, bet no otras - neapmierinātību. Taču azerbaidžāņu tauta, katrā gadījumā, tās lielākā daļa, novērtēja šo notikumu kā vēsturisku, kā pašu svarīgāko, pašu nozīmīgāko darījumu mūsu neatkarīgās valsts nākotnei.

Turpmākais periods mums nebija viegls. Mēs tikām pakļauti lielam spiedienam no ārpuses. Vairāku valstu drukātajos izdevumos, laikrakstos tika publicēti dažādi uzskati par to - savā vairākumā pretrunīgi. Tādā veidā, viņi vēlējās ieviest šaubas mūsu darbā gan starptautiskajā sabiedrībā, gan arī pašā Azerbaidžānā.

Tā nebija nejaušība, ka dienu pēc šī kontrakta parakstīšanas pret Azerbaidžānu tika veikta milzīga provokācija. Ļoti bīstami noziedznieki, izciešot sodu mūsu republikas Nacionālās drošības ministrijas izolatorā, ar dažādu spēku palīdzību izbēga no turienes, un Azerbaidžānā radās reāla iespēja stabilitātes sagraušanai. Nedēļu vēlāk Azerbaidžānā tika īstenots terora akts pret diviem valsts darbiniekiem, politiskiem darbiniekiem, viņi tika nogalināti.

Kā loģisks tā turpinājums, 1994.gada 3-4.oktobrī Azerbaidžānā notika bruņots valsts iekārtas gāšanas mēģinājums. Mēs novērsām šo mēģinājumu pateicoties tautas, mūsu nācijas vienotībai un spēkam. Taču Azerbaidžānas iekšējie un ārējie ienaidnieki turpināja likt šķēršļus mūsu valsts tik neatkarīgās politikas īstenošanai, tās neatkarīgajai attīstībai.

Sešus mēnešus vēlāk, pēc šiem notikumiem, Azerbaidžānā atkal notika valsts iekārtas bruņotas gāšanas mēģinājums. To vadīja no ārzemēm, kā arī to organizēja noziedzīgi spēki valsts iekšienē. Diemžēl šodien opozīcijā esošās politiskās partijas arī aktīvi piedalījās šajā valsts iekārtas gāšanas mēģinājumā. Mēs novērsām šo valsts iekārtas gāšanas mēģinājumu. Tika izlietas asinis, bija šehidi, taču mēs sagrāvām spēkus, kas cīnījās pret neatkarību, Azerbaidžānas valstiskumu.

Turpmākajos gados Azerbaidžāna no jauna saskārās ar daudzām grūtībām. Tas viss jums ir zināms. Tam visam ir viens iemesls. Kā ārējie, tā arī iekšējie ienaidnieki redzēja, ka Azerbaidžāna dzīvo kā neatkarīga valsts, mūsu valsts neatkarība ar katru dienu nostiprinās, jaunā mūsu republikas valstiskā naftas stratēģija liecina par lielu nākotni. Šie ļaudis izvēlējās šo briesmīgo ceļu tādēļ, lai apturētu visu šo, lai vājinātu Azerbaidžānu un sagrābtu mūsu valsti ar atsevišķu noziedzīgu grupējumu spēkiem.

Pēdējo gadu laikā mēs esam nogājuši ārkārtīgi smagu un grūtu ceļu, glābuši azerbaidžāņu tautu no daudzām briesmām un aizstāvējuši mūsu valsts neatkarību un valstiskumu. Azerbaidžānas ekonomikas attīstībai mēs konsekventi īstenojam valsts naftas stratēģiju.

Šeit tika teikts, ka naftas vada Baku - Tbilisi - Džeihana celtniecība ir galvenā mūsu valsts naftas stratēģijas sastāvdaļa. Visas provokācijas, spiedieni no ārpuses ir izgāzušies. Bet pēdējos gados tika veikta visdažādākā propaganda pret Galvenā eksporta naftas vada Baku - Tbilisi - Džeihana ierīkošanu, tika veiktas dažādas provokatīvas darbības. Taču mūsu gribasspēks, demokrātiskās Azerbaidžānas ekonomiskā politika un ārpolitika, tās sadarbība ar pasaules lielvalstīm, to naftas kompānijām - tas viss ļāva mums nonākt līdz šai dienai.

Tādā veidā, Galvenais eksporta naftas vads Baku - Tbilisi - Džeihana nogājis ērkšķainu ceļu. Tomēr šodien visi redz, ka mēs sekmīgi esam pārvarējuši šo ceļu. Mēs - Turcijas Republika, Gruzija un Azerbaidžāna, ar pastāvīgu Amerikas Savienoto Valstu atbalstu, kopā esam nogājuši šo smago, grūto ceļu un šodien jau parakstītas pēdējās vienošanās.

Šobrīd paveras jauns posms. Šodien izskanējušie paziņojumi, tādi kā Devida Vudvorda paziņojumi, liecina par to, ka mēs uzsākam praktisku darbu, un šis praktiskais darbs tiks veiksmīgi pabeigts, un 2004.gadā Kaspijas jūras nafta pa Galveno eksporta naftas vadu Baku - Tbilisi - Džeihana nonāks Vidusjūras krastos. Mēs tam ticam.

Mēs visi kopā - Turcija, Gruzija, Azerbaidžāna, ārzemju naftas kompānijas, viņu pārstāvētās valstis ar Amerikas Savienoto Valstu atbalstu arī turpmāk veiksmīgi īstenosim šo programmu.

Tiem, kas grib mums traucēt šajā projektā - kā valsts iekšienē, tā arī aiz tās robežām, - es vēlos dot padomu pareizi novērtēt neatkarīgās Azerbaidžānas noieto ceļu pēdējo gadu laikā - pēdējos 7 gadus, smago, grūto, bet ļoti veiksmīgo ceļu un izdarīt sev pareizus secinājumus.

Visu šo darbu mēs veicam Azerbaidžānas ekonomikas attīstībai. Visu šo darbu mēs veicam azerbaidžāņu tautas labklājības uzlabošanai. Visu šo darbu mēs veicam Azerbaidžānas gaišās nākotnes vārdā. Mēs veicam šo darbu ilgtermiņa sadarbībai ar dažādām valstīm. Tādēļ es esmu pārliecināts, ka šis mūsu darbs tiks veiksmīgi īstenots.

Es apsveicu Azerbaidžānas starptautisko operatīvo kompāniju, Azerbaidžānas Valsts naftas kompāniju, Azerbaidžānas valsti, valdību, visu azerbaidžāņu tautu ar šo dokumentu parakstīšanu.

Mēs nododam stafeti Gruzijai, pēc tam - Turcijai. Es lūdzu Vudvorda kungu nodot mūsu sveicienus, manu īpašo sveicienu, manu cieņu un godināšanu Gruzijas Prezidentam, manam draugam Eduardam Ševardnadze un visai Gruzijas tautai.

Nododiet mūsu sveicienus un labākos novēlējumus Turcijas Republikas Prezidentam, cienījamam Ahmetam Nedždetu Sezeram, Turcijas Republikas Premjerministram, cienījamam Bjulendu Edževitam, brālīgajai turku tautai.

Vēlreiz apsveicu jūs visus un vēlu visiem panākumus šajā ceļā.