Talibanlar

(Ərəb dilindən tərcümədə \"talib\" sözü \"bilik axtaran\", \"tələbə\" mənasını verir). Ultramühafizəkar taliban hərəkatı 1994-cü ildə Pakistanda, Əfqanıstandan olan qaçqın mədrəsə tələbələri tərəfindən yaradılıb. Rəhbəri Molla Ömər olan taliban hərəkatının əsas məqsədi Əfqanıstanda islam dövləti yaratmaqdan ibarət idi.