Hüseynzadə Əlibəy (1864-1940)

\"\"Azərbaycan şairi, alim, publisist, həkim, rəssam, maarifçi.