Mingəçevir

8 oktyabr 1998-ci il

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Mingəçevirdə məscid kompleksinin açılışı mərasimində nitqi - 8 oktyabr 1998-ci il