Mәrakeş kralı Əlahәzrәt VI Mәhәmmәdә - Bakı şəhəri, 30 avqust 2000-ci il

Әlaһәzrət!                     

Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti, Azərbaycan Xalq Cəbһəsi Partiyasının sədri Әbülfəz Elçibəyin vәfatı münasibətilә göndərdiyiniz başsağlığı məktubunuzla əlaqədar olaraq Sizә minnәtdarlığımı bildirirәm.

Hörmәtlә,
                               
Heydәr Әliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti. 

\"Azərbaycan\" qəzeti, 31 avqust 2000-ci il.