Ecevid Bülent (1925)

\"\"1999-2003-cü illərdə Türkiyənin baş naziri.