Şeyxülislamov Əkbər ağa (1891-1961)

Azərbaycan ictimai-siyasi xadimi.