Aslan Carimov, Adıgeyin Prezidenti (1992-2002)

Qafqaz dağlarının əzəmətli sıralarını şimaldan cənuba doğru Adıgey və Azərbaycan başa çatdırır. Obrazlı desək ,onlar ümumqafqaz evinin bir hissəsidir. Heydər Əliyevçin müdrikliyi, mətnliyi, şəxsi cəsurluğu, şəxsi taleyi, hər bir azərbaycanlının taleyi, bütün Azərbaycan dövlətinin taleyi bəri başdan elə müəyyənləşdirilmişdir ki, Azərbaycanı üçüncü minilliyə məhz Heydər Əliyev aparacaqdır. Heydər Əliyeviç Azərbaycan xalqına hədsiz məhəbbətində ardıcıldır Belə prezidenti olan xalq xoşbəxtdir.

"Dünyanı heyran qoyan insan" (İdeyanın müəllifi və buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev) - Azərnəşr, Bakı-2004, səh.128.